Antwerpen. Thuishaven voor gezinnen.

Tag: gezinsbeleid

Antwerpen. Thuishaven voor gezinnen.

Antwerpen. Thuishaven voor gezinnen.

Antwerpen, een stad die haar gezinnen koestert. Eén op vijf gezinnen met jonge kinderen keert onze stad de rug toe. Dat tij moeten we keren.

– Tijd voor een eerlijk inschrijfsysteem voor scholen. De keuze van de ouders moet altijd het belangrijkste criterium zijn.

– Antwerpen gaat op zoek naar een nieuw mobiliteitsevenwicht. De auto blijft partner van vele gezinnen, dus die pesten we niet weg. We proberen wel zoveel mogelijk Antwerpenaren te overtuigen om de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Daarom werken we aan de veiligheid van onze fietspaden en de stiptheid en betrouwbaarheid van bussen en trams.

– Ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer blijft een pijnpunt. Vele bus- en tramstations zijn niet rolstoel- en buggyvriendelijk. Daar brengen we verandering in. We zorgen ervoor dat er in alle premetrostations liften zijn. Uitgerekend halte Groenplaats heeft dat bijvoorbeeld niet. De brede Albatrostrams maken overal hun opwachting.

– We onderzoeken of we bepaalde wijken gezinsvriendelijker kunnen maken door gerichte belastingverlagingen. De focus gaat nu te vaak naar té kleine en té dure nieuwbouw.

– Ouders krijgen een stedelijke geboortepremie van € 40. Dat bedrag wordt echter niet zomaar op de rekening geschreven. Ze kunnen dan kiezen tussen vuilniszakken, pampers of cadeaubonnen om te spenderen bij lokale handelaars. Zo gebruikt men de premie echt voor de noden van het kind.

– Wijken moeten kindvriendelijk en veilig zijn. Zones 30 handhaven we, geen snelheidsduivels meer in onze straten. Vlakke en voldoende brede voetpaden zijn de nieuwe norm.

– Fietsen in deze stad is niet overal even veilig. Nochtans moeten we de fiets (nog meer) stimuleren. Wie vroeg start met fietsen, trekt dat later door. Het is bovendien gezond. Wist je dat je minder fijn stof op de fiets binnenkrijgt dan in de wagen? We werken zwarte punten zo snel mogelijk weg.

– In schoolomgevingen – waar het past – leggen we schoolstraten in. Die zijn bij schoolaanvang en -afloop even afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en hulpdiensten kunnen natuurlijk door.

– Voor veel inwoners zijn de parkjes en pleintjes in Antwerpen een beetje ‘hun’ tuin. Die moeten er dus proper bij liggen als (groot)moeders met hun kinderen er willen spelen. Nultolerantie voor zwerfvuil. We verhogen het toezicht en de boetes en sturen betrapte sluikstorters meteen mee op verplichte veegdienst. Dat kan vandaag niet.

– We ontharden 15 % van onze stad. Meer groen koelt onze stad af en zuivert onze lucht. We willen een groenperk op 300 meter van elke woning.

– We helpen alleenstaande ouders bij de kinderopvangfactuur en de naschoolse opvang indien nodig.

– De stedelijke groendienst vormt speelplaatsen van scholen om tot groene parken en speeloases en zorgt voor het onderhoud.

– Zowel in de zelfstandige kinderopvang als bij onthaalouders krijgt elk gezin een tarief op maat van het inkomen.

– We breiden occasionele kinderopvang uit. Het helpt ouders uit de nood. Werkzoekende ouders kunnen dankzij deze occasionele kinderopvang makkelijker gaan solliciteren, een opleiding volgen of starten met een nieuwe job.

Antwerpen. Thuishaven voor mama’s.

Antwerpen. Thuishaven voor mama’s.

Antwerpen, een stad die haar mama’s koestert. Ze zetten tenslotte wél nieuwe Sinjoortjes op de wereld hé… ?

– Ouders krijgen een stedelijke geboortepremie van € 40. Dat bedrag wordt echter niet zomaar op de rekening geschreven. Ze kunnen dan kiezen tussen vuilniszakken, pampers of cadeaubonnen om te spenderen bij lokale handelaars. Zo gebruikt men de premie echt voor de noden van het kind.

– Wijken moeten kindvriendelijk en veilig zijn. Zones 30 handhaven we, geen snelheidsduivels meer in onze straten. Vlakke en voldoende brede voetpaden zijn de nieuwe norm.

– Ons openbaar vervoer is niet buggyvriendelijk. Daar brengen we verandering in. We zorgen ervoor dat er in alle premetrostations liften zijn. Uitgerekend halte Groenplaats heeft dat bijvoorbeeld niet. De brede Albatrostrams maken overal hun opwachting.

Fietsen in deze stad is niet overal even veilig. Nochtans moeten we de fiets (nog meer) stimuleren. Wie vroeg start met fietsen, trekt dat later door. Het is bovendien gezond. Wist je dat je minder fijn stof op de fiets binnenkrijgt dan in de wagen? We werken zwarte punten zo snel mogelijk weg.

– In schoolomgevingen – waar het past – leggen we schoolstraten in. Die zijn bij schoolaanvang en -afloop even afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en hulpdiensten kunnen natuurlijk door.

– Voor veel inwoners zijn de parkjes en pleintjes in Antwerpen een beetje ‘hun’ tuin. Die moeten er dus proper bij liggen als (groot)moeders met hun kinderen er willen spelen. Nultolerantie voor zwerfvuil. We verhogen het toezicht en de boetes en sturen betrapte sluikstorters meteen mee op verplichte veegdienst. Dat kan vandaag niet.

