Groene vierkanten voor fietsers: CD&V maakt het mogelijk

Tag: fietsveiligheid

Groene vierkanten voor fietsers: CD&V maakt het mogelijk

Groene vierkanten voor fietsers: CD&V maakt het mogelijk

In de nasleep van de tragische gebeurtenissen in Antwerpen, waar op korte tijd drie fietsers het leven lieten, blijft CD&V niet bij de pakken zitten. Fietsveiligheid is een zorg die we op elk beleidsniveau moeten aanpakken: in de districten en in de stad, op Vlaams en federaal niveau. Daarom deed Vlaams Parlementslid en jonge Antwerpse CD&V’er Orry Van de Wauwer een oproep om (op gewestwegen) te streven naar zoveel mogelijk conflictvrije kruispunten. “Als we de fiets echt als toekomstgerichte mobiliteitsoplossing zien, moeten we dringend de prioriteit op veiligheid en niet enkel op doorstroming leggen.”, zei hij daarover in de bevoegde commissie (lees meer). Een uitwerking van dat idee is het zogenaamde “Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG)”- principe, ofwel de ‘groene vierkanten’. Vandaag de dag is dit wettelijk niet mogelijk. Om dit te kunnen realiseren, diende onze CD&V-mobiliteitsexpert in de federale Kamer, Jef Van den Bergh, een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wegcode in. De invoering van het principe botst namelijk op juridische grenzen. Van den Bergh wil nu versneld die beperkingen wegwerken, zodat steden en gemeenten de mogelijkheid krijgen om hun kruispunten op deze manier in te richten. Terwijl iedereen erover praat, doen wij het gewoon.

Volgens het AFTG-principe wordt er op een kruispunt tegelijkertijd groen licht gegeven aan alle fietsers en voetgangers uit alle richtingen, terwijl de automobilisten op dat moment voor het rode licht moeten wachten. Op deze manier wordt het contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd vermeden, hetgeen ongevallen moet voorkomen. Ook dodehoekongevallen worden op die manier voorkomen. Wist u dat bij een vijfde van alle dodehoekongevallen er een dodelijk slachtoffer valt? Deze maatregel is geen mirakeloplossing. Maar op gevoelige kruispunten kan het wel een oplossing bieden en mensenlevens redden. Het is uiteraard de bevoegdheid van de wegbeheerders – dat zijn de gewesten, steden en gemeenten – om dit principe in te voeren en om de specifieke verkeerslichten te plaatsen. CD&V geeft dus de voorzet om er in de districten en de stad mee aan de slag te gaan.

 

In de media
Gazet Van Antwerpen

Alle Fietsers Tegelijk Groen (Jef Van den Bergh in Gazet Van Antwerpen)
Alle Fietsers Tegelijk Groen (Jef Van den Bergh in Gazet Van Antwerpen)
Alle Fietsers Tegelijk Groen (Jef Van den Bergh in Het Nieuwsblad)

 

 

 

 

 

 

 

Studiogesprek ATV

CD&V Merksem lanceert commissie Fietsveiligheid

CD&V Merksem lanceert commissie Fietsveiligheid

Sonja De Meyer lanceerde tijdens de districtsraad de commissie Fietsveiligheid
Sonja De Meyer lanceerde tijdens de districtsraad de commissie Fietsveiligheid

Gisteren had CD&V Merksem een belangrijke oproep op de districtsraad. Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen van de voorbije drie weken waarbij in Antwerpen drie fietsers het leven verloren hebben en de reacties daarop in de pers, op de sociale media, vanuit de politiek, . . . voelden we ons genoodzaakt om constructief en over de partijgrenzen heen samen te werken om de fietsveiligheid in ons district te verbeteren. Daarom riep CD&V Merksem gisteren op om een raadscommissie te organiseren over de fietsveiligheid in ons district, samen met de nodige experts. De jongeren van CD&V Antwerpen deden onlangs een soortgelijke oproep (lees hier), geïnspireerd door het initiatief van CD&V-districtsraadslid Jan Braeckmans in Antwerpen. Net als in het grootste district van de Stad, ging ook in Merksem de meerderheid in op onze vraag om zo’n commissie te organiseren.

De raadscommissie ‘Fietsveiligheid’ wordt georganiseerd in december. Komt u verkeersknooppunten tegen waarvan u denkt dat de veiligheid van de zwakke weggebruiker een stuk beter kan? Laat het ons weten door ons te mailen.

Commissie Fietsveiligheid in Gazet Van Antwerpen 21 oktober 2017
Commissie Fietsveiligheid in Gazet Van Antwerpen 21 oktober 2017
CD&V lanceert commissie Fietsveiligheid
Berichtgeving in Het Laatste Nieuws

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Na Antwerpen en Merksem zal men ook in Borgerhout een raadscommissie Fietsveiligheid organiseren. De meerderheid ging in op de vraag van CD&V-districtsraadslid en federaal Volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri. In de drie districten waar CD&V in de oppositie zit, hebben we toch kunnen wegen om iedereen over de partijgrenzen heen samen te brengen voor dit toch wel belangrijke thema.

