Maak Antwerpen permanent curieus

Tag: jong cd&v antwerpen

Maak Antwerpen permanent curieus

Maak Antwerpen permanent curieus

Wat als… de luchtkwaliteit in onze stad permanent gemonitord zou worden? Na eerdere oproepen van de jonge Antwerpse christendemocraten om werk te maken van een betere luchtkwaliteit, voegen ze nu de daad bij het woord. Jong CD&V Antwerpen wil met behulp van een groepsaankoop een permanent netwerk van digitale fijnstofsensoren in Antwerpen creëren. Want meten is weten. Wie minder technisch is, krijgt hulp bij de installatie.

In mei werkten maar liefst 20.000 burgerwetenschappers mee aan de grootste luchtkwaliteitsmeting in Vlaanderen ooit. Gedurende een maand hingen er in gans de stad – en ja, ook tot ver daarbuiten – de gekende borden van CurieuzeNeuzen. Het onderzoek was een follow-up van een eerdere editie in 2016, waaraan 2.000 Antwerpenaren deelnamen. Ook heel wat jonge CD&V’ers deden mee met het onderzoek. Net als vele Vlamingen zijn zij benieuwd naar de resultaten die in september worden bekendgemaakt. Ondertussen bedachten Thijs Van den Brande, Jan Braeckmans en Sam Voeten van Jong CD&V Antwerpen de volgende stap: een permanent netwerk van digitale fijnstofsensoren over heel Antwerpen.

Want meten is weten. Wat als we verder bouwen op CurieuzeNeuzen? De nauwkeurige NO2-metingen van het CurieuzeNeuzen project zijn zeer waardevol om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. “Maar het blijft een periodieke momentopname. Waarom zouden we onze lucht niet continu monitoren? Zo kunnen we de ook de positieve of negatieve impact van bepaalde gebeurtenissen in kaart brengen.”, zegt Thijs Van den Brande, voorzitter van Jong CD&V Antwerpen en kandidaat in Wilrijk. De 29-jarige Van den Brande verwijst naar het Future City Lab van de Universiteit van Stuttgart, dat al enkele jaren werkt aan een continu netwerk van digitale sensoren die de fijnstofconcentraties in de lucht meten. Burgerwetenschappers over heel de wereld gaan er mee aan de slag, maar Antwerpen is tot nu toe een (quasi) blinde vlek.

Jong CD&V Antwerpen engageert zich daarom om samen met de Antwerpenaar een netwerk van digitale fijnstofsensoren over de stad uit te rollen. “Op deze manier kan de Antwerpenaar realtime volgen hoe het met de luchtkwaliteit in zijn of haar wijk gesteld is. Tevens groeit de hoeveelheid kwalitatieve data waar wetenschappers en beleidsmakers mee aan de slag kunnen om te werken aan betere lucht in onze stad.”, vertelt Van den Brande, die in zijn vrije tijd ook hobbysensorbouwer is. De extra dataset die zo gecreëerd wordt werkt zo als een perfecte aanvulling op de resultaten van het project CurieuzeNeuzen en de actie Straatvinken.

Om de uitrol van dit sensornetwerk over heel Antwerpen te realiseren organiseert Jong CD&V Antwerpen een samenaankoop van fijnstofsensoren. “De componenten zijn best specifiek en de montage vraagt een beetje technische kennis. Die drempel willen we voor de Antwerpenaar graag wegnemen door als tussenpersoon de bestelling te plaatsen en waar nodig te helpen bij de installatie.”, licht Van den Brande toe. Het enige wat de Antwerpenaar moet doen, is de sensor aankopen voor de prijs van € 35. Jong CD&V Antwerpen komt –  indien gewenst – helpen met de sensor aan de gevel te hangen en in te loggen zodat de sensor de metingen kan starten en doorsturen.

“Voor een schappelijke prijs kan iedere Antwerpenaar dus starten met het meten van de luchtkwaliteit in zijn of haar straat. Ligt betere lucht je nauw aan het hart en de longen, draag dan je steentje bij en surf naar www.wijmetenfijnstof.be.”, besluiten Jan Braeckmans en Sam Voeten.

