Maak Antwerpen permanent curieus

Tag: jan braeckmans

Maak Antwerpen permanent curieus

Maak Antwerpen permanent curieus

Wat als… de luchtkwaliteit in onze stad permanent gemonitord zou worden? Na eerdere oproepen van de jonge Antwerpse christendemocraten om werk te maken van een betere luchtkwaliteit, voegen ze nu de daad bij het woord. Jong CD&V Antwerpen wil met behulp van een groepsaankoop een permanent netwerk van digitale fijnstofsensoren in Antwerpen creëren. Want meten is weten. Wie minder technisch is, krijgt hulp bij de installatie.

In mei werkten maar liefst 20.000 burgerwetenschappers mee aan de grootste luchtkwaliteitsmeting in Vlaanderen ooit. Gedurende een maand hingen er in gans de stad – en ja, ook tot ver daarbuiten – de gekende borden van CurieuzeNeuzen. Het onderzoek was een follow-up van een eerdere editie in 2016, waaraan 2.000 Antwerpenaren deelnamen. Ook heel wat jonge CD&V’ers deden mee met het onderzoek. Net als vele Vlamingen zijn zij benieuwd naar de resultaten die in september worden bekendgemaakt. Ondertussen bedachten Thijs Van den Brande, Jan Braeckmans en Sam Voeten van Jong CD&V Antwerpen de volgende stap: een permanent netwerk van digitale fijnstofsensoren over heel Antwerpen.

Want meten is weten. Wat als we verder bouwen op CurieuzeNeuzen? De nauwkeurige NO2-metingen van het CurieuzeNeuzen project zijn zeer waardevol om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. “Maar het blijft een periodieke momentopname. Waarom zouden we onze lucht niet continu monitoren? Zo kunnen we de ook de positieve of negatieve impact van bepaalde gebeurtenissen in kaart brengen.”, zegt Thijs Van den Brande, voorzitter van Jong CD&V Antwerpen en kandidaat in Wilrijk. De 29-jarige Van den Brande verwijst naar het Future City Lab van de Universiteit van Stuttgart, dat al enkele jaren werkt aan een continu netwerk van digitale sensoren die de fijnstofconcentraties in de lucht meten. Burgerwetenschappers over heel de wereld gaan er mee aan de slag, maar Antwerpen is tot nu toe een (quasi) blinde vlek.

Jong CD&V Antwerpen engageert zich daarom om samen met de Antwerpenaar een netwerk van digitale fijnstofsensoren over de stad uit te rollen. “Op deze manier kan de Antwerpenaar realtime volgen hoe het met de luchtkwaliteit in zijn of haar wijk gesteld is. Tevens groeit de hoeveelheid kwalitatieve data waar wetenschappers en beleidsmakers mee aan de slag kunnen om te werken aan betere lucht in onze stad.”, vertelt Van den Brande, die in zijn vrije tijd ook hobbysensorbouwer is. De extra dataset die zo gecreëerd wordt werkt zo als een perfecte aanvulling op de resultaten van het project CurieuzeNeuzen en de actie Straatvinken.

Om de uitrol van dit sensornetwerk over heel Antwerpen te realiseren organiseert Jong CD&V Antwerpen een samenaankoop van fijnstofsensoren. “De componenten zijn best specifiek en de montage vraagt een beetje technische kennis. Die drempel willen we voor de Antwerpenaar graag wegnemen door als tussenpersoon de bestelling te plaatsen en waar nodig te helpen bij de installatie.”, licht Van den Brande toe. Het enige wat de Antwerpenaar moet doen, is de sensor aankopen voor de prijs van € 35. Jong CD&V Antwerpen komt –  indien gewenst – helpen met de sensor aan de gevel te hangen en in te loggen zodat de sensor de metingen kan starten en doorsturen.

“Voor een schappelijke prijs kan iedere Antwerpenaar dus starten met het meten van de luchtkwaliteit in zijn of haar straat. Ligt betere lucht je nauw aan het hart en de longen, draag dan je steentje bij en surf naar www.wijmetenfijnstof.be.”, besluiten Jan Braeckmans en Sam Voeten.

 

Iedereen kan meedoen op: WWW.WIJMETENFIJNSTOF.BE

De sensoren bestaan uit een microcontroller, een temperatuur- en vochtigheidssensor en een fijnstofsensor die werken op usb-stroom (en ongeveer € 2,50 aan energiekosten per jaar met zich meebrengen). De meetdata worden via je wifinetwerk op het internet gedeeld met de wetenschappers. Op basis van de meetresultaten wordt er een kaart opgesteld, maar ook de detailinfo van elke sensor apart kan je raadplegen.

