Een half jaar gemeenteraadslid!

Tag: CD&V Antwerpen

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst!

De lokale verkiezingen van 14 oktober liggen achter ons. Terwijl we in Merksem en Antwerpen nog in de ‘snuffelfase’ van een toekomstig nieuw bestuur zitten, leek het me wel eens interessant om door een paar van mijn cijfers te gaan.

Merksem
Merksem heeft net als de acht andere districten (zoals Deurne en Ekeren) een eigen districtsraad met 25 zetels en een eigen bestuur met een burgemeester en schepenen. De districten hebben een aantal persoonsgebonden bevoegdheden, zoals senioren, sport, jeugd of cultuur. Ze staan ook in voor het onderhoud van hun openbaar domein, zoals pleintjes en straten. Maar let op: sommige straten behoren dan weer toe aan de stad of zelfs Vlaanderen (bijvoorbeeld onze bruggen). Waarom eenvoudig als het ook moeilijk kan? 😉

In Merksem haalde ik vanop de vierde plaats 435 persoonlijke voorkeurstemmen. Dat bezorgde CD&V de tweede en tevens laatste zetel. In totaal haalden we met CD&V 2.035 stemmen oftewel 8,2 % van de Merksemse bevolking. Zes jaar geleden, in 2012, haalde ik 226 stemmen. Ik zit dus niet veraf van een verdubbeling (om precies te zijn: een stijging met 92 %). De CD&V haalde destijds in Merksem 2.006 stemmen ofwel 8,1 %. In feite stabiliseert onze partij zich dus op vlak van stemmen en zetels (check de cijfers hier). Grosso modo geldt dat trouwens ook voor de andere partijen. Echte politieke aardverschuivingen zijn er deze verkiezingen in Merksem niet geweest. Het spreekt voor zich dat ik het als een uitdaging zie om samen met de vernieuwde en verjongde ploeg onze partij opnieuw te doen groeien. Een status quo is degelijk, maar opnieuw vooruit gaan moet de ambitie zijn. Leuk weetje: de Merksemse CD&V moet alleen Wilrijk laten voorgaan als sterkste CD&V-district. De collega’s daar halen 10,1 %! Challenge accepted, collega’s! 🙂

Ter info: de nieuw samengestelde districtsraden starten in januari 2019. Het is dus in die maand dat ik mijn eed afleg als nieuwbakken districtsraadslid voor Merksem.

Antwerpen
Onze stad heeft ook een stedelijke gemeenteraad. Ze overkoepelt als het ware de districten. Elke Antwerpenaar in elk district mag ervoor stemmen. Er zetelen 55 gemeenteraadsleden die de 524.000 Antwerpenaren vertegenwoordigen. Het stadsbestuur bestaat tot op heden uit N-VA met haar burgemeester Bart De Wever, CD&V en Open Vld. Zoals eerder gezegd, op dit moment verkent De Wever de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie.

Op de stadslijst haalde ik vanop de vierde plaats 971 stemmen. Daarmee beland ik in de top 5 (van de 55 kandidaten) van mijn partij (check de cijfers hier). Omdat onze partij drie zetels binnenhaalt, zat een rechtstreekse verkiezing er niet in. Ik werd wel eerste opvolger. Als iemand van onze partij uit de gemeenteraad stapt om welke reden dan ook, kom ik erin. Dit toont wel aan dat het belangrijk is dat de partij het op zich goed doet, want haar sterkte bepaalt het aantal zetels. Daarna komt het op voorkeurstemmen aan om de zetel binnen te halen. Ik heb er vaak op gehamerd tijdens deze campagne: wie graag jonge mensen in de gemeenteraad ziet, moet hen weldegelijk voorkeurstemmen geven. Zo simpel is het… Jullie deden dat trouwens ook: onze jonge kandidaten scoren goed.

