Blijft bus 650 dan toch in de Nieuwdreef?

Tag: brugfunctie

Blijft bus 650 dan toch in de Nieuwdreef?

Blijft bus 650 dan toch in de Nieuwdreef?

Wat een soap… Vorige week werd hals over kop het bushokje van bus 650 in de Nieuwdreef weggehaald, tot groot ongenoegen van heel wat inwoners. Door deze actie gaf men namelijk de indruk dat de schrapping van bus 650 doorheen de Nieuwdreef in Merksem definitief was. CD&V Merksem heeft zich hier altijd tegen verzet, recent nog tijdens de ludieke Kerststalactie.  We vroegen dan ook een onmiddellijke stopzetting van de verdere verwijdering van bushokjes. Met succes!

Vandaag stellen we vast dat het bushokje wordt teruggeplaatst. Dat dit niet het toonbeeld is van een efficiënte overheid, hoef ik u niet te vertellen. Weeral wat belastinggeld weggesmeten dat gemakkelijk aan andere projecten kon besteed worden… Maar het is wat het is. En het betekent eveneens dat onze acties – ook in de media – mensen hebben wakker gewaakt en tot resultaat hebben geleid, alhoewel dit niet betekent dat bus 650 of een andere lijn doorheen deze straat ook effectief terugkomt, laat staan op zeer korte tijd. CD&V Merksem is ervan overtuigd dat de behoefte voor een buslijn doorheen de Nieuwdreef voldoende groot is om ze te rechtvaardigen. Heel wat inwoners gebruiken de bus om naar het ziekenhuis, het centrum van Merksem of de Koekenstad te gaan. Dat is zeker het geval voor onze senioren: zij zijn misschien iets minder jong, maar daarom niet minder actief. Maar ook studenten hebben op deze manier een vlotte verbinding naar Antwerpen om naar de Meir, de hogeschool of de universiteit te gaan.

Samen met het beloofde overleg vraagt CD&V Merksem aan De Lijn om een eerlijke evaluatie van de situatie. Op woensdag 24 januari lezen we in Gazet Van Antwerpen dat De Lijn ook effectief werk maakt van deze evaluatie, die dan bij de ombudsvrouw van de stad Antwerpen en de ombudsman van de Vlaamse overheid terechtkomt. Ondertussen nam de districtsraad op donderdag 25 januari unaniem – en op aansturen van CD&V Merksem – een motie aan voor het behoud van de bediening in de Nieuwdreef.

CD&V Merksem vindt dat een bestuur op elk moment haar brugfunctie moet uitoefenen. Wie niet bevoegd is, kan nog steeds wegen op het beleid dat zich boven haar hoofd afspeelt. Het is onbegrijpelijk dat er niemand in Merksem (van het districtsbestuur) op de hoogte was van de verwijdering van de bushokjes. De Lijn verwijst in de krant zelf naar het districtsbestuur (zie fragment onder). En volgens mij schieten sommigen nogal gemakkelijk naar De Lijn, terwijl die in deze situatie wellicht zelf niet bevoegd is (sommige bushokjes vallen onder een contract tussen Clearchannel en de stad en het district). Dit is Kafka voorbij. Wij blijven hoe dan ook alert de zaak mee opvolgen! We roepen daarmee op om de partijgrenzen te overstijgen en unaniem te strijden voor het behoud van de bediening middels openbaar vervoer in de Nieuwdreef. Vanaf nu krijgt de Merksemnaar de transparantie die zo belangrijk is in deze zaak.

Weghalen bushokje Nieuwdreef: was district Merksem bevoegd?
Weghalen bushokje Nieuwdreef: was district Merksem dan toch bevoegd?

 

 

 

 

 

 

Merksem stemt unaniem voor behoud bus 650 in de Nieuwdreef
Merksem stemt unaniem voor behoud bus 650 in de Nieuwdreef

 

Bushokje Nieuwdreef omgebouwd tot Kerststal. Breng bus 650 terug!

Bushokje Nieuwdreef omgebouwd tot Kerststal. Breng bus 650 terug!

Update! Bushokje weggehaald. Jong CD&V eist een onmiddellijke stopzetting van de verdere verwijdering van bushokjes. Eerst overleg en onderzoek naar de behoefte van de bewoners! Lees hier meer. 

De Gazet Van Antwerpen pikte onze actie op, waarvoor dank. Ondertussen is het dossier in volle beweging.

Op donderdag 28 december 2017 konden voorbijgangers in één van de wachthokjes van bus 650 in de Nieuwdreef in Merksem een levensgrote kerststal vinden. Met deze ludieke actie – zo hebben de bushokjes voorlopig toch onderdak geboden – wil JONGCD&V Merksem opnieuw aandacht vragen voor het verdwijnen van buslijn 650 (Kapellen-Merksem-Luchtbal) doorheen de Nieuwdreef. De Lijn besliste eerder dit jaar en zonder enige inspraak om de bus niet meer langs deze straat te laten rijden, een belangrijke en centrale as voor het openbaar vervoer. Hierdoor verdwijnen er drie haltes en verliezen heel wat inwoners een vlotte en noodzakelijke aansluiting met het centrum van Merksem, het ziekenhuis en de Koekenstad.

JONGCD&V Merksem: “Terwijl het districtsbestuur en de Lijn het dossier hebben begraven willen wij dit opnieuw ludiek onder de aandacht brengen. De Kerststal staat symbool om onderdak te bieden aan zij die op reis zijn. En ook de Drie Wijzen wilden op tijd bij de Kerststal raken. Maar met deze beslissing blijven mensen in deze tijd van het jaar letterlijk in de kou staan.”. Verder is het ook zo dat heel wat senioren bewust kopen of huren in de blokken van de Nieuwdreef (en omgeving) door de  aanwezigheid van het openbaar vervoer vlakbij. Ook figuurlijk laat de overheid hen dus in de kou staan.

Breder probleem
Voor de jonge tsjeven staat dit dossier symbool voor een groter probleem. Terwijl de mobiliteitschaos rond Merksem niet groter kan zijn, verdient Merksem een beter openbaar vervoer. Het district heeft met tram 2 en 3 één van de belangrijkste vervoersassen in Antwerpen. En toch blinkt deze niet uit in kwaliteit. Bij storingen ontbreekt noodzakelijke communicatie vanuit de Lijn. Evenementen in het Sportpaleis zetten nog steeds grote druk op het tramaanbod, met wachttijden die oplopen tot 30 minuten. Borden die aangeven wanneer een tram aankomt, werken vaak gewoon niet. (Het is zelfs zo dat iemand die graag aanwezig was op de actie te laat kwam door… een tram die niet opdaagde)

JONGCD&V Merksem: “Doe een rondvraag bij inwoners van Merksem en je krijgt al zeer snel zicht op de omvang van het probleem. Haltes worden geschrapt zonder inspraak en alternatieven blijven uit. Door het gebrek aan buschauffeurs werden afgelopen jaar zelfs busverbindingen versoberd. Het districts- en stadsbestuur zetten onvoldoende druk op de Lijn. We willen blijvend aandacht vragen voor voldoende aanbod en een kwaliteitsvol openbaar vervoer, ook in de rand van Antwerpen. Ons district verdient beter.”.

In maart zou er een nieuw evaluatiemoment zijn. Wij blijven de zaak opvolgen.

In de media
De Gazet Van Antwerpen pikte onze actie op, waarvoor dank!

Kerststalactie - breng bus 650 terug naar de Nieuwdreef in Merksem
Kerststalactie – breng bus 650 terug naar de Nieuwdreef in Merksem