Ouderschapsverlof wordt versoepeld

Tag: ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof wordt versoepeld

Ouderschapsverlof wordt versoepeld

Ouders zullen op een veel makkelijker manier ouderschapsverlof kunnen nemen. Wie wil, kan binnenkort een halve dag per week ouderschapsverlof nemen of een hele dag om de twee weken. En dat gedurende een periode van veertig maanden. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof wordt uitgebreid. Daarnaast kan het verlof voor medische bijstand én het ouderschapsverlof ook per week worden opgenomen. De Kamercommissie Sociale Zaken keurt daarvoor vandaag een aantal voorstellen van Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) goed. Een schitterende zaak voor heel wat gezinnen. Ik ben best trots dat ik dit in het parlement van dichtbij mag volgen. Zeker als het gaat om voorstellen waardoor werknemers  hun beroeps- en gezinsleven beter op mekaar kunnen afstemmen.

Een halve dag per week ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen kunnen ouderschapsverlof vandaag enkel op volgende drie manieren nemen: vier maanden voltijds ouderschapsverlof, acht maanden halftijds werken en halftijds ouderschapsverlof, twintig maanden viervijfde werken én één dag per week ouderschapsverlof. Op voorstel van Kamerlid Nahima Lanjri wordt die regeling veel versoepeld. ‘’Zo zal het mogelijk zijn om een halve dag per week of een hele dag om de twee weken op te nemen.”, zegt het Kamerlid. “Het rugzakje van het ouderschapsverlof op zich wordt niet uitgebreid: het blijven in totaal 4 maanden per kind per ouder. Wel zullen moeders en vaders voortaan nog meer vrijheid hebben in het opnemen van hun zorgtaken. Het afgelopen jaar maakten maandelijks gemiddeld maar liefst 63.739 papa’s en mama’s gebruik van het ouderschapsverlof, vooral dan in de formule van 1/5de (43.939 personen).  Dit succes wijst op het feit dat vele ouders vragende partij zijn voor een goed evenwicht tussen werk en gezin. Men zal dankzij ons voorstel tegemoetkomen aan een vraag die bij veel ouders leeft om slechts een halve dag per week op te nemen in plaats van een hele.  Bovendien zal men langer (40 maanden) kunnen genieten van het ouderschapsverlof, terwijl er een kleinere impact is op het gezinsbudget.”, aldus Lanjri. Ze gaat verder: “Deze vernieuwde regeling beantwoordt ook aan de verzuchtingen van nieuw samengestelde gezinnen die bijvoorbeeld in een traject van co-ouderschap zitten en die liever ouderschapsverlof opnemen in de week dat de kinderen bij hen zijn.”, klinkt het. De Antwerpse volksvertegenwoordiger voegt er nog aan toe dat men beroep kan doen op de 1/10e-regeling indien zowel werknemer als werkgever hiermee instemmen. Lanjri is verheugd dat werkgeversorganisaties recent nog erg enthousiast reageerden.

Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof

Momenteel krijgen adoptieouders zes weken verlof als ze een kind tot drie jaar adopteren. Als het kind ouder is dan drie jaar, dan krijgen de ouders vier weken verlof. Vanaf de leeftijd van 8 jaar hebben de ouders helemaal geen recht op adoptieverlof. “Deze ongelijkheid werken we nu weg door elke ouder te laten starten met zes weken adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het kind. In elke levensfase van een kind is de beginperiode bij adoptie cruciaal om een vertrouwensband te creëren.”, vertelt Lanjri.  “Verder wordt er identiek dezelfde regeling uitgewerkt voor langdurige pleegzorg, dat sterke gelijkenissen vertoont met adoptie.”, licht de Antwerpse toe. Stelselmatig zal het adoptie- en pleegzorgverlof, dat zowel geldt voor werknemers als zelfstandigen, uitgebreid worden om zo te komen tot een totaalpakket van 17 weken. Dat cijfer stemt overeen met de optelsom van moederschapsrust en vaderschapsverlof bij biologische ouders. Elke ouder zal minstens 6 weken zelf moeten opnemen, maar de 5 extra weken zullen vrij verdeeld kunnen worden tussen de beide adoptie- of pleegouders.

Thematische verloven opnemen per week of per maand

Ook de opname van het verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof wordt nog flexibeler. “Iemand die zijn arbeidsprestaties volledig wil schorsen, zal deze thematische verloven vanaf nu per week kunnen opnemen. Vroeger was dat minstens een maand. Iemand die nog halftijds wenst te blijven werken, kan dat nu per maand doen, waar het vroeger ten minste twee maanden waren.”, licht de CD&V-politica toe. Lanjri verwijst opnieuw naar de nieuwe realiteit waarmee veel nieuw samengestelde gezinnen geconfronteerd worden. “Elk gezin verdient tijd met elkaar, onafgezien van haar samenstelling. Door de opname per week (voltijds) of per maand (halftijds) mogelijk te maken, bieden we een antwoord op de variëteit aan verblijfsregelingen, zoals co-ouderschap.”, aldus Lanjri. Ook hier geldt het dat de flexibele opname pas kan als zowel werknemer als werkgever daarmee instemmen. “Dat is logisch en een win-win voor beiden. Vroeger was een werkgever zijn werknemer minstens een maand kwijt omdat de wet geen kortere periodes toeliet. Deze regeling zorgt ervoor dat een werknemer die bijvoorbeeld één of twee weken wil opnemen tijdens schoolvakanties, sneller terug beschikbaar is.”, klinkt het.