 

Iedereen kan meedoen op: WWW.WIJMETENFIJNSTOF.BE

De sensoren bestaan uit een microcontroller, een temperatuur- en vochtigheidssensor en een fijnstofsensor die werken op usb-stroom (en ongeveer € 2,50 aan energiekosten per jaar met zich meebrengen). De meetdata worden via je wifinetwerk op het internet gedeeld met de wetenschappers. Op basis van de meetresultaten wordt er een kaart opgesteld, maar ook de detailinfo van elke sensor apart kan je raadplegen.

Thijs Van den Brande (29 jaar) is Burgerlijk ingenieur van opleiding en werkzaam als consultant bij het Bisdom Antwepren. Hij is voorzitter van JongCD&V Antwerpen en staat op 14 oktober op de 3de plaats voor de districtsraadsverkiezingen in Wilrijk

Jan Braeckmans (29 jaar) is advocaat met een specialisatie in het ondernemingsrecht en is lijstrekker voor CD&V in het district Antwerpen

Sam Voeten (29 jaar) is woordvoerder van de CD&V-Kamerfractie en staat op 14 oktober op de 4de plaats bij de gemeenteraadverkiezingen.

Herlees het opiniestuk

Jong CD&V Merksem

Jong CD&V Merksem

Politiek is boeiend. Als je het dan nog eens kan doen samen met jonge en gedreven mensen, des te beter! Jong CD&V Merksem is de jongerenbeweging van CD&V als politieke partij. Ze werken onafhankelijk en worden vaak het “schoppend geweten” van de partij genoemd. Ze zijn de belangenbehartigers van jongeren in de verschillende fasen van hun leven.

Ontdek hieronder de Jong CD&V’ers die meedoen met de verkiezingen.

 • Pieter De Cock (plaats 2)
 • Sam Voeten (plaats 4, zowel voor district Merksem als voor Antwerpse gemeenteraad)
 • Jasper Delanoy (plaats 6)
 • Wietse Janssens (plaats 10)
 • Eveline Mannaerts (plaats 18)
 • Thomas Ven (plaats 24)

 

 

Jong CD&V Merksem geeft districtsraadsleden rapport

Jong CD&V Merksem geeft districtsraadsleden rapport

Naar aanleiding van de laatste zitting voor het zomerreces, deelde Jong CD&V Merksem aan elk aanwezig districtsraadslid een persoonlijk rapport uit met betrekking tot de voorbije legislatuur. “De aanwezigheid in de districtsraad varieert sterk per raadslid. In de top drie staan twee CD&V’ers en één N-VA’er.”, zegt Pieter De Cock van Jong CD&V. Wietse Janssens, de nieuwste aanwinst van Jong CD&V Merksem, treedt hem bij: “Vier raadsleden zijn gewoonweg gebuisd, een aantal springen met hun hakken over de sloot. Dat getuigt toch van een gebrek aan respect ten aanzien van de Merksemse kiezer.”. De jongeren van CD&V vragen voor de nieuwe legislatuur een voor de burger heldere en toegankelijke rapportage over de activiteiten van districtsraadsleden.

(grafiek individuele resultaten onderaan)

Wie is Sam?

De Gazet Van Antwerpen pikte onze actie op. Dikke merci!

CD&V met stip op één, Vlaams Belang hinkt achteraan

Als er gekeken wordt naar de aanwezigheid per partij over de gehele legislatuur, merkt men onderling sterke verschillen. “De beste punten gaan naar de CD&V-fractie, die een aanwezigheid van 94,7 % haalt. De Vlaams Belang-fractie komt maar nipt aan 50 %. Nochtans getuigt aanwezigheid op de districtsraad van een minimum aan respect.”, zegt De Cock, die tweede staat op de CD&V-lijst voor het district. De berekeningen werden uitgevoerd op de afgelopen 113 raadscommissies en districtsraden tussen januari 2013 en mei 2018. Als er een vervanging plaats vond, werd daar rekening mee gehouden. De sp.a-Groen-fractie, het kartel dat niet langer samen zal opkomen, haalt 81,4 %, gevolgd door de N-VA-fractie met 72,6 %. Tristan Faes, die als enige PVDA vertegenwoordigt, strandt op 69 % aanwezigheid. Peggy Van Campenhout is als onafhankelijk zetelend lid, voormalig Open Vld, gebuisd met 45,8 %. Binnen de fracties zijn er een aantal raadsleden die het  gemiddelde resultaat drastisch naar beneden halen. Sommige fracties startten aan het begin van de legislatuur ook met goede moed, maar sukkelen dan naar beneden. Zo start de N-VA met een aanwezigheidspercentage van 80 %, dat jaar na jaar afkalft tot 61 % in 2018.