Om te vergelijken met zes jaar geleden: toen haalde ik 1.142 stemmen op de gezamenlijke stadslijst sp.a-CD&V van toenmalig burgemeester Patrick Janssens. Ik was toen 7e opvolger terwijl de lijst 17 zetels haalde. Ik zat dus als 24ste (en bovendien jongste!) kandidaat nog net in de bovenste helft van alle 55 kandidaten, ondanks een hoger stemmenaantal. Die verklaring hoef je niet ver te zoeken. Het is nu eenmaal zo dat een sterkere lijst – de stadslijst sp.a-CD&V haalde 28,6 % en CD&V nu 6,8 % – verhoudingsgewijs meer voorkeurstemmen genereert. De prestaties op stedelijk niveau vergelijken is dus niet zo evident. Als indicatie kan je natuurlijk wel kijken naar het status quo van de partij in Merksem en de persoonlijke verdubbeling daar. Het doet vermoeden dat ik ook in de hele stad kon verbreden. Daar dank ik al mijn kiezers oprecht voor.

Nog een uitsmijter: 1/3e van mijn stedelijke stemmen haal ik in Merksem, de overige 2/3e in de rest van de stad. Mijn stemmen in de districten zijn evenredig verdeeld.

Antwerpen. Thuishaven voor senioren.

Antwerpen. Thuishaven voor senioren.

Antwerpen, een stad die haar senioren koestert. Er zijn geen twee senioren hetzelfde, daar kan je vanop aan. Maar onze stad kan weldegelijk een verschil proberen te maken voor een betere levenskwaliteit. Wat we in petto hebben:

– Het afbouwen van wijkkantoren was een vergissing. Rijdende combi’s kunnen niet alles opvangen. Volgens ons heeft de wijkagent een belangrijke en onderschatte rol. Hij of zij kent de buurt en is het eerste aanspreekpunt bij problemen. Daarom stellen we voor om de wijkwerking opnieuw te versterken. Het is een antwoord op de ‘kleinere overlast’, zoals het dealen op pleintjes, lawaaihinder maar ook sluikstort. Antwerpenaren moeten ook een kantoor op aanvaardbare afstand hebben, 24/7. Districten lijden onder de centralisatie van politie in het centrum. We gaan voor een AA-aanpak: alert voor criminelen, attent voor de slachtoffers.

– We breiden de ‘Stap op/stap af-bussen’ uit naar alle districten van de stad. De ‘Stap op/stap af-bussen’ vervoeren passagiers via verschillende stopplaatsen naar de plaatselijke markt en ontmoetingscentra. Het maakt mensen mobieler, het laat Antwerpenaren elkaar ontmoeten.

– Ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer blijft een pijnpunt. Vele bus- en tramstations zijn niet rolstoel- en buggyvriendelijk. Daar brengen we verandering in. We zorgen ervoor dat er in alle premetrostations liften zijn. Uitgerekend halte Groenplaats heeft dat bijvoorbeeld niet. De brede Albatrostrams maken overal hun opwachting. We bekijken of het remsysteem kan aangepast worden.

– We moedigen levensloopbestendige gebouwen aan. Bewoners moeten de kans hebben om langer onder hun vertrouwde dak te blijven. Dat doen we met woonadvies, het behoud van de premies voor aanpassingen aan de woning en ondersteuning bij het vinden van een geschikte aannemer.

– De wijkagent zorgt voor meer preventieve controles tijdens gemelde afwezigheid van bewoners. Doordat hij beschikt over voldoende tijd en middelen, kent hij elke voordeur en kan hij bewoners proactief wijzen op veiligheidsgebreken aan de woning. Een sterke preventie van woninginbraken en snelle opsporing van daders zijn voor ons prioriteiten.

– We ondernemen actie voor een betaalbare gezondheidszorg en een betere informatieverstrekking over tegemoetkomingen en de derdebetalersregeling, toegankelijke wijkgezondheidscentra en laagdrempelige en betaalbare ziekenhuizen. We promoten de samenwerking tussen de eerstelijnsactoren (huisarts, wijkgezondheidscentrum, apotheker, thuisverpleging …).

– Het ‘Huis van de Senior’ bouwen we uit als een nieuwe plaats voor vragen én antwoorden over mobiliteit, gezondheid, vrije tijd…

– We verhogen het aantal zitbanken in de stad én musea. Ze nodigen uit om elkaar te ontmoeten, ze bieden (oudere) Antwerpenaren op weg in de stad en musea een rustpunt.

