Stem bewust, stem jong!

Tag: jeugdbeleid

Stem bewust, stem jong!

Stem bewust, stem jong!

Tijdens een druilerige dag in ’t Stad heb ik de politieke kennis van onze jeugd getest. Laten we zeggen dat het politiek vlammetje nog wat aangewakkerd moet worden!

CD&V zorgde voor een unicum en vulde haar lijst met maar liefst 40 % jongeren. In de top 10 is dat zelfs de helft. Stem bewust, stem jong!

 

Antwerpen. Thuishaven voor jongeren.

Antwerpen. Thuishaven voor jongeren.

Antwerpen, een plek om groot(s) te worden

Antwerpen is een jonge stad. 203.590 Antwerpenaren zijn jonger dan 30 jaar. Elke dag zitten meer dan 100.000 kinderen op de schoolbanken. Een tijd om te koesteren én te benutten. Vanaf de geboorte tot het moment dat een jongere een diploma op zak heeft, moeten we als stad alle kansen grijpen om onze jongeren te vormen en te motiveren. De stad groeit uit tot een kinderen- en jongerenhoofdstad. We gaan voor eersteklasonderwijs. Lees onder het filmpje wat we  nog in petto hebben.

CD&V stelt jongerenkandidaten voor.

– Wij willen Koning Fiets de ruimte geven die hij verdient. Daarom gaan we resoluut voor een fietsvriendelijke stad met ons fietscomfortplan. Vooral jongeren fietsen door de stad terwijl ze naar school of hun werk gaan. We kiezen daarom voor brede fietspaden, meer fietsenstallingen en het vermijden van fietsfiles. De fietsinfrastructuur evolueert mee met het aantal fietsers.

– De nachtbussen komen terug. Zo moeten jonge mensen hun centen niet spenderen aan taxi’s.

– De Veloritten worden verlengd tot 45 minuten in plaats van een half uur. Zo zijn de lange trajecten vanuit bijvoorbeeld Wilrijk zonder extra kosten.

Betaalbaar wonen voor iedereen. De stad maakt ‘hamsterkopen‘ mogelijk. Na een poosje te huren kan je de woning kopen aan het resterende bedrag. ideaal voor mensen met weinig startkapitaal. Verder worden woningen en gronden verkocht met een korting op voorwaarde dat er binnen tien jaar niet opnieuw verkocht wordt.

– We gebruiken de bouwwerven in Antwerpen om leerlingen op de werf een job te leren. Ook in andere sectoren combineren we leren op de schoolbank en leren op de werkplek. Deze positieve leerervaringen voorkomen schoolverlaters zonder diploma.

– We verhogen de slaagkansen van eerstejaars hogeschool- en universiteitsstudenten door coaches en peterschappen in te voeren in alle hogere onderwijsinstellingen. We werken hiervoor samen met organisaties die hierin de nodige expertise hebben, zoals de tutoraatprojecten.

’t Stad blokt samen. Tijdens blokperiodes kunnen studenten reeds stille ruimtes gebruiken op tal van plekken in de stad. We willen onderzoeken of deze ruimtes ook hun deuren kunnen openen voor studenten tijdens het academiejaar.

– We sluiten in de stad een pakt met hogescholen, de universiteit, scholen en bedrijven voor een betere doorstroming van studenten en innovatie naar het hoger onderwijs en bedrijven. We versterken deze kruisbestuiving met nieuwe projecten en initiatieven zoals Makerspaces,… We zetten ook in het hoger onderwijs in op leren op de werkplek.

– We mikken op een verdubbeling van het aantal student-ondernemers. Dat kan door nog meer in te zetten op initiatieven zoals TAKEOFFANTWERP of BAAS.

Nultolerantie voor discriminatie op basis van leeftijd, geslacht en afkomst. Praktijktesten kunnen op de huur- en arbeidsmarkt een verschil maken en deze ongelijke behandelingen de wereld uit helpen.

– We laten jongeren actief kennismaken met verschillende jobs en de bijhorende werkattitude. Zo helpen we hen naar een juiste studie- en jobkeuze.

– We moedigen jongeren aan om mee vorm te geven aan de stad. We betrekken jongeren actief,  bijvoorbeeld bij de herinrichting van pleinen en parken. De stad moet op zoek naar nieuwe methodes om hen te bereiken, zoals sociale media.

– We strijden tegen lege brooddozen in scholen. De school heeft een signaalfunctie. De sociale diensten van de Stad moeten hiermee aan de slag om een eventueel onderliggend probleem aan te pakken. Elk kind telt!

– Er komt extra aandacht voor pesten op school, een onderschat fenomeen.

– Organisaties die kinderen in armoede opvangen, verdienen een betere omkadering. We maken partnerschappen tussen scholen en verenigingen uit de buurt die huiswerkbegeleiding aanbieden.

– We promoten de bloeiende street art in de stad in binnen- en buitenland met toeristische wandelingen en festivals. Met eenvoudige vergunningen stimuleren we Antwerpenaren om ook hun eigen private muur te laten inkleuren door street art artiesten.  ‘Smart cities are art cities!’

– Sport brengt de Antwerpenaren bij elkaar. We ondersteunen jeugdploegen in de begeleiding van jonge sporters met hun schoolwerk. We verlagen het lidgeld van sportclubs tot één euro voor kinderen van ouders die het moeilijk hebben. Nieuwkomers wijzen we de weg naar sport als middel voor een snelle, sterke integratie.

’t Stad krijgt vorm. Jongeren blijven niet stilzitten, gelukkig maar. We nodigen jongeren van diverse achtergronden uit om tijdens een maandelijkse hackathon creatieve oplossingen te vinden voor stedelijke uitdagingen. Belangrijk voor ons is om ook partners als buurtorganisaties, de politie, de stedelijke diensten en scholen hier mee aan tafel uit te nodigen.

Lees meer over de lancering van onze jongerenkandidaten. CD&V geeft kansen aan jongeren. Zo is 40 % van de gemeenteraadslijst jonger dan 35 jaar. In de top 10 is dat zelfs de helft!