Jong CD&V Merksem

Tag: pieter de cock

Jong CD&V Merksem

Jong CD&V Merksem

Politiek is boeiend. Als je het dan nog eens kan doen samen met jonge en gedreven mensen, des te beter! Jong CD&V Merksem is de jongerenbeweging van CD&V als politieke partij. Ze werken onafhankelijk en worden vaak het “schoppend geweten” van de partij genoemd. Ze zijn de belangenbehartigers van jongeren in de verschillende fasen van hun leven.

Ontdek hieronder de Jong CD&V’ers die meedoen met de verkiezingen.

 • Pieter De Cock (plaats 2)
 • Sam Voeten (plaats 4, zowel voor district Merksem als voor Antwerpse gemeenteraad)
 • Jasper Delanoy (plaats 6)
 • Wietse Janssens (plaats 10)
 • Eveline Mannaerts (plaats 18)
 • Thomas Ven (plaats 24)

 

 

CD&V Merksem keurt lijst en programma goed, we are ready to rumble

CD&V Merksem keurt lijst en programma goed, we are ready to rumble

Woensdagavond 27 juni keurde CD&V Merksem haar kandidatenlijst en programma unaniem goed. CD&V-lijsttrekker Sonja De Meyer (49) is zichtbaar tevreden: “Op onze lijst zie je een weerspiegeling van Merksem met tal van jongeren, vertegenwoordigers uit de diverse gemeenschappen en Stroboeren met al wat meer jaren op de teller.”. Zo telt de top 10 40 % jongeren. Ook het programma van de partij werd unaniem goedgekeurd. “Na zes jaar oppositie, willen we onze traditie van positief besturen verderzetten met een programma vol nieuwe ideeën die van Merksem een groener, bruisender en veiliger district maken.”, aldus De Meyer.

Gazet Van Antwerpen pikte dit nieuwtje op en maakte er iets leuk van. Kijk zelf maar.

Speerpunten

CD&V Merksem stelt een aantal speerpunten voor. Zo wil ze het Groen Hart, dat eigenlijk vorige legislatuur werd uitgetekend en nu wordt uitgevoerd, verder uitbreiden tot een Groene Long. “Dat kan door het recreatiedomein Distelhoek door middel van groene boulevards aan te sluiten op het Groen Hart.”, vertelt Sonja De Meyer. “Gezinnen kunnen zo dan minstens een halfuur onafgebroken doorheen het vele groen dat Merksem rijk is wandelen.”, aldus de lijsttrekker. Een ander voorstel is het ‘Merxperimenteren’. “We willen een platform bieden aan jongeren om te ontdekken welke talenten ze hebben, en welke ze willen ontwikkelen. Momenteel vinden te veel jongeren hun weg niet in het vaste verenigingsleven. Via pop-up initiatieven en workshops willen we deze jongeren een weg tonen naar de talloze mogelijkheden.”, zegt Pieter De Cock, de 25-jarige nummer 2. De partij denkt er ook aan om het winkelkerngebied van de Bredabaan meer te concentreren en de resterende panden te herbestemmen naar woonentiteiten. CD&V Merksem pleit verder voor een strengere sanctionering en controle van sluikstorters, meer controle op zwaar vrachtverkeer en snelheid in zone 30 en ondersteuning van handelaars bij wegenwerken.

Brugfunctie naar andere niveaus

Er gebeurt heel wat in Merksem dat vaak niet tot de bevoegdheden van het district behoort. Daarom heeft de Merksemse afdeling bij de partij geijverd om haar vertegenwoordigers voor de gemeenteraad en de provincieraad geloofwaardige plaatsen te geven. Dat lukte, want Sam Voeten (29) is met zijn vierde plaats over alle partijen heen de hoogst geplaatste Merksemnaar voor de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor het provinciale niveau, waarvoor CD&V Merksem opnieuw op Koen De Cock (54) vertrouwt, die op de derde plek staat. “Het is belangrijk dat er op elk niveau stevig op tafel wordt geklopt voor de belangen van de Merksemnaar. Zo krijgen we als district meer en meer verkeer te slikken, maar laat het openbaar vervoer het afweten. Het typevoorbeeld is het wegvallen van de bediening door bus 650 in de Nieuwdreef, waardoor heel wat senioren in de kou blijven staan. Het district krijgt hier de kar maar niet gekeerd, ondanks alle loze beloften.”, zegt Voeten. De Cock ijvert op zijn beurt voor een provinciaal domein op de overkapping ter hoogte van Distelhoek en Luchtbal.

De partij voegt er nog aan toe dat ze hoopt op een eerlijke en aangename verkiezingsstrijd zonder veel conflict, daarmee verwijzend naar de vaak bitsige discussies binnen de huidige meerderheid tussen N-VA en Groen.

