Ruimte om jong te zijn. CD&V stelt stedelijke jongerenkandidaten voor

Tag: jongcd&v antwerpen

Ruimte om jong te zijn. CD&V stelt stedelijke jongerenkandidaten voor

Ruimte om jong te zijn. CD&V stelt stedelijke jongerenkandidaten voor

De toekomst van onze stad ligt in de handen van jongeren. Daarom investeren we in deze nieuwe generatie met opmerkelijk veel jonge, enthousiaste kandidaten op de lijst. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen strikt CD&V Antwerpen 22 jonge mannen en vrouwen van 35 jaar of jonger. Met veertig procent jonge kandidaten heeft CD&V Antwerpen een uitzonderlijk verfrissende lijst. In de top 10 van de gemeenteraadslijst staan er zelfs voor de helft (!) jongeren.

Dat ontsnapte ook de aandacht van de Gazet Van Antwerpen niet.

De laatste tien jaar is het aandeel jongeren in Antwerpen ten opzichte van de volledige stadsbevolking gestegen met bijna 20%. Antwerpen mag zich gerust de snelst verjongende grootstad van Vlaanderen noemen. Jongeren hebben de sleutel in handen om de toekomst van de stad uit te werken. Daarom moeten ze de ruimte krijgen om jong te zijn.

CD&V Antwerpen bundelt enkele voorstellen:

  1. ’t Stad leeft ook na middernacht. CD&V Antwerpen pleit voor voldoende ruimte in elk district waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en samen ontspannen. Op een plek waar de omgeving het toelaat en bewoners geen hinder ondervinden, moeten jongeren ruimte vinden om een fuif te organiseren. In een stedelijke omgeving verdwijnen plekken voor jongeren om ruimte te maken voor nieuwe woningen of bedrijven. In dialoog met buurt en jongeren willen we zoeken naar geschikte alternatieve locaties of nieuwe synergieën creëren tussen bestaande infrastructuren.
  1. ’t Stad is bereikbaar. We moeten jongeren vrijheid geven en er tegelijk voor zorgen dat ze hun ontdekkingstocht van het leven op een veilige manier kunnen doen. Daarom stellen wij voor dat er nachttrams- en bussen komen zodat onze concert- en feestzalen bereikbaar blijven; zodat jonge mensen na een feest veilig thuis geraken.
  1. ’t Stad blokt samen. Tijdens blokperiodes kunnen studenten reeds stille ruimtes gebruiken op tal van plekken in de stad. We willen onderzoeken of deze ruimtes ook hun deuren kunnen openen voor studenten tijdens het academiejaar.
  1. ’t Stad speelt. We wisselen ervaringen en goede voorbeelden uit tussen jongerenorganisaties. Dankzij de kruisbestuivingen kunnen organisaties elkaars ideeën gebruiken om een aanpak op maat uit te tekenen voor jongeren van ‘’t Stad’.
  1. ’t Stad krijgt vorm. Jongeren blijven niet stilzitten, gelukkig maar. We nodigen jongeren van diverse achtergronden uit om tijdens een maandelijkse hackathon creatieve oplossingen te vinden voor stedelijke uitdagingen. Belangrijk voor ons is om ook partners als buurtorganisaties, de politie, de stedelijke diensten en scholen hier mee aan tafel uit te nodigen.

Kris Peeters: “Ondanks de investeringen voor jonge Antwerpenaren afgelopen jaren, moeten jongeren meer kansen krijgen. Dat doen we in de eerste plaats zelf met een duidelijk jonge lijst. We verwelkomen 22 geëngageerde jonge kandidaten met visie en ambitie voor Antwerpen. Na hun jarenlange ervaring bij verschillende organisaties kiezen ze voor politiek engagement. Een duidelijke keuze voor CD&V Antwerpen, voor een wereldstad op mensenmaat.”

Orry Van de Wauwer (30): “Ik ben blij dat we met een jong team naar de kiezer gaan, zelfs met de jongste kandidaat van Antwerpen. Als jonge lijstduwer ben ik zelf het bewijs dat CD&V écht kiest voor jongeren.”

Ismail Boulahfati is de jongste CD&V kandidaat, op 1 september blaast hij 18 kaarsjes uit. Ook enkele jongeren met een sterk engagement voor jongeren kiezen voor CD&V.

Tom Herremans (30), voormalig voorzitter bij Chirojeugd Vlaanderen: “Verenigingen kampen vaak met dezelfde problemen zoals een tekort aan leiding, leden of speelterreinen. We willen een structureel overleg organiseren tussen alle organisaties die met jongeren werken in Antwerpen. Deze kruisbestuiving is nodig om jeugdwerkorganisaties te doen groeien en een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod te kunnen blijven aanbieden.”