Thijs Van den Brande (29 jaar) is Burgerlijk ingenieur van opleiding en werkzaam als consultant bij het Bisdom Antwepren. Hij is voorzitter van JongCD&V Antwerpen en staat op 14 oktober op de 3de plaats voor de districtsraadsverkiezingen in Wilrijk

Jan Braeckmans (29 jaar) is advocaat met een specialisatie in het ondernemingsrecht en is lijstrekker voor CD&V in het district Antwerpen

Sam Voeten (29 jaar) is woordvoerder van de CD&V-Kamerfractie en staat op 14 oktober op de 4de plaats bij de gemeenteraadverkiezingen.

Herlees het opiniestuk

Smoorverliefd op ’t Stad, maar onze longen willen overspel plegen

Smoorverliefd op ’t Stad, maar onze longen willen overspel plegen

Antwerpen was met haar lage emissiezone (LEZ) dé pionier van Vlaanderen. De LEZ vierde onlangs haar eerste verjaardag. Duizenden vervuilende wagens werden en worden vandaag de dag uit onze stad geweerd. De eerste resultaten waren veelbelovend. Op heel wat plekken gingen we erop vooruit. Maar de LEZ alleen zal niet voldoende zijn. Er is méér nodig willen we vooruitgang boeken.

Voor Sinjoren met gevoelige luchtwegen zoals wijzelf, is het niet altijd een pretje om in ’t Stad te wonen. Dokters bevestigen dat objectief en wijzen in hun diagnoses steeds vaker op de gevaren van slechte luchtkwaliteit. En ook de wetten van de erfelijkheid zijn bikkelhard: kinderen, een prachtige tweeling incluis, hangen tijdens de winter steeds vaker aan puffers en aerosols. Talrijke studies wijzen op het verband tussen sterfte en de concentraties van fijn stof in de lucht. Vuile lucht doodt jaarlijks naar schatting 400.000 Europeanen.  Daar zitten ook Antwerpenaren bij. We beseffen het niet, maar luchtvervuiling zal de geruisloze killer van de 21ste eeuw worden. Ons hart ligt in de stad, maar onze longen willen overspel plegen.

Deze complexe problematiek kent talrijke oorzaken, met verkeer als één van de cruciale factoren. Recent nog bracht een reportage aan het licht dat de luchtkwaliteit nabij scholen in een stedelijke context vele male slechter is dan deze in minder verstedelijkt gebied. Als stedelingen worden wij dagelijks geconfronteerd met verstikkende verkeerscongestie in onze buurt. We staan met z’n allen overal vast. Stilstaand verkeer zorgt voor een verhoogde uitstoot van schadelijke gassen. En toch kruipen we met z’n allen in de wagen, zelfs om pistolets te gaan halen. We brengen onze kinderen met de auto naar school, ook al is bewezen dat ze op de fiets minder fijn stof binnen krijgen. Maar waarom zou je als ouder, als de route vaak vol obstakels ligt en gevaar om de hoek loert? Vele trams zijn herleid tot sardineblikjes die vaker te laat dan op tijd rijden, dat stoot gewoon mensen af. Ik daag u uit om eens op een druk moment met de buggy de tram te nemen. Wanneer je met een alternatief voor de wagen minstens even gefrustreerd op je bestemming aankomt, dan moeten alle alarmbellen afgaan.

Een mentaliteitswijziging komt niet (altijd) vanzelf. Beleidsmakers hebben hierin een verpletterende verantwoordelijkheid. Het bedrijfswagenpark nog verder laten uitdeinen door het behoud van gunstige fiscale statuten is onhoudbaar. Een verdere vergroening is absoluut noodzakelijk. Of de fiets een volwaardige plek in de stad moet krijgen, zou geen ideologisch debat mogen zijn, maar een evidente keuze. En bij de modal shift naar andere vervoersmogelijkheden, moeten alternatieven simpelweg betrouwbaar zijn. Politieke moed ging ooit over communautaire zaken. Laten we nu van dit debat de inzet maken voor de toekomst. Iedereen ademt dezelfde lucht in. Er is dus maar één weg vooruit, waarbij elke verandering ook bij onszelf begint. De longen van eenieder, ook van de allerkleinsten en zij die nog niet geboren zijn, zullen ons dankbaar zijn.