Aanwezigheden Merksemse fracties - Voeten op 4
Aanwezigheden van de Merksemse politieke fracties (volledige legislatuur)

Uitschieters in alle richtingen, beschamend resultaat voor sommigen

Als we kijken naar de individuele prestaties, merken we wederom grote verschillen op. De ijver van het ene districtsraadslid staat in schril contrast met het hoge foertgehalte bij het andere.”, steekt De Cock van wal. De volgende politici haalden een aanwezigheidspercentage van minstens 90 % en kregen van de jonge christendemocraten een klein boeketje rozen bij aanvang van de districtsraad:

 • CD&V: Sonja De Meyer en Koen De Cock
 • N-VA: Wim Jochems, Imelda Lamigan en Jan Dumon (zij vertegenwoordigen 1/3e van de fractie)
 • Vlaams Belang: Philippe Elst (dé uitschieter binnen de fractie van vier leden)
 • sp.a-Groen: Mostafa Nassali en Lut Vergauwen (de helft van de fractie)

Helaas blijkt uit de resultaten dat er ook raadsleden zijn die hun job minder serieus nemen. “Zo geraken er vijf politici niet eens aan de helft van de verwachte aanwezigheden. Wie op hen stemt, komt bedrogen uit. Stel je voor dat iedereen maar voor de helft naar zijn of haar job gaat?”, stellen De Cock en Janssens. Nurten Isikli van N-VA is de grootste uitblinker in afwezigheid: zij spijbelt maar liefst 84 % van de vergaderingen.  De vraag stelt zich of ze zich niet beter had laten vervangen. In het totaal duikelen over de gehele legislatuur ook negen van de 21 raadsleden onder de 80 %. “Om eerlijk te zijn hadden we echt wel meer verwacht toen we aan dit onderzoek begonnen. Op de districtsraden en raadscommissies worden belangrijke Merksemse thema’s besproken en is er de mogelijkheid om vragen te stellen over bepaalde problemen of aandachtspunten in ons district. Het is ook het uitgelezen moment om het districtsbestuur het vuur aan de schenen te leggen.”, klinkt het bij de Merksemse CD&V-jongeren. Ze betreuren dat er door sommigen zo wordt veroorzaakt aan de democratische plicht.

Een overzicht van de droeve staart van het peloton:

 • Nurten Isikli (N-VA): 15,9 %. Kwam in 2016 gewoon niet opdagen.
 • Jan Penris (Vlaams Belang): 23 %
 • Jean-Marie De Kimpe (Vlaams Belang): 35,4 %, komt quasi niet langs in 2016
 • Yves Helsen (Groen, ondertussen vervangen): 44,1 %
 • Peggy Van Campenhout (onafhankelijk): 45,8 %
 • Karolien De Winter (Vlaams Belang): 52,2 %, komt quasi niet langs in 2017, ook al beloofde ze dat in de pers naar aanleiding van haar verhuis naar Schoten

Jong CD&V Merksem benadrukt dat ze het belangrijk vinden dat de burger op de hoogte is van de inspanningen die hun districtsraadsleden leveren. Dat is toch maar logisch, niet? “Wat een politicus doet, moet nu eenmaal transparant zijn. En aanwezigheid in de districtsraad getuigt van een minimum aan respect. Daarom vragen we een volledige en toegankelijke rapportage naar de burger toe, die gemakkelijk terug te vinden is op de website van het district.”, zegt De Cock. Op die manier kan de burger zelf oordelen of een raadslid de verwachtingen heeft ingelost, luidt het.

Ter info: voor het bijwonen van een districtsraad of raadscommissie krijgt men een zitpenning van € 75. Sommige samenkomsten duren niet langer dan een kwartier.

Onderstaande tabel: oranje = CD&V, geel = N-VA, rood = sp.a, groen = Groen, grijs = Vlaams Belang, donkerrood = PVDA, blauw = onafhankelijk

Aanwezigheden per districtsraadslid - Voeten op 4
De aanwezigheden per districtsraadslid (volledige legislatuur)