Wietse Janssens (22), voorzitter Antwerps Studentenoverleg (ASO): “Sinds 2006 is het aantal studenten in Antwerpen bijna verdubbeld. Een sterke groei voor Antwerpen die ook gepaard gaat met groeipijnen. Toch geloven we in dialoog om tot oplossingen te komen. Een hackaton waarin jongeren samen creatieve out-of-the-box oplossingen uitwerken voor de stad kan een mooi instrument zijn. Ambitieus als we zijn, willen we ook andere partners hiervoor uitnodigen. Hoe meer Antwerpenaren, hoe meer slaagkansen om van Antwerpen een wereldstad op mensenmaat te maken.”

Onze jonge kandidaten voor CD&V Antwerpen, gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Sam Voeten – 4

Zola Dorjbayar – 6

Soufiane Amrani – 7

Patrick Janssen- 9

Helena Caluwé – 10

Stéphanie Broosus – 12

Fetih Coskunsu – 14

Herman Quintelier – 15

Rezi Friedman – 16

Sahadi Daria – 17

Ellina Bachmadova – 24

Ismail Boulahfati – 25

Olivier Elias 29

Ani Navoyan – 30

Pieter De Cock – 32

Wietse Janssens – 34

Thijs Van den Brande – 39

Jan Braeckmans – 47

Annelies Thoelen – 48

Naweed Ahmadzay – 51

Tom Herremans – 52

Orry Van de Wauwer – lijstduwer

Waarom een gratis Velo-rit best langer duurt

Waarom een gratis Velo-rit best langer duurt

“30 minuten crossen alsof je leven ervan af hangt”

Geen nieuw fitnessconcept of een quote uit een interview met een wielrenner na de slotklim in de Tour, maar dagdagelijkse realiteit voor Velo-gebruikers uit Hoboken of Wilrijk die met de Velo naar Antwerpen-Noord of pakweg de stadscampus willen. Met de uitbreiding van de Velo’s naar de districten – een welgekomen maatregelen by the way – werd helaas de duur dat je (gratis) mag fietsen niet verlengd.  Het is één van de redenen waarom Ekeren afgesloten blijft van het netwerk. En voor de zuidelijke districten zoals Hoboken en Wilrijk is het haast onmogelijk om op de populaire stadsfiets te rekenen zonder bijkomende kosten.  

Opgepikt door de Gazet Van Antwerpen, super!

Velo-gebruikers kunnen slechts het eerste halfuur gratis gebruik maken van de Velo-diensten. Herman, een jonge CD&V’er uit Hoboken, weet dit en zweet zich elke dag te pletter om onder het halfuur te zitten. Het lukt hem ondertussen, maar evengoed zitten de verkeerslichten of drukke verkeerswerken tegen en moet hij een halve euro extra betalen. Een halve euro is op zich niet veel. Maar wie dit uitrekent op jaarbasis komt al snel aan 125 euro.

Niet enkel de inwoners van Hoboken, maar ook die van districten als Wilrijk, Deurne en Merksem zijn regelmatig het slachtoffer van deze 30-minutenregel. Het district Ekeren en al zeker Berendrecht-Zandvliet-Lillo moet hierdoor letterlijk het Velo-peloton lossen.

Daarom dringt JONGCD&V Antwerpen aan op een verlenging van de duur dat een abonnee de fietsjes binnen de abonnementsformule mag gebruiken van 30 minuten tot 60 minuten. Op die manier blijft deze vervoersmodus een valabel alternatief voor de wagen of het geplaagde openbaar vervoer in Antwerpen, ook voor de districtsbewoners van buiten de ring. Bovendien verhoogt het ook het algemene comfort, zonder nadelige effecten op het algemeen systeem.

In december lanceerde JONGCD&V Antwerpen al de fietsdeal  (www.fietsdeal.be). Uit de vele gesprekken in de fietsdialoog kwam dit element als één van de pijnpunten naar boven, naast de gebrekkige infrastructuur, enkele zwarte punten en de vraag naar meer plaats voor de fiets in de stad.  De komende weken en maanden zal JONGCD&V verder ijveren voor een nieuwe mobiliteit in Antwerpen, een mobiliteit die Antwerpen op de weg vooruit plaatst.

Jong CD&V’ers crossen van Hoboken naar het stadscentrum om binnen de 30 minuten te blijven. Rode lichten en wegenwerken … werkten tegen.
JONGCD&V Antwerpen lanceert de Fietsdeal

JONGCD&V Antwerpen lanceert de Fietsdeal

JONGCD&V Antwerpen lanceert vandaag haar Fietsdeal. Ons fietsplan omvat tien principes waar het beleid best rekening mee houdt wil ze de fiets (meer en beter) stimuleren. Ben jij een geroutineerde fietser of overweeg je de overstap? Dan is de Fietsdeal zeker en vast iets voor jou. Steun onze oproep om in ’t Stad plaats te maken voor de tweewieler!

