Clubs nu niet aan lot overlaten, maar Nachtburgemeester installeren

Antwerpen

Antwerpen, mijn stad. Een superdiverse stad van 520.000 inwoners, met meer dan 170 nationaliteiten. Een stad aan de stroom met één van de belangrijkste havens ter wereld. Antwerpen bruist, werkt, zorgt, sport, onderneemt. In Antwerpen vind je voor ieder wat wils. In Antwerpen voel ik mij thuis.

Maar onze stad staat ook vast. De Antwerpse Ring is wereldberoemd, maar om de verkeerde redenen. De alternatieven zoals tram en bus zijn helaas niet altijd even betrouwbaar. Antwerpen trappelt op een aantal vlakken ook ter plaatse. Onze fietsinfrastructuur kan een pak beter en veiliger. De werkzaamheidsgraad ligt nog steeds te laag. En één op vijf gezinnen met jonge kinderen keert onze stad de rug toe.

Een Antwerpenaar is trots op zijn stad. We zijn graag goed in wat we doen. Daarom wil ik méér ambitie voor Antwerpen. Antwerpen moet een groenere, slimmere, vlottere en gezondere stad zijn. Laten we daar samen aan bouwen.

Clubs nu niet aan lot overlaten, maar Nachtburgemeester installeren

Clubs nu niet aan lot overlaten, maar Nachtburgemeester installeren

CD&V Antwerpen is tevreden dat de stad een extra inspanning heeft gedaan om de vergunning van uitgaanscomplex De Shop – inclusief Club Vaag en Roxy – versneld in orde te brengen. “Doorslaggevend leek het constructieve gesprek tussen enerzijds het stadsbestuur en anderzijds de uitbaters van het betrokken complex.”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Sam Voeten. “Het is net dat samenwerkingsmodel waarin een nachtburgemeester het verschil kan maken. Een sluiting had op deze manier wellicht voorkomen kunnen worden. En dat moet toch de bedoeling zijn?”, klinkt het. CD&V Antwerpen vraagt opnieuw om clubs en andere horecazaken niet zomaar aan hun lot over te laten, maar intensiever samen te werken.

Clubs niet volledig aan lot overlaten

Een horecazaak of club runnen is niet altijd even evident. Ondernemers worden geconfronteerd met tal van regels en vergunningen. Ook op vlak van mobiliteit en overlast heersen er strenge eisen. “Dat is noodzakelijk. Het evenwicht tussen een bruisende en leefbare stad is delicaat. Maar soms loopt het fout. Een vergunningsvereiste die niet of te laat wordt gehaald, een conflict met de buurt, noem maar op.”, legt Voeten uit.  Hij vindt dat de stad haar flankerende rol niet uit de weg mag gaan. Voeten: “Zo kan ze mee nadenken over het verhelpen van de mobiliteits- en parkeerproblematiek, taxistandplaatsen installeren en de Velostations opvolgen en uitbreiden. Allemaal maatregelen die bezoekers sneller en stiller van de site wegleiden.”. Hij benadrukt ook dat clubs vragende partij zijn om eventuele overlast tegen te gaan. “Daarom moet er ook op het openbare domein samengewerkt worden. Kort gezegd: een buitenwipper kan geen politiepatrouille vervangen. Zowel stad als uitbaters moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”, klinkt het.

De oplossing: een Nachtburgemeester (of hoe je het ook wil noemen)

Naar aanleiding van de malaise in het Antwerpse nachtleven, lanceerde CD&V reeds begin april de idee om een nachtburgemeester te installeren. Een nachtburgemeester is een verbindende figuur tussen de brede uitgaanssector, het stadsbestuur en haar diensten en waar relevant de betrokken buurtbewoners. “Vaak ontmoeten uitbaters en overheid elkaar pas als iemand op het matje wordt geroepen. Dat conflictmodel willen we net omkeren.”, legt Voeten uit. De Merksemnaar gaat verder: “Wat als we nu eens een nachtburgemeester of -comité hadden dat op proactieve en bemiddelende wijze mogelijke problemen met vergunningen of de buurt kan opsporen en vermijden? Een sluiting, die leidt tot inkomensverlies, werkloosheid en een verschraling van het aanbod, had op die manier misschien vermeden kunnen worden.”. In het buitenland, van Londen over Breda tot Berlijn, gebeurt het al. CD&V Antwerpen roept de stad op om de maatschappelijke, culturele en economische waarde van de brede uitgaanssector en het nachtleven te erkennen als wezenlijk onderdeel van een grootstad en na te denken welke ondersteuning er op dit moment ontbreekt. Voeten diende namens de partij alvast een motie (cf. infra) in die zal behandeld worden op de gemeenteraad van 29 april. “Elke partij zal op dat moment kleur moeten bekennen.”, besluit het raadslid.