Kandidatenlijst district Merksem

 1. Sonja De Meyer (49 jaar)
 2. Pieter De Cock (25 jaar)
 3. Ekaterina Gogokhia (37 jaar)
 4. Sam Voeten (29 jaar)
 5. Rachelle Stuer (75 jaar)
 6. Jasper Delanoy (32 jaar)
 7. Bernadette Van De Peer (67 jaar)
 8. Malika Cherradi (53 jaar)
 9. Hildegard Laurensse (58 jaar)
 10. Wietse Janssens (22 jaar)
 11. nog in te vullen
 12. Faton Begesi (29 jaar)
 13. Avdia Avrumutoae (56 jaar)
 14. Peter Platteau (43 jaar)
 15. nog in te vullen
 16. Vera Jacobs (65 jaar)
 17. Willy Van Looveren (86 jaar)
 18. Eveline Mannaerts (22 jaar)
 19. Daniël Tack (78 jaar)
 20. Maria Wyckmans (82 jaar)
 21. Thomas Ven (29 jaar)
 22. Clara Wellens-Tijsmans (72 jaar)
 23. Raf Wouters (67 jaar)
 24. Annemie Dams (60 jaar)
 25. Koen De Cock (54 jaar)

Kandidatenlijst stad Antwerpen (alle districten)

 1. Kris Peeters
 2. Caroline Bastiaens
 3. Nahima Lanjri
 4. Sam Voeten
 5. Jan De Volder
 6. Zola Dorjbayar
 7. Soufiane Amrani
 8. Malika Cherradi (53 jaar)
 9. nog in te vullen
 10. Helena Caluwé

55. Orry Van de Wauwer

Jong CD&V Merksem geeft districtsraadsleden rapport

Jong CD&V Merksem geeft districtsraadsleden rapport

Naar aanleiding van de laatste zitting voor het zomerreces, deelde Jong CD&V Merksem aan elk aanwezig districtsraadslid een persoonlijk rapport uit met betrekking tot de voorbije legislatuur. “De aanwezigheid in de districtsraad varieert sterk per raadslid. In de top drie staan twee CD&V’ers en één N-VA’er.”, zegt Pieter De Cock van Jong CD&V. Wietse Janssens, de nieuwste aanwinst van Jong CD&V Merksem, treedt hem bij: “Vier raadsleden zijn gewoonweg gebuisd, een aantal springen met hun hakken over de sloot. Dat getuigt toch van een gebrek aan respect ten aanzien van de Merksemse kiezer.”. De jongeren van CD&V vragen voor de nieuwe legislatuur een voor de burger heldere en toegankelijke rapportage over de activiteiten van districtsraadsleden.

(grafiek individuele resultaten onderaan)

Wie is Sam?

De Gazet Van Antwerpen pikte onze actie op. Dikke merci!

CD&V met stip op één, Vlaams Belang hinkt achteraan

Als er gekeken wordt naar de aanwezigheid per partij over de gehele legislatuur, merkt men onderling sterke verschillen. “De beste punten gaan naar de CD&V-fractie, die een aanwezigheid van 94,7 % haalt. De Vlaams Belang-fractie komt maar nipt aan 50 %. Nochtans getuigt aanwezigheid op de districtsraad van een minimum aan respect.”, zegt De Cock, die tweede staat op de CD&V-lijst voor het district. De berekeningen werden uitgevoerd op de afgelopen 113 raadscommissies en districtsraden tussen januari 2013 en mei 2018. Als er een vervanging plaats vond, werd daar rekening mee gehouden. De sp.a-Groen-fractie, het kartel dat niet langer samen zal opkomen, haalt 81,4 %, gevolgd door de N-VA-fractie met 72,6 %. Tristan Faes, die als enige PVDA vertegenwoordigt, strandt op 69 % aanwezigheid. Peggy Van Campenhout is als onafhankelijk zetelend lid, voormalig Open Vld, gebuisd met 45,8 %. Binnen de fracties zijn er een aantal raadsleden die het  gemiddelde resultaat drastisch naar beneden halen. Sommige fracties startten aan het begin van de legislatuur ook met goede moed, maar sukkelen dan naar beneden. Zo start de N-VA met een aanwezigheidspercentage van 80 %, dat jaar na jaar afkalft tot 61 % in 2018.