– We ontharden 15 % van onze stad. Meer groen koelt onze stad af en zuivert onze lucht. We willen een groenperk op 300 meter van elke woning.

– Voor kleuterscholen en lager onderwijs blijft afstand de belangrijkste factor in de schoolkeuze. Hoe dan ook, de keuze van de ouders moet opnieuw doorslaggevend zijn.

– We helpen alleenstaande ouders bij de kinderopvangfactuur en de naschoolse opvang indien nodig.

– De stedelijke groendienst vormt speelplaatsen van scholen om tot groene parken en speeloases en zorgt voor het onderhoud.

– Zowel in de zelfstandige kinderopvang als bij onthaalouders krijgt elk gezin een tarief op maat van het inkomen.

– We breiden occasionele kinderopvang uit. Het helpt ouders uit de nood. Werkzoekende ouders kunnen dankzij deze occasionele kinderopvang makkelijker gaan solliciteren, een opleiding volgen of starten met een nieuwe job.

Mantelzorgpremie voor Merksem?

Mantelzorgpremie voor Merksem?

Vandaag is het de Dag van het Gezin. De Gezinsbond roept op om extra aandacht te hebben voor mantelzorgers. “Elk gezin kan mantelzorger worden.”, zei Manu Keirse van de Gezinsbond deze ochtend op de radio. Heden kennen drie op de vier lokale besturen een mantelzorgpremie toe ter erkenning van mantelzorg. Slechts één op de vijf mantelzorgers maakt gebruik van deze premie en bovendien blijken de bedragen van die premies te variëren van 0 euro in de ene gemeente tot bijna 900 euro in een andere gemeente. “Diezelfde verschillen zien we ook binnen de stad Antwerpen. Slechts vier van de negen districten hebben vandaag een mantelzorgpremie. Maar ook tussen die premies bestaan verschillen. Als CD&V Antwerpen zien wij deze mantelzorgpremie graag in élk district terugkomen, ook daar waar ze vandaag nog niet bestaat.”, zegt Antwerpse volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri, die deze maatregel onlangs lanceerde.

Met 16,5% 65-plussers van de Antwerpse bevolking (en in Merksem zelfs bijna 20 %!) – waarvan vaak vooral de 70+’ers hulpbehoevend zijn – is het vanzelfsprekend dat ook onze stad heel wat mantelzorgers telt. Het is dan ook van belang om onze Antwerpse senioren en hun zorgnetwerk voldoende te ondersteunen. De districten zijn bevoegd voor het seniorenbeleid. In de districten Deurne, Berchem, Hoboken en Wilrijk hebben ze vandaag al mantelzorgpremies voor hulpbehoevende ouderen. Die gaan van 120 euro per jaar in Deurne, 150 euro in Berchem en Hoboken tot 175 euro per jaar in Wilrijk. Niet toevallig zijn dit allemaal districten waar CD&V in het districtsbestuur zetelt :-)! In Merksem is er geen mantelzorgpremie. Voor CD&V Merksem is de ondersteuning van mantelzorgers echter van groot belang.

“We weten allemaal dat we professionelen nodig hebben, zoals dokters, verplegers en andere zorgverleners, en dat die er ook zijn. Maar mensen hebben vaak ook nood aan opvang en begeleiding buiten de professionele zorg. Daarom is mantelzorg zo belangrijk.”, aldus Lanjri. Die hulp is langdurig, onbetaald en persoonlijk. Het gaat bijvoorbeeld om de buur die naar de winkel gaat voor de hulpbehoevende buurvrouw, de dochter of zoon die eten geeft aan de ouder en de betalingen in orde brengt of de kleindochter die haar grootouders helpt bij het wassen en hen gezelschap houdt.

“Mantelzorgers offeren vrijwillig heel wat tijd op om zorg te kunnen dragen voor een familielid, goede buur of kennis. Ze zullen hun inzet niet laten afhangen van het al dan niet krijgen van een mantelzorgpremie. Zo’n premie is trouwens erg beperkt en dekt vaak zelfs de (verplaatsings)kosten niet. Toch is zo’n premie symbolisch belangrijk: ze geeft als overheid het signaal dat je waardering hebt voor de onbaatzuchtige inzet van mensen voor anderen die hulp nodig hebben. Daarom pleiten wij resoluut voor een mantelzorgpremie in alle districten van onze stad. Dit staat hoog op ons prioriteitenlijstje voor de districten voor de komende verkiezingen”, zegt het Antwerpse Kamerlid. “Een premie in het leven roepen is één element. Daarnaast moeten we natuurlijk de Antwerpenaar voldoende informeren over het bestaan van de mantelzorgpremie en er tegelijk voor zorgen dat de procedure om ze aan te vragen eenvoudig blijft. Niemand is gebaat met administratieve rompslomp. En we kunnen ook inzetten op andere initiatieven om hen te ondersteunen, bijvoorbeeld mantelzorgers jaarlijks in de bloemetjes zetten of een contactpunt inrichten in elk district waar een mantelzorger terechtkan met zijn of haar vragen.

Districten winnen qua bevoegdheden aan belang. Dat zal men ook in ons toekomstig programma kunnen terug vinden. Een kwalitatief seniorenbeleid heeft aandacht voor haar mantelzorgers. Hoog tijd om hen een duwtje in de rug te geven, ook in Merksem!