Sam Voeten (Merksem) & Jan Braeckmans (hartje Antwerpen)
Trotse Sinjoren met zwakke longen
Gepubliceerd in Gazet Van Antwerpen op 2 februari 2018

Meet de luchtkwaliteit in uw straat (project CurieuzeNeuzen)!

Perspectief door Sam Voeten & Jan Braeckmans
‘In perspectief’ door Sam Voeten & Jan Braeckmans (Gazet van Antwerpen)

 

Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout

Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout

Wat voor impact kunnen jongeren hebben op het beleid in een stad? CD&V Antwerpen toont aan dat er een plaats is in onze partij voor jonge christendemocraten die vooruit willen met onze stad. Zo zullen de lijsten in de districten Antwerpen en Borgerhout getrokken worden door twee jonge talenten – twintigers! – van eigen bodem, Jan Braeckmans en Eva Van Keer. Opvallend, nadat Orry Van de Wauwer (CD&V) dit jaar als Vlaams parlementslid aan de slag ging, kiest de Antwerpse CD&V er bewust voor om de verjongings- en vernieuwingsgolf verder te zetten.

Wie is Jan Braeckmans?
Jan is een geboren en getogen Antwerpenaar en werkt als advocaat aan de Antwerpse Balie. Hij groeide op in de universiteitsbuurt, maar woont ondertussen al twee jaar met zijn verloofde Florence in de wijk tussen den Bell en de Brederodestraat. Na een lang engagement binnen CDS – de Christendemocratische-Studenten Antwerpen –   en later binnen JONGCDV werd Jan in 2013  ook voorzitter van de CD&V-afdeling in district Antwerpen. Eind 2016 volgde hij Johan Robyns op in de Antwerpse districtsraad. Daarin liet hij zich al gelden in het dossier van de bomenkap op de Charlottalei. Jan is ook de man die de raadscommissie Fietsveiligheid lanceerde. Merksem en Borgerhout volgden hem in dat voorbeeld. Jan houdt zich bezig met burgerparticipatie, ecologie/leefbaarheid en de goede invulling van schaarse (publieke) ruimte en mobiliteit in de stad. “Als ik mag kiezen, verkies ik een zondag in één van onze gezellige parken of op onze pleintjes boven huis een tuintje in de rand.”, vertelt Jan ons.

Het doet mij plezier om te zien dat jonge mensen binnen onze partij kansen krijgen. Maar eerlijk gezegd, Jan heeft er ook ontzettend hard zelf voor gewerkt. Ik leerde hem binnen CDS en later binnen JONGCD&V kennen als een intrigerende persoonlijkheid met een bijzonder grote ideologische bagage. Jan: veel succes!

Ontdek wie Jan is op zijn website. En like hem op Facebook!

Ontdek wat Jan en ikzelf in 2009 schreven met betrekking tot onze keuze voor de christendemocratie.

Wie is Eva Van Keer?
Eva woont, leeft, lacht in Borgerhout en is werkzaam als Compliance en Ethics Officer. Ze staat vol overtuiging op het podium en laat mensen lachen met haar heerlijke comedy. Haar passie ligt in Borgerhout. Een jong en rijk district in haar ogen. Jong van geest en rijk aan menselijk kapitaal. “Als we willen investeren in ons district, dan moeten we duurzaam investeren in onze jeugd, want zij vormen voor een heel groot deel de toekomst van Borgerhout. Er is een chronisch gebrek aan ruimte in Borgerhout en dus ook gebrek aan recreatieve ruimtes voor jongeren. We willen evolueren naar een concept van gedeelde infrastructuur, zoals het beleid van open scholen waar speelplaatsen, sporthallen, polyvalente ruimtes en dergelijke meer na de schooluren worden opgesteld voor de buurt.”, vertelt ze vastberaden. Ook Eva wens ik natuurlijk van harte veel succes toe.

ATV: Een knip? Dat leidt tot veel sluipverkeer. Jan en Eva in actie.

Jan Braeckmans (Antwerpen) en Eva Van Keer (Borgerhout)
Jan Braeckmans (CD&V-lijsttrekker in district Antwerpen) en Eva Van Keer (CD&V-lijsttrekker in district Borgerhout)
Jonge CD&V-lijsttrekkers Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Het Laatste Nieuws
Jonge CD&V-lijsttrekkers Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Het Laatste Nieuws
Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Gazet Van Antwerpen
Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Gazet Van Antwerpen