CD&V Antwerpen gaat voor een constructieve oppositie

CD&V Antwerpen gaat voor een constructieve oppositie

Een oppositie die kritisch is, maar ook constructief. Zo zal CD&V Antwerpen zich de komende zes jaar opstellen. “Het Antwerps bestuursakkoord bevat op verschillende domeinen maatregelen die we zelf ook zouden nemen.”, zegt CD&V-fractievoorzitter Nahima Lanjri. “Een aantal andere zaken doen ons de wenkbrauwen fronsen.”, klinkt het. Omdat CD&V Antwerpen de nieuwe bestuursploeg het voordeel van de twijfel gunt, onthield ze zich bij de stemming. Een korte toelichting

CD&V heeft op veiligheidsvlak altijd ingezet op een AA-bestuur: alert voor criminelen, attent voor slachtoffers. “Preventie en repressie gaan hand in hand.”, zegt Lanjri. CD&V Antwerpen is dan ook tevreden dat de meerderheid de belangrijke functie van de wijkagenten en – teams erkent. Ze hebben een vitale rol in hun buurt en spelen in op overlast, vaak preventief. “Dat de zichtbaarheid van de wijkagent gepromoot moet worden, daar gaan wij volledig mee akkoord.”, aldus Lanjri. Ze gaat verder: “Maar dat zij ‘voldoende in aantal’ zouden zijn, daar zijn wij het niet mee eens. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger. Wij pleiten voor herkenbare én versterkte wijkteams.”.

Ook neemt de meerderheid zich voor om kinderarmoede aan te pakken. “Een voornemen dat we toejuichen.”, aldus Lanjri. Verderop staat er echter te lezen dat ouders die hun kleuters niet voldoende naar school sturen, riskeren om hun leefloon te verliezen. “94 % van de Antwerpse kleuters gaat nu naar school. De overige 6 % moet uiteraard zo snel mogelijk in de klas zitten, maar vaak gaat het hier net om de meest kwetsbare Antwerpenaren. Zij komen verschillende drempels tegen die de stap bemoeilijken. Informeren en stimuleren zijn hier de oplossing, niet sanctioneren. Zo creëer je enkel nog meer armoede.”, aldus de fractievoorzitter.

Caroline Bastiaens deelt de ambitie van het stadsbestuur om voor elke Antwerpenaar een betaalbare woning te garanderen. “Het is goed dat het stadsbestuur wil onderzoeken hoe het bescheiden huurwoningen kan aanbieden aan mensen die net uit de boot vallen voor een sociale woning.  Wij kunnen daarbij misschien zelfs helpen. Wij hebben voorgesteld om dat te doen via Stedelijke Verhuurkantoren, die zich naast sociaal wonen ook richten op betaalbaar wonen voor die groep Antwerpenaren.”.

Sam Voeten wil vanuit de oppositie constructief nadenken om van Antwerpen de meest leefbare stad te maken. “Maar we missen toch wat ambitie.”, vertelt Voeten. “De aandacht voor Park&Rides is goed, maar dan moet de huidige capaciteit en toegankelijkheid van onze bussen en trams uitbreiden, ook ‘s nachts. Veel gezinnen kiezen nog steeds de wagen om tot in het centrum te rijden.”, zegt de Merksemnaar. CD&V Antwerpen zal er ook nauwlettend op toezien dat de fiets een volwaardige plaats krijgt in de mobiliteitskeuzes die men zal maken. Voeten: “Door de werken zullen de alternatieven voor de auto alleen maar populairder worden.”.

CD&V Antwerpen steunt de goede voornemens van de nieuwe meerderheid. Elk voorstel dat bijdraagt tot een betere stad, willen we ook steunen. “Ook vanuit de oppositie kan je mee bouwen aan een leefbare stad. Wij zullen de plannen van het stadsbestuur op haar merites beoordelen. Zomaar tegen zijn is te gemakkelijk en niet verantwoordelijk.”, vertelt Lanjri. CD&V Antwerpen besluit: “In dit bestuursakkoord zitten rode, groene, oranje, blauwe en gele elementen. Het lijkt daarmee op een kameleon. Dat hoeft niet slecht te zijn. Afhankelijk van het probleem moet je de juiste aanpak hebben. De ene keer wat socialer, de andere keer wat harder. Het valt nu te bezien welke kleur de kameleon zich zal aanmeten. We gunnen het stadsbestuur het voordeel van de twijfel.”