Verdere stappen richting afschaffing “prijs van de liefde”

Momenteel verliezen personen met een handicap een groot gedeelte van hun uitkering wanneer zij huwen of samenwonen, de zogenaamde “prijs van de liefde”. Om de waardigheid van personen met een handicap te ondersteunen, zal huwen of wettelijk samenwonen voor personen met een handicap binnenkort niet langer leiden tot een grote vermindering van die tegemoetkomingen. Door de grensbedragen op te trekken voor de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap zal een groter gedeelte van het inkomen vrijgesteld worden en zetten we dus stappen vooruit in de richting van de afschaffing van de prijs van de liefde. Nahima Lanjri en Stefaan Vercamer dienden hiertoe eerder reeds een resolutie in en zijn verheugd dat dit nu wettelijk verankerd wordt. Ze ondersteunen het voorstel van MR ten volle.  “Het jaarbedrag wordt verhoogd van € 22.450 naar € 39.287, dit is een stijging van maar liefst 75%.”, zeggen Lanjri en Vercamer.

Lanjri benadrukt de knappe prestatie die de coalitiepartners hebben bereikt met dit pakket maatregelen. “De levenskwaliteit van heel wat gezinnen zal er aanzienlijk op vooruit gaan. In goede en minder goede tijden zal het makkelijker zijn om sneller en gepaster bij je familie te zijn.”, klinkt het.

Vaderschapsverlof uitbreiden?

Vaderschapsverlof uitbreiden?

CD&V wil het vaderschapsverlof met een week uitbreiden: van 10 naar 15 dagen. Wanneer het gaat om een meerling of indien er medische complicaties zijn, verdienen papa’s en hun gezin een extra steun. 

Hoe Lou & Céleste naast mijn oogappels ook een wetsvoorstel werden.

10 maart 2017: de mooiste dag van mijn leven. Onze kinderen Lou & Céleste werden gezond en wel geboren. Iedereen die papa of mama wordt, kent de gevoelens die daarmee gepaard gaan. Trots, geluk, twijfel, angst. Je dagdagelijkse leven wordt gereset en je begint aan de belangrijkste uitdaging die je ooit zal aangaan.

Omdat de tweeling met een keizersnede ter wereld kwam, werd mijn vrouw vijf dagen gehospitaliseerd. Zo’n keizersnede – zeker van een tweeling – is een stevig herstel. Ik werd er als kersverse papa meteen ingesmeten: dubbele pampers, dubbele badjes en (héél) vaak opstaan om te troosten en flesjes te geven. Niet meer dan normaal na het hard labeur dat Katrien gedurende negen maanden onderging. Wat een parcours heeft ze afgelegd.

Als je na een week terug thuiskomt, slaat de stress pas echt toe. Vanaf dan sta je er ‘samen alleen’ voor. Geen warme en veilige ziekenhuisomgeving waar je met een druk op het belletje een hulplijn kan inschakelen. Je gaat gewoon aan de slag met de kennis die boeken je proberen mee te geven en de tips uit je omgeving. Maar iedereen weet dat een kind opvoeden gewoon trial & error is. Mijn tweede week vaderschapsverlof vloog dan ook voorbij. Toen ik opnieuw moest gaan werken, zat ons gezin niet in het ritme dat we wilden. Ik had echt het gevoel dat we nog niet ‘vertrokken’ waren.

In april deed ik een oprechte oproep om  eens na te denken over het vaderschapsverlof voor tweelingpapa’s. Is het normaal dat je vaderschapsverlof is gebaseerd op de bevalling als rechtsfeit, en niet zozeer op het aantal kinderen? Het verhaal dat ik bracht kan je hier opnieuw lezen. Ik kreeg ontzettend veel reacties binnen, ook van éénlingpapa’s. Daaruit bleek toch vooral dat 10 dagen vaderschapsverlof nog steeds als ’te kort’ wordt ervaren.  Gelukkig heeft mijn partij CD&V oog voor de levenskwaliteit van jonge gezinnen. Volksvertegenwoordigers Nahima Lanjri en Els Van Hoof zetten de uitbreiding van het vaderschapsverlof al een tijdje op de politieke agenda. Op donderdag 26 oktober diende beide dames vier relevante wetsvoorstellen opnieuw in. Op de afbeelding hieronder vind je een overzicht van deze vier voorstellen (en hier kan je het volledig nalezen). Extra trots ben ik dat er ook aandacht wordt geschonken aan tweelingpapa’s. Maar het gaat breder dan dat. Vaders verdienen het om tijdens die eerste cruciale periode bij hun gezin te zijn. Ze vragen daar ook zelf om, heb ik persoonlijk kunnen vaststellen. We moeten met z’n allen langer werken. Men verwacht van arbeidskrachten meer en meer flexibiliteit. Dan moeten we ook aandacht schenken aan  een gezond evenwicht in de combinatie werk, gezin en zorg. We hopen nu om zo snel mogelijk de steun van de andere partijen te krijgen.

Breiden we het vaderschapsverlof uit? Dit zijn de vier voorstellen van CD&V
Breiden we het vaderschaps- en ouderschapsverlof uit? Dit zijn de vier voorstellen van CD&V.

Geef tweelingpapa's dubbel vaderschapsverlof