– We zorgen voor vlakke, bereikbare voetpaden met voldoende zacht hellende boordstenen. Goed voor jong en oud, en al wie zich rollend verplaatst.

– We investeren in voldoende ontmoetingsplekken in alle districten voor senioren en seniorenverenigingen.

– We breiden de mantelzorgpremie uit naar elk district van de stad. Elke mantelzorger, in elk district verdient een zelfde premie.

– We realiseren een ruim aanbod serviceflats, zorgverblijven en aanleunwoningen voor ouderen samen met private ondernemers en het zorgbedrijf. Daarnaast breiden we het aanbod van dienstencentra uit, in aantal en in vorm.

– We blijven een breed vrijetijdsaanbod voor senioren actief ondersteunen en faciliteren: taallessen, computerlessen (internet, Facebook,…), sport, lezingen, concerten,… in elke buurt. Levenslang leren versterkt ouderen in hun persoonlijke ontplooiing en brengt hen samen.

– We moedigen de ontmoeting tussen generaties aan: sociale projecten van studenten bij ouderen, scholen die les krijgen in een ouderenvoorziening, crèches naast of bij rusthuizen, jeugdverenigingen die zich toeleggen op contacten met de ouderen,… verdienen meer ondersteuning.

– Jeugdverenigingen, buurtcomités en familiefeesten vinden ook een plaats in diensten- en zorgcentra. Zo worden deze ruimtes optimaal gebruikt, en brengen we het Antwerpse leven meer binnen bij onze ouderen. Altijd in het beste overleg met de bewoners, dat spreekt voor zich.

 

Antwerpen. Veilige thuishaven voor élke inwoner.

Antwerpen. Veilige thuishaven voor élke inwoner.

Antwerpen is een superdiverse stad. Met meer dan 520.000 inwoners en meer dan 170 nationaliteiten moet onze stad op vlak van diversiteit enkel New York laten voorbij gaan. Omdat we hier met zoveel mensen samenleven, kennen we ook de typische grootstedelijke uitdagingen, waarvan criminaliteit één van de exponenten is. De Antwerpenaar moet zich echter op elk moment veilig kunnen voelen en dat ook zijn.

– Het afbouwen van wijkkantoren was een vergissing. Rijdende combi’s kunnen niet alles opvangen. Volgens ons heeft de wijkagent een belangrijke en onderschatte rol. Hij of zij kent de buurt en is het eerste aanspreekpunt bij problemen. Daarom stellen we voor om de wijkwerking opnieuw te versterken. Het is een antwoord op de ‘kleinere overlast’, zoals het dealen op pleintjes, lawaaihinder maar ook sluikstort. Antwerpenaren moeten ook een kantoor op aanvaardbare afstand hebben, 24/7. Districten lijden onder de centralisatie van politie in het centrum. We gaan voor een AA-aanpak: alert voor criminelen, attent voor de slachtoffers.

– Seksuele intimidatie hoort niet thuis in onze stad. Vrouwen, de LGBT-gemeenschap, je behandelt iedereen met respect. In Brussel bestaat er een applicatie om gevallen van seksuele intimidatie te melden. Omstaanders kunnen dan komen helpen. De politie krijgt op deze manier een beter zicht op de probleemwijken. We moedigen slachtoffers aan om aangifte te doen en deze ook met de nodige sérieux te behandelen.

– We krijgen het sluikstortprobleem maar moeilijk onder controle. Als burgerzin ontbreekt, moet de handhaving strenger. We stellen voor om betrapte sluikstorters mee te sturen op een verplichte veegdienst. Onmiddellijk. Dat kan vandaag de dag nog niet. Mobiele camera’s worden slim ingezet om deze hardnekkige gewoontes uit te roeien.

– De strijd tegen huisjesmelkerij wordt verdergezet. We maken anoniem melden mogelijk.

– Er komen praktijktesten tegen discriminatie op de arbeids- en huurmarkt. Een vreemde naam mag jouw kansen in je verdere leven niet verkleinen.

– Nultolerantie voor snelheidsduivels. We controleren gerichter in zones 30.