‘Wie het nachtleven in slaap wil wiegen, ontkent de essentie van een grootstad’

‘Wie het nachtleven in slaap wil wiegen, ontkent de essentie van een grootstad’

[Opinie op Knack] Antwerps gemeenteraadslid Sam Voeten (CD&V) pleit naar aanleiding van de sluitingen van onder meer Club Vaag en Café d’ Anvers voor een nachtburgemeester in Antwerpen. ‘Als beleidsmakers en uitbaters elkaar zien, dan is het omdat iemand op het matje wordt geroepen.’

Lees de opinie hier.

Communicatie over bewonersparkeren loopt helemaal mank, boetes uit den boze

Communicatie over bewonersparkeren loopt helemaal mank, boetes uit den boze

[PERSBERICHT] CD&V Antwerpen roept het stadsbestuur op om bewoners die door de uitbreiding van het bewonersparkeren een parkeervergunning moeten aanvragen, maar dat nog niet deden, niet te beboeten. “De communicatie van de stad loopt helemaal in de mist in. Inwoners kregen op geen enkel moment een brief met de nodige info.”, zegt gemeenteraadslid Sam Voeten. “Het zou schandalig zijn om hen door nalatigheden van de stad nu te straffen.”, klinkt het. De oppositiepartij vraagt een snelle rechtzetting en eist dat de handhaving voorlopig on hold wordt gezet.

Vanaf 1 april verandert er heel wat voor het parkeerbeleid in Antwerpen. In de zone buiten de Singel, de zogenoemde 20ste eeuwse gordel, wordt grotendeels bewonersparkeren ingevoerd. Men wil op deze manier de parkeerdruk voor bewoners verlagen. Inwoners die in hun straat en de nabije omgeving kosteloos willen (blijven) parkeren, moeten hiervoor een parkeervergunning aanvragen. “We steunen het principe van bewonersparkeren. Het is een deel van de oplossing om bewoners opnieuw meer parkeervrijheid in hun eigen straat te geven. Wel hebben we tijdens de gemeenteraad gewaarschuwd voor de parkeerdruk in buurten die net buiten de nieuwe zones vallen.”, steekt Voeten van wal. Hij gaat verder: “Alleen loopt de uitwerking van dit beleid, waaronder correcte en heldere informatie naar de inwoners toe, volledig mank.”. De Merksemnaar vindt het vreemd dat inwoners die vanaf 1 april – volgende maandag dus! – in een betalende parkeerzone vallen en bijgevolg een vergunning moeten aanvragen, gewoonweg niet werden ingelicht door de stad“Je mag niet verwachten dat elke inwoner het nieuws op de voet volgt, laat staan dat ze online opzoekwerk verrichten. Sommigen weten zelfs niet hoe dit moet. Andere burgers denken misschien dat de nieuwe regeling niet op hen van toepassing is net omdat ze niets van hun overheid hebben ontvangen.”, aldus Voeten. Hij is teleurgesteld dat op de laatste dag dat de postbode iets zou kunnen bezorgen (vandaag 29 maart), de brievenbussen leeg blijven. “Er werd één algemene flyer uitgestuurd die gericht is op bezoekers. Er staat niet eens een waarschuwing op dat je mogelijks een parkeervergunning moet aanvragen.”. Volgens Voeten klopt de stad zich op de borst met de inspanningen die ze levert, maar is dat niet het geluid dat hij hoort bij bewoners. Namens CD&V Antwerpen vraagt hij dan ook dat er vanaf maandag niet wordt beboet vooraleer men elke inwoner correct heeft geïnformeerd. “Het is niet zonder reden dat er nog maar zo weinig parkeervergunningen werden afgeleverd.”.  

