Statiegeld en wat verantwoordelijkheidszin, kan dat?

Tag: caroline bastiaens

Statiegeld en wat verantwoordelijkheidszin, kan dat?

Statiegeld en wat verantwoordelijkheidszin, kan dat?

Wist u dat 40 % van het zwerfvuil bestaat uit drankverpakkingen? Dat becijferde OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Wanneer dit aandeel zwerfvuil verdwijnt, zal de totale hoeveelheid zwerfvuil ook verder dalen. Vuil trekt immers vuil aan, of omgekeerd: propere buurten blijven makkelijker proper. JONGCD&V Antwerpen deed recent een partij-overschrijdende oproep om onze stad te doen aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Statiegeld op plastic flesjes en blikjes maakt onze straten properder. Het volume van deze verpakkingen op de openbare weg en in natuurgebieden daalt met maar liefst 70 tot 90 %. Het was CD&V-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad Philip Heylen, sinds jaar en dag pleitbezorger van deze maatregel, die opnieuw een lans brak voor deze maatregel in een opiniestuk in de Gazet Van Antwerpen. En CD&V-schepen van Stadsonderhoud Caroline Bastiaens moedigt met het project ‘Propere Buurt, schoon verdiend‘ verenigingen aan om zwerfvuil op te rapen en geeft hen in ruil voor hun engagement een beloning.

De sleutel ligt op Vlaams niveau, waar minister Joke Schauvliege reeds deed uitschijnen een absolute voorstander te zijn van het statiegeld op drankverpakkingen. Vandaag vond er een verhitte discussie plaats in het Vlaams Parlement, waar onze coalitiepartners N-VA en Open Vld niet willen weten van statiegeld. Daarom roept JONGCD&V Antwerpen alle jongerenafdelingen op om druk te zetten op hun moederpartij. Beken kleur en neem een moedige maar logische beslissing die onze straten properder houdt en de factuur voor onze stad – 25 miljoen euro! – naar beneden haalt. In Duitsland en Nederland werkt het bijvoorbeeld perfect. En het draagvlak, dat is er. Jammer dat bepaalde partijen de belangen van de sectoren die hier niet mee gediend zijn blijven verdedigen.

Oh ja, nog één ding. Een proper Merksem en een propere Stad, dat doen we samen. Mogen we van iedereen een klein beetje verantwoordelijkheidszin verwachten? Als een vuilbak vol is, dan smijt je jouw afval er niet alsnog op of naast. De stadsdiensten werken hard om alles proper te houden. En we kunnen nog een tandje bijsteken. Maar dat wil niet zeggen dat inwoners van hun taak worden ontslagen om zelf het goede voorbeeld te geven. En wie niet horen wil, die moet voelen. Daarom hoop ik dat de controles op sluikstort opnieuw verhoogd worden. Het aantal GAS-pv’s voor sluikstorten is drastisch gedaald ondanks de toename in het aantal meldingen. De precieze oorzaken achter deze daling ken ik niet, maar handhaving is het sluitstuk van een effectief afvalbeleid. Hopelijk vinden we een partner in de burgemeester, die hiervoor bevoegd is.

Aantal sluikstortmeldingen over de jaren heen
Aantal sluikstortmeldingen over de jaren heen

 

Aantal GAS-pv's voor sluikstorten over de jaren heen
Aantal GAS-pv’s voor sluikstorten over de jaren heen
Caroline Bastiaens en Nahima Lanjri in top 3 Antwerpse CD&V-lijst

Caroline Bastiaens en Nahima Lanjri in top 3 Antwerpse CD&V-lijst

Vandaag maakte Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters bekend dat hij bij de verkiezingen van oktober geflankeerd zal worden door schepen van cultuur Caroline Bastiaens en federaal Kamerlid Nahima Lanjri. De Gazet van Antwerpen heeft het over “twee sterke vrouwen”.  Wel,ik zou het niet beter kunnen verwoorden. Zowel Caroline als Nahima ken ik sinds mijn eerste stapjes in de politiek, ondertussen al twaalf jaar geleden. Ze waren altijd van de partij en begripvol als een jonge snaak zoals mezelf met een zoveelste vraag afkwam. Beide dames kennen echt hun dossiers en zijn bovenal christendemocraat in hart en nieten. Ik wens Caroline en Nahima, de female backbone van de Antwerpse CD&V, heel veel succes!

