Groene vierkanten voor fietsers: CD&V maakt het mogelijk

Tag: jef van den bergh

Groene vierkanten voor fietsers: CD&V maakt het mogelijk

Groene vierkanten voor fietsers: CD&V maakt het mogelijk

In de nasleep van de tragische gebeurtenissen in Antwerpen, waar op korte tijd drie fietsers het leven lieten, blijft CD&V niet bij de pakken zitten. Fietsveiligheid is een zorg die we op elk beleidsniveau moeten aanpakken: in de districten en in de stad, op Vlaams en federaal niveau. Daarom deed Vlaams Parlementslid en jonge Antwerpse CD&V’er Orry Van de Wauwer een oproep om (op gewestwegen) te streven naar zoveel mogelijk conflictvrije kruispunten. “Als we de fiets echt als toekomstgerichte mobiliteitsoplossing zien, moeten we dringend de prioriteit op veiligheid en niet enkel op doorstroming leggen.”, zei hij daarover in de bevoegde commissie (lees meer). Een uitwerking van dat idee is het zogenaamde “Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG)”- principe, ofwel de ‘groene vierkanten’. Vandaag de dag is dit wettelijk niet mogelijk. Om dit te kunnen realiseren, diende onze CD&V-mobiliteitsexpert in de federale Kamer, Jef Van den Bergh, een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wegcode in. De invoering van het principe botst namelijk op juridische grenzen. Van den Bergh wil nu versneld die beperkingen wegwerken, zodat steden en gemeenten de mogelijkheid krijgen om hun kruispunten op deze manier in te richten. Terwijl iedereen erover praat, doen wij het gewoon.

Volgens het AFTG-principe wordt er op een kruispunt tegelijkertijd groen licht gegeven aan alle fietsers en voetgangers uit alle richtingen, terwijl de automobilisten op dat moment voor het rode licht moeten wachten. Op deze manier wordt het contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd vermeden, hetgeen ongevallen moet voorkomen. Ook dodehoekongevallen worden op die manier voorkomen. Wist u dat bij een vijfde van alle dodehoekongevallen er een dodelijk slachtoffer valt? Deze maatregel is geen mirakeloplossing. Maar op gevoelige kruispunten kan het wel een oplossing bieden en mensenlevens redden. Het is uiteraard de bevoegdheid van de wegbeheerders – dat zijn de gewesten, steden en gemeenten – om dit principe in te voeren en om de specifieke verkeerslichten te plaatsen. CD&V geeft dus de voorzet om er in de districten en de stad mee aan de slag te gaan.

 

In de media
Gazet Van Antwerpen

Alle Fietsers Tegelijk Groen (Jef Van den Bergh in Gazet Van Antwerpen)
Alle Fietsers Tegelijk Groen (Jef Van den Bergh in Gazet Van Antwerpen)
Alle Fietsers Tegelijk Groen (Jef Van den Bergh in Het Nieuwsblad)

 

 

 

 

 

 

 

Studiogesprek ATV