Districten mogen niet inspringen

Ook in de districten blijft men er niet onbewogen bij. Zo riep Merksems CD&V-districtsraadslid Pieter De Cock in de districtsraad op tot meer en betere communicatie over de uitbreiding van het betalend parkeren. Die vraag werd positief onthaald en leidde tot een boodschap op de eigen lichtkranten en de social media van het district. Toch bestempelen De Cock en Voeten dit als onvoldoende. De Cock: “In Merksem verandert er op zich minder dan in de andere districten. De bestaande zone betalend parkeren wordt in drie gedeeld en er situeert zich een uitbreiding in de ruime zone rond het Sportpaleis. Toch ontvangen de bewoners van Merksem enkel de algemene stedelijke communicatie (cf. supra).”. De Cock benadrukt dat er heel wat onzekerheid heerst bij de bevolking: “Men verwacht dat iedereen vlotjes het onderscheid tussen betalende zones en bewonerszones met vergunningen kent, maar dat is niet het geval. Zo weet men vaak niet dat deze zones niet noodzakelijk overlappen. Anderen wisten zelfs niet dat ze reeds in een bewonerszone woonden.”. Volgens De Cock was er een rol weggelegd voor de districten om proactief de (gebrekkige) stedelijke communicatie te ondersteunen. Maar hij stootte op een muur. “Men mag als district niet zelf communiceren naar de Merksemnaar als het over stedelijke bevoegdheden gaat. Meer dan mensen alert maken en doorverwijzen naar de stedelijke informatiekanalen zit er niet in. Dat is bijzonder kafkaiaans. Merksem had hier perfect haar rol kunnen spelen en informatie op maat van de Merksemnaar kunnen bezorgen. De verschillende niveaus moeten elkaar toch ondersteunen?”, aldus het Merksems districtsraadslid. Zowel De Cock als Voeten hopen dat dit in de toekomst bekeken kan worden. “Gelukkig is schepen Kennis zowel bevoegd voor mobiliteit als decentralisatie.”, kan er met een knipoog af.

Hoe gaan we met deelsteps om?

Hoe gaan we met deelsteps om?

Op dit moment zijn er 350 steps actief in de binnenstad, maar er komt op korte termijn een uitbreiding naar 1.400. Dat is een verviervoudiging! Van die 1.400 zijn er 1.000 voor Bird, de firma die reeds actief is in onze stad. Ook Poppy en Troty mogen er elks nog 200 plaatsen. Deelmobiliteit, in al haar facetten, houd je niet tegen. Dat is ook niet wenselijk, want ze geven de stedeling de mogelijkheid om zijn of haar mobiliteit op een flexibele manier in te vullen. En elke verplaatsing met de wagen die we kunnen vermijden, is op zich positief. Minder file, minder vervuiling, meer plek.

De deelsteps brengen echter ook een aantal uitdagingen met zich mee, die ik in de commissie Mobiliteit aankaartte bij de bevoegde schepen (zie artikel onder). Om het draagvlak bij élke weggebruiker voor deze steps te behouden, heb ik de schepen gevraagd om er maximaal op toe te zien dat deze bedrijven zich houden aan de globale limiet van 500 steps in het stadscentrum. Ook de zogenaamde struikelsteps – steps die in het midden van het voetpad worden achtergelaten – moeten in de toekomst tot het verleden behoren. Bovendien mag je op het voetpad enkel een ‘stapvoetse snelheid’ aanhouden. Gebruikers van de app zullen dus extra gesensibiliseerd moeten worden en – indien echt nodig – gesanctioneerd.

Men erkende het probleem en bevestigde dat de politie op dit moment uitzocht wat er wettelijk allemaal kan. Verder drong ik er ook op aan om na te denken op welke manier we onze verkeersinfrastructuur zo kunnen aanpassen opdat steps op drukke punten in afgebakende afzetzones kunnen gedropt worden. Onze Velo’s plaatsen we toch ook in de daartoe voorziene rails?

Hoe dan ook is de publieke ruimte in Antwerpen beperkt. Het nieuwe mobiliteitsevenwicht heeft er alle baat bij dat het draagvlak voor ons beleid zo groot mogelijk is. Nieuwe technologie doet ons daarbij creatief nadenken over hoe we omgaan met plaats. Boeiende tijden!

Ik sta altijd open voor suggesties, vragen en opmerkingen: laat maar komen!