Ruimte om jong te zijn. CD&V stelt stedelijke jongerenkandidaten voor

Tag: jongeren in de politiek

Ruimte om jong te zijn. CD&V stelt stedelijke jongerenkandidaten voor

Ruimte om jong te zijn. CD&V stelt stedelijke jongerenkandidaten voor

De toekomst van onze stad ligt in de handen van jongeren. Daarom investeren we in deze nieuwe generatie met opmerkelijk veel jonge, enthousiaste kandidaten op de lijst. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen strikt CD&V Antwerpen 22 jonge mannen en vrouwen van 35 jaar of jonger. Met veertig procent jonge kandidaten heeft CD&V Antwerpen een uitzonderlijk verfrissende lijst. In de top 10 van de gemeenteraadslijst staan er zelfs voor de helft (!) jongeren.

Dat ontsnapte ook de aandacht van de Gazet Van Antwerpen niet.

De laatste tien jaar is het aandeel jongeren in Antwerpen ten opzichte van de volledige stadsbevolking gestegen met bijna 20%. Antwerpen mag zich gerust de snelst verjongende grootstad van Vlaanderen noemen. Jongeren hebben de sleutel in handen om de toekomst van de stad uit te werken. Daarom moeten ze de ruimte krijgen om jong te zijn.

CD&V Antwerpen bundelt enkele voorstellen:

  1. ’t Stad leeft ook na middernacht. CD&V Antwerpen pleit voor voldoende ruimte in elk district waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en samen ontspannen. Op een plek waar de omgeving het toelaat en bewoners geen hinder ondervinden, moeten jongeren ruimte vinden om een fuif te organiseren. In een stedelijke omgeving verdwijnen plekken voor jongeren om ruimte te maken voor nieuwe woningen of bedrijven. In dialoog met buurt en jongeren willen we zoeken naar geschikte alternatieve locaties of nieuwe synergieën creëren tussen bestaande infrastructuren.
  1. ’t Stad is bereikbaar. We moeten jongeren vrijheid geven en er tegelijk voor zorgen dat ze hun ontdekkingstocht van het leven op een veilige manier kunnen doen. Daarom stellen wij voor dat er nachttrams- en bussen komen zodat onze concert- en feestzalen bereikbaar blijven; zodat jonge mensen na een feest veilig thuis geraken.
  1. ’t Stad blokt samen. Tijdens blokperiodes kunnen studenten reeds stille ruimtes gebruiken op tal van plekken in de stad. We willen onderzoeken of deze ruimtes ook hun deuren kunnen openen voor studenten tijdens het academiejaar.
  1. ’t Stad speelt. We wisselen ervaringen en goede voorbeelden uit tussen jongerenorganisaties. Dankzij de kruisbestuivingen kunnen organisaties elkaars ideeën gebruiken om een aanpak op maat uit te tekenen voor jongeren van ‘’t Stad’.
  1. ’t Stad krijgt vorm. Jongeren blijven niet stilzitten, gelukkig maar. We nodigen jongeren van diverse achtergronden uit om tijdens een maandelijkse hackathon creatieve oplossingen te vinden voor stedelijke uitdagingen. Belangrijk voor ons is om ook partners als buurtorganisaties, de politie, de stedelijke diensten en scholen hier mee aan tafel uit te nodigen.

Kris Peeters: “Ondanks de investeringen voor jonge Antwerpenaren afgelopen jaren, moeten jongeren meer kansen krijgen. Dat doen we in de eerste plaats zelf met een duidelijk jonge lijst. We verwelkomen 22 geëngageerde jonge kandidaten met visie en ambitie voor Antwerpen. Na hun jarenlange ervaring bij verschillende organisaties kiezen ze voor politiek engagement. Een duidelijke keuze voor CD&V Antwerpen, voor een wereldstad op mensenmaat.”

Orry Van de Wauwer (30): “Ik ben blij dat we met een jong team naar de kiezer gaan, zelfs met de jongste kandidaat van Antwerpen. Als jonge lijstduwer ben ik zelf het bewijs dat CD&V écht kiest voor jongeren.”

Ismail Boulahfati is de jongste CD&V kandidaat, op 1 september blaast hij 18 kaarsjes uit. Ook enkele jongeren met een sterk engagement voor jongeren kiezen voor CD&V.

Tom Herremans (30), voormalig voorzitter bij Chirojeugd Vlaanderen: “Verenigingen kampen vaak met dezelfde problemen zoals een tekort aan leiding, leden of speelterreinen. We willen een structureel overleg organiseren tussen alle organisaties die met jongeren werken in Antwerpen. Deze kruisbestuiving is nodig om jeugdwerkorganisaties te doen groeien en een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod te kunnen blijven aanbieden.”

Wietse Janssens (22), voorzitter Antwerps Studentenoverleg (ASO): “Sinds 2006 is het aantal studenten in Antwerpen bijna verdubbeld. Een sterke groei voor Antwerpen die ook gepaard gaat met groeipijnen. Toch geloven we in dialoog om tot oplossingen te komen. Een hackaton waarin jongeren samen creatieve out-of-the-box oplossingen uitwerken voor de stad kan een mooi instrument zijn. Ambitieus als we zijn, willen we ook andere partners hiervoor uitnodigen. Hoe meer Antwerpenaren, hoe meer slaagkansen om van Antwerpen een wereldstad op mensenmaat te maken.”

Onze jonge kandidaten voor CD&V Antwerpen, gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Sam Voeten – 4

Zola Dorjbayar – 6

Soufiane Amrani – 7

Patrick Janssen- 9

Helena Caluwé – 10

Stéphanie Broosus – 12

Fetih Coskunsu – 14

Herman Quintelier – 15

Rezi Friedman – 16

Sahadi Daria – 17

Ellina Bachmadova – 24

Ismail Boulahfati – 25

Olivier Elias 29

Ani Navoyan – 30

Pieter De Cock – 32

Wietse Janssens – 34

Thijs Van den Brande – 39

Jan Braeckmans – 47

Annelies Thoelen – 48

Naweed Ahmadzay – 51

Tom Herremans – 52

Orry Van de Wauwer – lijstduwer