Verplichte veegdienst voor sluikstorters

Tag: afval

Verplichte veegdienst voor sluikstorters

Verplichte veegdienst voor sluikstorters

Verplicht met de veegdienst mee als je betrapt wordt op sluikstorten. Dat is een nieuw voorstel van CD&V Antwerpen. Onder het motto: “Wie niet horen wil…” Soms moet je mensen met een duidelijk signaal wat burgerzin aanleren. Samen op trot gaan met de mensen van onze kuisdiensten opent misschien heel wat ogen. Op dit moment kan de GAS-ambtenaar dit alleen maar voorstellen als alternatief voor een geldstraf en moet de dader akkoord gaan om mee op pad te gaan met onze veegdiensten. Raad eens hoe vaak dat gebeurt… De meeste overtreders betalen ook gewoon hun boete en zijn er zo vanaf. Met dit voorstel hopen we dergelijk asociaal gedrag terug te dringen. Wie zijn Stad graag ziet, doet zoiets trouwens niet! 

Lees hier ook ons standpunt over statiegeld en de cijfers over drankverpakkingen en de GAS-handhaving.

Statiegeld en wat verantwoordelijkheidszin, kan dat?

Statiegeld en wat verantwoordelijkheidszin, kan dat?

Wist u dat 40 % van het zwerfvuil bestaat uit drankverpakkingen? Dat becijferde OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Wanneer dit aandeel zwerfvuil verdwijnt, zal de totale hoeveelheid zwerfvuil ook verder dalen. Vuil trekt immers vuil aan, of omgekeerd: propere buurten blijven makkelijker proper. JONGCD&V Antwerpen deed recent een partij-overschrijdende oproep om onze stad te doen aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Statiegeld op plastic flesjes en blikjes maakt onze straten properder. Het volume van deze verpakkingen op de openbare weg en in natuurgebieden daalt met maar liefst 70 tot 90 %. Het was CD&V-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad Philip Heylen, sinds jaar en dag pleitbezorger van deze maatregel, die opnieuw een lans brak voor deze maatregel in een opiniestuk in de Gazet Van Antwerpen. En CD&V-schepen van Stadsonderhoud Caroline Bastiaens moedigt met het project ‘Propere Buurt, schoon verdiend‘ verenigingen aan om zwerfvuil op te rapen en geeft hen in ruil voor hun engagement een beloning.

De sleutel ligt op Vlaams niveau, waar minister Joke Schauvliege reeds deed uitschijnen een absolute voorstander te zijn van het statiegeld op drankverpakkingen. Vandaag vond er een verhitte discussie plaats in het Vlaams Parlement, waar onze coalitiepartners N-VA en Open Vld niet willen weten van statiegeld. Daarom roept JONGCD&V Antwerpen alle jongerenafdelingen op om druk te zetten op hun moederpartij. Beken kleur en neem een moedige maar logische beslissing die onze straten properder houdt en de factuur voor onze stad – 25 miljoen euro! – naar beneden haalt. In Duitsland en Nederland werkt het bijvoorbeeld perfect. En het draagvlak, dat is er. Jammer dat bepaalde partijen de belangen van de sectoren die hier niet mee gediend zijn blijven verdedigen.

Oh ja, nog één ding. Een proper Merksem en een propere Stad, dat doen we samen. Mogen we van iedereen een klein beetje verantwoordelijkheidszin verwachten? Als een vuilbak vol is, dan smijt je jouw afval er niet alsnog op of naast. De stadsdiensten werken hard om alles proper te houden. En we kunnen nog een tandje bijsteken. Maar dat wil niet zeggen dat inwoners van hun taak worden ontslagen om zelf het goede voorbeeld te geven. En wie niet horen wil, die moet voelen. Daarom hoop ik dat de controles op sluikstort opnieuw verhoogd worden. Het aantal GAS-pv’s voor sluikstorten is drastisch gedaald ondanks de toename in het aantal meldingen. De precieze oorzaken achter deze daling ken ik niet, maar handhaving is het sluitstuk van een effectief afvalbeleid. Hopelijk vinden we een partner in de burgemeester, die hiervoor bevoegd is.

Aantal sluikstortmeldingen over de jaren heen
Aantal sluikstortmeldingen over de jaren heen

 

Aantal GAS-pv's voor sluikstorten over de jaren heen
Aantal GAS-pv’s voor sluikstorten over de jaren heen