Aanwezigheden Merksemse fracties - Voeten op 4
Aanwezigheden van de Merksemse politieke fracties (volledige legislatuur)

Uitschieters in alle richtingen, beschamend resultaat voor sommigen

Als we kijken naar de individuele prestaties, merken we wederom grote verschillen op. De ijver van het ene districtsraadslid staat in schril contrast met het hoge foertgehalte bij het andere.”, steekt De Cock van wal. De volgende politici haalden een aanwezigheidspercentage van minstens 90 % en kregen van de jonge christendemocraten een klein boeketje rozen bij aanvang van de districtsraad:

 • CD&V: Sonja De Meyer en Koen De Cock
 • N-VA: Wim Jochems, Imelda Lamigan en Jan Dumon (zij vertegenwoordigen 1/3e van de fractie)
 • Vlaams Belang: Philippe Elst (dé uitschieter binnen de fractie van vier leden)
 • sp.a-Groen: Mostafa Nassali en Lut Vergauwen (de helft van de fractie)

Helaas blijkt uit de resultaten dat er ook raadsleden zijn die hun job minder serieus nemen. “Zo geraken er vijf politici niet eens aan de helft van de verwachte aanwezigheden. Wie op hen stemt, komt bedrogen uit. Stel je voor dat iedereen maar voor de helft naar zijn of haar job gaat?”, stellen De Cock en Janssens. Nurten Isikli van N-VA is de grootste uitblinker in afwezigheid: zij spijbelt maar liefst 84 % van de vergaderingen.  De vraag stelt zich of ze zich niet beter had laten vervangen. In het totaal duikelen over de gehele legislatuur ook negen van de 21 raadsleden onder de 80 %. “Om eerlijk te zijn hadden we echt wel meer verwacht toen we aan dit onderzoek begonnen. Op de districtsraden en raadscommissies worden belangrijke Merksemse thema’s besproken en is er de mogelijkheid om vragen te stellen over bepaalde problemen of aandachtspunten in ons district. Het is ook het uitgelezen moment om het districtsbestuur het vuur aan de schenen te leggen.”, klinkt het bij de Merksemse CD&V-jongeren. Ze betreuren dat er door sommigen zo wordt veroorzaakt aan de democratische plicht.

Een overzicht van de droeve staart van het peloton:

 • Nurten Isikli (N-VA): 15,9 %. Kwam in 2016 gewoon niet opdagen.
 • Jan Penris (Vlaams Belang): 23 %
 • Jean-Marie De Kimpe (Vlaams Belang): 35,4 %, komt quasi niet langs in 2016
 • Yves Helsen (Groen, ondertussen vervangen): 44,1 %
 • Peggy Van Campenhout (onafhankelijk): 45,8 %
 • Karolien De Winter (Vlaams Belang): 52,2 %, komt quasi niet langs in 2017, ook al beloofde ze dat in de pers naar aanleiding van haar verhuis naar Schoten

Jong CD&V Merksem benadrukt dat ze het belangrijk vinden dat de burger op de hoogte is van de inspanningen die hun districtsraadsleden leveren. Dat is toch maar logisch, niet? “Wat een politicus doet, moet nu eenmaal transparant zijn. En aanwezigheid in de districtsraad getuigt van een minimum aan respect. Daarom vragen we een volledige en toegankelijke rapportage naar de burger toe, die gemakkelijk terug te vinden is op de website van het district.”, zegt De Cock. Op die manier kan de burger zelf oordelen of een raadslid de verwachtingen heeft ingelost, luidt het.

Ter info: voor het bijwonen van een districtsraad of raadscommissie krijgt men een zitpenning van € 75. Sommige samenkomsten duren niet langer dan een kwartier.

Onderstaande tabel: oranje = CD&V, geel = N-VA, rood = sp.a, groen = Groen, grijs = Vlaams Belang, donkerrood = PVDA, blauw = onafhankelijk

Aanwezigheden per districtsraadslid - Voeten op 4
De aanwezigheden per districtsraadslid (volledige legislatuur)

 

CD&V Merksem verjongt drastisch en wil bouwen aan positief Merksem

CD&V Merksem verjongt drastisch en wil bouwen aan positief Merksem

Op zondag 14 januari klonk CD&V Merksem samen met haar leden en sympathisanten op het nieuwe jaar. Het was verzamelen geblazen in het Gildenhuis, waar lijsttrekker voor CD&V Merksem Sonja De Meyer en Antwerps CD&V-lijsttrekker en vicepremier Kris Peeters met passie en gedrevenheid het vuur bij de aanwezigen voor het belangrijke verkiezingsjaar 2018 aanwakkerden. CD&V Merksem trekt alvast met een nieuwe, jonge ploeg en frisse voorstellen naar de kiezer.

Het Laatste Nieuws schreef ook over onze nieuwjaarsreceptie, waarvoor dank!

Traditie van positief besturen
Sonja De Meyer, huidig districtsraadslid en de nieuwe lijsttrekker voor CD&V Merksem, wond er geen doekjes om. “CD&V kent een lange bestuurstraditie van positief bouwen aan Merksem en daar willen we opnieuw mee aanknopen.”, klonk het. Ze bracht enkele CD&V-realisaties in herinnering, zoals het Groen Hart, dat onlangs nog een knappe prijs ontving. Verder wees De Meyer ook op de onlogische coalitie in Merksem. “Wie twee tegenpolen zoals N-VA en Groen samen in een bestuur zet, moet niet verschieten dat men niet tot één sterke visie voor Merksem komt en voortdurend ruzie maakt. De fietsveiligheidscommissie draaide uit op een flop omdat de coalitiepartners het niet eens geraakten. Er zijn betere samenwerkingen denkbaar.”.