Jan Braeckmans (blauw kostuum) in actie tijdens de districtsraad in Antwerpen.
Jan Braeckmans (blauw kostuum) in actie tijdens de districtsraad in Antwerpen.
Verkeersveiligheid: meer dan alleen een verkiezingsthema

Verkeersveiligheid: meer dan alleen een verkiezingsthema

JONGCD&V Antwerpen mengt zich in het fietsdebat. Hieronder vind je onze oproep met betrekking tot meer verkeersveiligheid, die vandaag ook in de Gazet Van Antwerpen werd opgepikt.

Drie dramatische gebeurtenissen op drie weken tijd. Het is de loodzware tol die ons heeft geleid tot kranten en online fora die bol staan van de ruzie en de onderlinge verwijten. Dat we op de meest onaangename manier zijn wakker geschud, staat als een paal boven water. Maar JONGCD&V Antwerpen verzet zich tegen de manier waarop het debat nu wordt gevoerd.

Antwerpen doet het als fietsstad niet slecht. Volgens de Copenhagenize Index, die de beste fietssteden ter wereld rangschikt, zitten we in de top 10. Buiten het fel bewierookte Velosysteem en extra opslagcapaciteit aan Berchem-Station, krijgen we ook goede punten voor het feit dat heel wat verplaatsingen met de fiets gebeuren. Natuurlijk is de interpretatie dubbelzinnig. Je zou goed gek zijn om korte binnenstedelijke verplaatsingen met de wagen te doen. Maar hoe dan ook: de Antwerpenaar fietst. Meer en meer. Dat stellen we elke dag vast.

Wanneer de veiligheid van de zwakke weggebruiker voor een zoveelste keer in het gedrang komt, moeten alle alarmen afgaan. Dat de Gazet Van Antwerpen reeds 2.000 meldingen binnenkreeg over gevaarlijke fietssituaties, is een teken aan de wand. Het is ook een indicatie dat dit probleem al langer sluimert dan pakweg de huidige legislatuur. Het is diezelfde Copenhagenize Index die stelt dat de beleidssignalen te diffuus zijn om te komen tot een integrale mobiliteitsvisie. Het allerlaatste waar we nu nood aan hebben, is hier dan ook een partijpolitiek steekspel van maken. Daar geraakt de fietser geen meter mee vooruit. Dat wil wel zeggen dat er de nodige keuzes gemaakt moeten worden.

Al een tijdje terug koos CD&V Nationaal ervoor om volop voor Koning Fiets te gaan, volop gesteund door haar jongerenflank. Wie kiest voor de fiets, kiest voor een beleid dat de fiets stimuleert, faciliteert en voorziet van een permanente veiligheidstoets. Daarom lanceerde Jan Braeckmans (districtsraadslid CD&V Antwerpen) al het voorstel om een commissie te houden, die zich buigt over fietsveiligheid in het district Antwerpen. Over de partijgrenzen heen, weg van het spel tussen meerderheid en oppositie. Een voorstel waar alle raadsleden zich meteen mee achter schaarden. In één district werden alvast de eerste stappen gezet om samen te werken aan een oplossing en we gaan deze boodschap in alle andere districten herhalen.

Maar met mondelinge vragen, interpellaties of straffe uitspraken in een districts- of gemeenteraad, gaan we de problemen de wereld niet uithelpen. Niemand blijft onbewogen bij wat er zich de afgelopen weken afspeelde in Antwerpen. Helaas bestaan er geen mirakeloplossingen. We zijn als JONGCD&V dan ook bijzonder tevreden dat CD&V op stadsniveau de hand uitsteekt naar alle politieke partijen en organisaties om samen werk te maken van verkeersveiligheid. Het wordt hoog tijd om iedereen samen te brengen. Antwerpen telt vele experts, het middenveld specialiseerde zich in deze materie. Meerderheids- en oppositiepartijen moeten hun fictieve percentages nu niet opkrikken, maar de handen in elkaar slaan. Laat verkeersveiligheid niet enkel een sloganesk verkiezingsthema worden want deze problemen kunnen niet blijven liggen tot oktober 2018. Het is vijf na twaalf.

Verschenen op de Facebookpagina van JONGCD&V Antwerpen

CD&V Antwerpen wil commissie fietsveiligheid
CD&V Antwerpen wil commissie fietsveiligheid
Fietsbrug Merksem: goede bedoeling, onveilige uitwerking

Fietsbrug Merksem: goede bedoeling, onveilige uitwerking

De fietsbrug aan de Ijzerlaan over het Albertkanaal gaat haar laatste fase in. Tegen eind november zou de definitieve aanloophelling (eindelijk) klaar moeten zijn. Merksem zit al een poosje opgescheept met deze tijdelijke oplossing die toch wel op een aantal vlakken tekortschiet. JongCD&V Merksem voerde al twee maal actie om dit aan te kaarten, mét een alternatieve oplossing. Enkel klagen is natuurlijk makkelijk.

Ondertussen werd de definitieve brug – toch sneller dan verwacht 😉 – opgeleverd, met een minder steile helling. (meer…)