Maak Antwerpen permanent curieus

Tag: fijn stof

Maak Antwerpen permanent curieus

Maak Antwerpen permanent curieus

Wat als… de luchtkwaliteit in onze stad permanent gemonitord zou worden? Na eerdere oproepen van de jonge Antwerpse christendemocraten om werk te maken van een betere luchtkwaliteit, voegen ze nu de daad bij het woord. Jong CD&V Antwerpen wil met behulp van een groepsaankoop een permanent netwerk van digitale fijnstofsensoren in Antwerpen creëren. Want meten is weten. Wie minder technisch is, krijgt hulp bij de installatie.

In mei werkten maar liefst 20.000 burgerwetenschappers mee aan de grootste luchtkwaliteitsmeting in Vlaanderen ooit. Gedurende een maand hingen er in gans de stad – en ja, ook tot ver daarbuiten – de gekende borden van CurieuzeNeuzen. Het onderzoek was een follow-up van een eerdere editie in 2016, waaraan 2.000 Antwerpenaren deelnamen. Ook heel wat jonge CD&V’ers deden mee met het onderzoek. Net als vele Vlamingen zijn zij benieuwd naar de resultaten die in september worden bekendgemaakt. Ondertussen bedachten Thijs Van den Brande, Jan Braeckmans en Sam Voeten van Jong CD&V Antwerpen de volgende stap: een permanent netwerk van digitale fijnstofsensoren over heel Antwerpen.

Want meten is weten. Wat als we verder bouwen op CurieuzeNeuzen? De nauwkeurige NO2-metingen van het CurieuzeNeuzen project zijn zeer waardevol om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. “Maar het blijft een periodieke momentopname. Waarom zouden we onze lucht niet continu monitoren? Zo kunnen we de ook de positieve of negatieve impact van bepaalde gebeurtenissen in kaart brengen.”, zegt Thijs Van den Brande, voorzitter van Jong CD&V Antwerpen en kandidaat in Wilrijk. De 29-jarige Van den Brande verwijst naar het Future City Lab van de Universiteit van Stuttgart, dat al enkele jaren werkt aan een continu netwerk van digitale sensoren die de fijnstofconcentraties in de lucht meten. Burgerwetenschappers over heel de wereld gaan er mee aan de slag, maar Antwerpen is tot nu toe een (quasi) blinde vlek.

Jong CD&V Antwerpen engageert zich daarom om samen met de Antwerpenaar een netwerk van digitale fijnstofsensoren over de stad uit te rollen. “Op deze manier kan de Antwerpenaar realtime volgen hoe het met de luchtkwaliteit in zijn of haar wijk gesteld is. Tevens groeit de hoeveelheid kwalitatieve data waar wetenschappers en beleidsmakers mee aan de slag kunnen om te werken aan betere lucht in onze stad.”, vertelt Van den Brande, die in zijn vrije tijd ook hobbysensorbouwer is. De extra dataset die zo gecreëerd wordt werkt zo als een perfecte aanvulling op de resultaten van het project CurieuzeNeuzen en de actie Straatvinken.

Om de uitrol van dit sensornetwerk over heel Antwerpen te realiseren organiseert Jong CD&V Antwerpen een samenaankoop van fijnstofsensoren. “De componenten zijn best specifiek en de montage vraagt een beetje technische kennis. Die drempel willen we voor de Antwerpenaar graag wegnemen door als tussenpersoon de bestelling te plaatsen en waar nodig te helpen bij de installatie.”, licht Van den Brande toe. Het enige wat de Antwerpenaar moet doen, is de sensor aankopen voor de prijs van € 35. Jong CD&V Antwerpen komt –  indien gewenst – helpen met de sensor aan de gevel te hangen en in te loggen zodat de sensor de metingen kan starten en doorsturen.

“Voor een schappelijke prijs kan iedere Antwerpenaar dus starten met het meten van de luchtkwaliteit in zijn of haar straat. Ligt betere lucht je nauw aan het hart en de longen, draag dan je steentje bij en surf naar www.wijmetenfijnstof.be.”, besluiten Jan Braeckmans en Sam Voeten.

 

Iedereen kan meedoen op: WWW.WIJMETENFIJNSTOF.BE

De sensoren bestaan uit een microcontroller, een temperatuur- en vochtigheidssensor en een fijnstofsensor die werken op usb-stroom (en ongeveer € 2,50 aan energiekosten per jaar met zich meebrengen). De meetdata worden via je wifinetwerk op het internet gedeeld met de wetenschappers. Op basis van de meetresultaten wordt er een kaart opgesteld, maar ook de detailinfo van elke sensor apart kan je raadplegen.

Thijs Van den Brande (29 jaar) is Burgerlijk ingenieur van opleiding en werkzaam als consultant bij het Bisdom Antwepren. Hij is voorzitter van JongCD&V Antwerpen en staat op 14 oktober op de 3de plaats voor de districtsraadsverkiezingen in Wilrijk

Jan Braeckmans (29 jaar) is advocaat met een specialisatie in het ondernemingsrecht en is lijstrekker voor CD&V in het district Antwerpen

Sam Voeten (29 jaar) is woordvoerder van de CD&V-Kamerfractie en staat op 14 oktober op de 4de plaats bij de gemeenteraadverkiezingen.

Herlees het opiniestuk