Persbericht CD&&V Antwerpen

CD&V Stad Antwerpen tekent haar plannen uit voor een aantrekkelijk en ambitieus Antwerpen. Nadat eerder bekend raakte dat Kris Peeters de lijst trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, is vandaag duidelijk wie de top drie invult. Caroline Bastiaens volgt op plaats 2, Nahima Lanjri bekleedt plaats 3.

De twee dames die Kris Peeters flankeren zijn teamspelers met een sterke uitgesproken liefde voor ’t stad. Met hun politieke ervaring bewezen ze in het verleden al dat ze dromen kunnen realiseren. Caroline Bastiaens is sinds 2016 schepen cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten in Antwerpen. Eerder zetelde ze in het Vlaams parlement, met bijzondere aandacht voor cultuur en mobiliteit. Recent nam ze initiatieven om samen met verenigingen het zwerfvuil in de stad aan te pakken, bibliotheken een nieuw elan te geven en ze bereidt zich voor om van 2018 een onvergetelijk Barokjaar te maken voor Antwerpen, een stad die floreerde in het verleden en dat vandaag nog steeds doet.

Caroline Bastiaens: “Antwerpen is mijn stad, mijn thuis. Ik voel me thuis in een stad die jonge ondernemers en creatievelingen inspireert, waarin ouders en grootouders net als ik hun kinderen veilig naar school kunnen brengen, waar groen opduikt op onverwachte plekken en waar alle Antwerpenaren samen zorgen voor een propere stad en vooral voor elkaar.”

En ook Nahima Lanjri op plaats drie kent de stad Antwerpen door en door. 26 jaar geleden werd ze voor het eerst gemeenteraadslid in Antwerpen. Ze is momenteel districtsraadslid in Borgerhout en vertegenwoordigt ’t Stad als volksvertegenwoordiger in de Kamer. Nahima is gekend als de migratiespecialiste van de partij. Maar daar eindigt het niet. Dag in dag uit werkt ze rond thema’s zoals armoedebestrijding en gelijke kansen voor iedereen, waarbij ze al heel wat van haar voorstellen kon realiseren. Op wetgevend vlak focust ze zich op dit moment op maatregelen die de combinatie tussen gezin en werk verbeteren.

Nahima Lanjri: “De essentie van politiek voor mij is, bezig zijn met de dingen die mensen echt bezighouden: goed onderwijs, jobs en zorg voor wie het nodig heeft.’’
Kris Peeters: “Met Caroline Bastiaens en Nahima Lanjri hebben we twee kandidaten met een indrukwekkende staat van dienst en een groot hart voor ’t Stad. Caroline heeft als aftredend schepen bewezen dat ze de expertise en kwaliteiten heeft om Antwerpen mee te besturen. Nahima heeft zich dan weer laten opmerken in de districtsraad van Borgerhout en in de Kamer met haar inzet voor een beter samenleven. CD&V Antwerpen heeft ambitie. In de komende zes jaar moet deze stad op alle vlakken uitgroeien tot een internationaal voorbeeld. Van duurzame en vlotte mobiliteit over het terugdringen van de armoede, tot het versterken van de veiligheid door de georganiseerde misdaad met wortel en tak uit te roeien. Caroline en Nahima zijn uitstekende kandidaten om die ambitie waar te maken.”

Lijsttrekker Kris Peeters werkt samen met deze politiek ervaren dames aan een evenwichtige kandidatenlijst en een inhoudelijk sterk programma. Met de stadsmussen en stadsateliers bereikte CD&V Antwerpen vorig jaar al honderden Antwerpenaren. Aan de werktafels van de ‘stadsateliers’ ontbloten ze hun plannen, toekomstdromen en ideeën voor een mobiele, leefbare en groenere stad.