Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout

Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout

Wat voor impact kunnen jongeren hebben op het beleid in een stad? CD&V Antwerpen toont aan dat er een plaats is in onze partij voor jonge christendemocraten die vooruit willen met onze stad. Zo zullen de lijsten in de districten Antwerpen en Borgerhout getrokken worden door twee jonge talenten – twintigers! – van eigen bodem, Jan Braeckmans en Eva Van Keer. Opvallend, nadat Orry Van de Wauwer (CD&V) dit jaar als Vlaams parlementslid aan de slag ging, kiest de Antwerpse CD&V er bewust voor om de verjongings- en vernieuwingsgolf verder te zetten.

Wie is Jan Braeckmans?
Jan is een geboren en getogen Antwerpenaar en werkt als advocaat aan de Antwerpse Balie. Hij groeide op in de universiteitsbuurt, maar woont ondertussen al twee jaar met zijn verloofde Florence in de wijk tussen den Bell en de Brederodestraat. Na een lang engagement binnen CDS – de Christendemocratische-Studenten Antwerpen –   en later binnen JONGCDV werd Jan in 2013  ook voorzitter van de CD&V-afdeling in district Antwerpen. Eind 2016 volgde hij Johan Robyns op in de Antwerpse districtsraad. Daarin liet hij zich al gelden in het dossier van de bomenkap op de Charlottalei. Jan is ook de man die de raadscommissie Fietsveiligheid lanceerde. Merksem en Borgerhout volgden hem in dat voorbeeld. Jan houdt zich bezig met burgerparticipatie, ecologie/leefbaarheid en de goede invulling van schaarse (publieke) ruimte en mobiliteit in de stad. “Als ik mag kiezen, verkies ik een zondag in één van onze gezellige parken of op onze pleintjes boven huis een tuintje in de rand.”, vertelt Jan ons.

Het doet mij plezier om te zien dat jonge mensen binnen onze partij kansen krijgen. Maar eerlijk gezegd, Jan heeft er ook ontzettend hard zelf voor gewerkt. Ik leerde hem binnen CDS en later binnen JONGCD&V kennen als een intrigerende persoonlijkheid met een bijzonder grote ideologische bagage. Jan: veel succes!

Ontdek wie Jan is op zijn website. En like hem op Facebook!

Ontdek wat Jan en ikzelf in 2009 schreven met betrekking tot onze keuze voor de christendemocratie.

Wie is Eva Van Keer?
Eva woont, leeft, lacht in Borgerhout en is werkzaam als Compliance en Ethics Officer. Ze staat vol overtuiging op het podium en laat mensen lachen met haar heerlijke comedy. Haar passie ligt in Borgerhout. Een jong en rijk district in haar ogen. Jong van geest en rijk aan menselijk kapitaal. “Als we willen investeren in ons district, dan moeten we duurzaam investeren in onze jeugd, want zij vormen voor een heel groot deel de toekomst van Borgerhout. Er is een chronisch gebrek aan ruimte in Borgerhout en dus ook gebrek aan recreatieve ruimtes voor jongeren. We willen evolueren naar een concept van gedeelde infrastructuur, zoals het beleid van open scholen waar speelplaatsen, sporthallen, polyvalente ruimtes en dergelijke meer na de schooluren worden opgesteld voor de buurt.”, vertelt ze vastberaden. Ook Eva wens ik natuurlijk van harte veel succes toe.

ATV: Een knip? Dat leidt tot veel sluipverkeer. Jan en Eva in actie.

Jan Braeckmans (Antwerpen) en Eva Van Keer (Borgerhout)
Jan Braeckmans (CD&V-lijsttrekker in district Antwerpen) en Eva Van Keer (CD&V-lijsttrekker in district Borgerhout)
Jonge CD&V-lijsttrekkers Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Het Laatste Nieuws
Jonge CD&V-lijsttrekkers Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Het Laatste Nieuws
Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Gazet Van Antwerpen
Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Gazet Van Antwerpen