Brugfunctie
Er gebeurt heel wat in Merksem dat vaak niet tot de bevoegdheden van ons district behoort. “Maar we mogen ook onze brugfunctie niet vergeten.”, vindt De Meyer. “Al te vaak trekt het huidige districtsbestuur haar paraplu open. Kijk maar naar de tijdelijke, maar extreem onveilige fietsbrug. Of de afstemming van de werken in Merksem. We lijken echt op een eiland, overal staan we stil. En ook het schrappen van lijn 650 doorheen de Nieuwdreef kon niet tegengehouden worden. De beloofde oplossing kwam er eveneens niet. De werken in de Lambrechtshoekenlaan en de Vlasschaardstraat zijn het een voorbeeld van slechte communicatie over vertraagde werken, met alle gevolgen van doen voor onze handelaars.”, klinkt het kritisch.

Frisse en ambitieuze voorstellen
Maar CD&V Merksem blijft zoals steeds een constructieve partij en zal met een fris en ambitieus partijprogramma naar de kiezer trekken. Na de districtsraadsverkiezingen in oktober, verandert op vlak van bevoegdheden heel wat. Zo krijgen de districten alle persoonsgebonden bevoegdheden zoals jeugd, sport en cultuur toegewezen. “Dit moet gepaard gaan met de nodige middelen en meer mensen.”, vertelt De Meyer. CD&V Merksem hamert verder ook op het belang van een open, participatief bestuur. “We merken dat het bestuur geslotener werd, soms zelfs autoritair en weinig communicatief. Met ons ‘Junior Team-voorstel’ willen we de jeugd, ook de jongsten en onze pubers, betrekken en hen daadwerkelijk inspraak geven in het beleid.”, licht De Meyer toe.

Nieuwe kopvrouw aan hoofd van jonge ploeg
Nadien ging het woord naar Thomas Ven, kersvers CD&V-voorzitter in Merksem. “Het doet goed om te zien dat hier zoveel jonge mensen aanwezig zijn.”, stak hij van wal. Hij bedankte Sonja De Meyer voor het engagement dat ze opnieuw opnam. Zij werd in november 2017 unaniem aangeduid als lijsttrekker. Koen De Cock, met wie ze al 17 jaar goed samenwerkt, zal de lijst duwen en focust zich voortaan volop op de provincie. Ven: “Met een gezonde mix van ervaring en jong talent kan CD&V in Merksem het verschil maken. Daarom zetten we een jongere in de top 3 en streven we naar 40 % jongeren in onze top 10. Ik kan al verraden dat we hiervoor volledig op schema zitten”. Eén van die nieuwe jongeren is Pieter De Cock: een echte Stroboer, doorwinterde Chiro-fanaat en gespecialiseerd in fietsbeleid. Sam Voeten zal een belangrijke rol op stadsniveau spelen. Kris Peeters knikte instemmend en sloot af met een bevlogen speech.

Hieronder een overzicht van onze recente acties: we bouwen vanuit de oppositie toch mee aan een beter, veiliger en leefbaarder Merksem.

Bus 650 in de Nieuwdreef

Hoe zit het met de fietsveiligheid in Merksem?

Fietsbrug Merksem; goede bedoeling, onveilige uitwerking

Sfeerbeelden en persartikelen

Nieuwjaarsreceptie CD&V Merksem, Sonja De Meyer en haar jonge ploeg, geflankeerd door Kris Peeters
Nieuwjaarsreceptie CD&V Merksem, Sonja De Meyer en haar jonge ploeg, geflankeerd door Kris Peeters.
De nieuwe, jonge ploeg van CD&V Merksem onder leiding van lijsttrekker Sonja De Meyer
De nieuwe, jonge ploeg van CD&V Merksem onder leiding van lijsttrekker Sonja De Meyer
Kerststalactie - breng bus 650 terug naar de Nieuwdreef in Merksem
Kerststalactie – breng bus 650 terug naar de Nieuwdreef in Merksem
Veiligheid bruggen Merksem laat te wensen over
Veiligheid bruggen Merksem laat te wensen over
Thomas Ven nieuwe CD&V-voorzitter in Merksem (Gazet Van Antwerpen)
Thomas Ven nieuwe CD&V-voorzitter in Merksem (Gazet Van Antwerpen)
Commissie Fietsveiligheid in Gazet Van Antwerpen 21 oktober 2017
Commissie Fietsveiligheid in Gazet Van Antwerpen 21 oktober 2017