Antwerpen. Veilige thuishaven voor élke inwoner.

Antwerpen. Veilige thuishaven voor élke inwoner.

Antwerpen is een superdiverse stad. Met meer dan 520.000 inwoners en meer dan 170 nationaliteiten moet onze stad op vlak van diversiteit enkel New York laten voorbij gaan. Omdat we hier met zoveel mensen samenleven, kennen we ook de typische grootstedelijke uitdagingen, waarvan criminaliteit één van de exponenten is. De Antwerpenaar moet zich echter op elk moment veilig kunnen voelen en dat ook zijn.

– Het afbouwen van wijkkantoren was een vergissing. Rijdende combi’s kunnen niet alles opvangen. Volgens ons heeft de wijkagent een belangrijke en onderschatte rol. Hij of zij kent de buurt en is het eerste aanspreekpunt bij problemen. Daarom stellen we voor om de wijkwerking opnieuw te versterken. Het is een antwoord op de ‘kleinere overlast’, zoals het dealen op pleintjes, lawaaihinder maar ook sluikstort. Antwerpenaren moeten ook een kantoor op aanvaardbare afstand hebben, 24/7. Districten lijden onder de centralisatie van politie in het centrum. We gaan voor een AA-aanpak: alert voor criminelen, attent voor de slachtoffers.

Seksuele intimidatie hoort niet thuis in onze stad. Vrouwen, de LGBT-gemeenschap, je behandelt iedereen met respect. In Brussel bestaat er een applicatie om gevallen van seksuele intimidatie te melden. Omstaanders kunnen dan komen helpen. De politie krijgt op deze manier een beter zicht op de probleemwijken. We moedigen slachtoffers aan om aangifte te doen en deze ook met de nodige sérieux te behandelen.

– We krijgen het sluikstortprobleem maar moeilijk onder controle. Als burgerzin ontbreekt, moet de handhaving strenger. We stellen voor om betrapte sluikstorters mee te sturen op een verplichte veegdienst. Onmiddellijk. Dat kan vandaag de dag nog niet. Mobiele camera’s worden slim ingezet om deze hardnekkige gewoontes uit te roeien.

– De strijd tegen huisjesmelkerij wordt verdergezet. We maken anoniem melden mogelijk.

– Er komen praktijktesten tegen discriminatie op de arbeids- en huurmarkt. Een vreemde naam mag jouw kansen in je verdere leven niet verkleinen.

Nultolerantie voor snelheidsduivels. We controleren gerichter in zones 30.