Koning Fiets is een beleidsprincipe waar CD&V zich al een tijdje achter schaart. Fietsen is gezond, goed voor de portemonnee en zorgt voor minder files en dus vervuiling. Maar: voor wat, hoort wat. Fietsinfrastructuur moet mee evolueren met het toenemende belang van de fiets en conflictpunten werken we best weg.

Koning Fiets is naast een beleidsprincipe ook een attitude. Een fietser is altijd hoffelijk, ook wanneer de andere weggebruikers dat niet zijn.

De volledige uitleg vind je op fietsdeal.be.

In de media

Onze Fietsdeal ging niet onopgemerkt voorbij. De Gazet Van Antwerpen bracht de lancering en ook ATV pikte onze Fietsdeal op. Aan het woord is Vlaams Parlementslid (en CD&V-jongere) Orry Van de Wauwer. Hij volgt (onder meer) mobiliteit op in het parlement.

Fietsdeal in Gazet Van Antwerpen
Fietsdeal in Gazet Van Antwerpen
Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout

Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout

Wat voor impact kunnen jongeren hebben op het beleid in een stad? CD&V Antwerpen toont aan dat er een plaats is in onze partij voor jonge christendemocraten die vooruit willen met onze stad. Zo zullen de lijsten in de districten Antwerpen en Borgerhout getrokken worden door twee jonge talenten – twintigers! – van eigen bodem, Jan Braeckmans en Eva Van Keer. Opvallend, nadat Orry Van de Wauwer (CD&V) dit jaar als Vlaams parlementslid aan de slag ging, kiest de Antwerpse CD&V er bewust voor om de verjongings- en vernieuwingsgolf verder te zetten.

Wie is Jan Braeckmans?
Jan is een geboren en getogen Antwerpenaar en werkt als advocaat aan de Antwerpse Balie. Hij groeide op in de universiteitsbuurt, maar woont ondertussen al twee jaar met zijn verloofde Florence in de wijk tussen den Bell en de Brederodestraat. Na een lang engagement binnen CDS – de Christendemocratische-Studenten Antwerpen –   en later binnen JONGCDV werd Jan in 2013  ook voorzitter van de CD&V-afdeling in district Antwerpen. Eind 2016 volgde hij Johan Robyns op in de Antwerpse districtsraad. Daarin liet hij zich al gelden in het dossier van de bomenkap op de Charlottalei. Jan is ook de man die de raadscommissie Fietsveiligheid lanceerde. Merksem en Borgerhout volgden hem in dat voorbeeld. Jan houdt zich bezig met burgerparticipatie, ecologie/leefbaarheid en de goede invulling van schaarse (publieke) ruimte en mobiliteit in de stad. “Als ik mag kiezen, verkies ik een zondag in één van onze gezellige parken of op onze pleintjes boven huis een tuintje in de rand.”, vertelt Jan ons.

Het doet mij plezier om te zien dat jonge mensen binnen onze partij kansen krijgen. Maar eerlijk gezegd, Jan heeft er ook ontzettend hard zelf voor gewerkt. Ik leerde hem binnen CDS en later binnen JONGCD&V kennen als een intrigerende persoonlijkheid met een bijzonder grote ideologische bagage. Jan: veel succes!

Ontdek wie Jan is op zijn website. En like hem op Facebook!

Ontdek wat Jan en ikzelf in 2009 schreven met betrekking tot onze keuze voor de christendemocratie.

Wie is Eva Van Keer?
Eva woont, leeft, lacht in Borgerhout en is werkzaam als Compliance en Ethics Officer. Ze staat vol overtuiging op het podium en laat mensen lachen met haar heerlijke comedy. Haar passie ligt in Borgerhout. Een jong en rijk district in haar ogen. Jong van geest en rijk aan menselijk kapitaal. “Als we willen investeren in ons district, dan moeten we duurzaam investeren in onze jeugd, want zij vormen voor een heel groot deel de toekomst van Borgerhout. Er is een chronisch gebrek aan ruimte in Borgerhout en dus ook gebrek aan recreatieve ruimtes voor jongeren. We willen evolueren naar een concept van gedeelde infrastructuur, zoals het beleid van open scholen waar speelplaatsen, sporthallen, polyvalente ruimtes en dergelijke meer na de schooluren worden opgesteld voor de buurt.”, vertelt ze vastberaden. Ook Eva wens ik natuurlijk van harte veel succes toe.

ATV: Een knip? Dat leidt tot veel sluipverkeer. Jan en Eva in actie.

Jan Braeckmans (Antwerpen) en Eva Van Keer (Borgerhout)
Jan Braeckmans (CD&V-lijsttrekker in district Antwerpen) en Eva Van Keer (CD&V-lijsttrekker in district Borgerhout)
Jonge CD&V-lijsttrekkers Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Het Laatste Nieuws
Jonge CD&V-lijsttrekkers Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Het Laatste Nieuws
Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Gazet Van Antwerpen
Jonge CD&V-lijsttrekkers in Antwerpen en Borgerhout berichtgeving Gazet Van Antwerpen