Antwerpen. Thuishaven voor senioren.

Tag: seniorenbeleid

Antwerpen. Thuishaven voor senioren.

Antwerpen. Thuishaven voor senioren.

Antwerpen, een stad die haar senioren koestert. Er zijn geen twee senioren hetzelfde, daar kan je vanop aan. Maar onze stad kan weldegelijk een verschil proberen te maken voor een betere levenskwaliteit. Wat we in petto hebben:

– Het afbouwen van wijkkantoren was een vergissing. Rijdende combi’s kunnen niet alles opvangen. Volgens ons heeft de wijkagent een belangrijke en onderschatte rol. Hij of zij kent de buurt en is het eerste aanspreekpunt bij problemen. Daarom stellen we voor om de wijkwerking opnieuw te versterken. Het is een antwoord op de ‘kleinere overlast’, zoals het dealen op pleintjes, lawaaihinder maar ook sluikstort. Antwerpenaren moeten ook een kantoor op aanvaardbare afstand hebben, 24/7. Districten lijden onder de centralisatie van politie in het centrum. We gaan voor een AA-aanpak: alert voor criminelen, attent voor de slachtoffers.

– We breiden de ‘Stap op/stap af-bussen’ uit naar alle districten van de stad. De ‘Stap op/stap af-bussen’ vervoeren passagiers via verschillende stopplaatsen naar de plaatselijke markt en ontmoetingscentra. Het maakt mensen mobieler, het laat Antwerpenaren elkaar ontmoeten.

– Ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer blijft een pijnpunt. Vele bus- en tramstations zijn niet rolstoel- en buggyvriendelijk. Daar brengen we verandering in. We zorgen ervoor dat er in alle premetrostations liften zijn. Uitgerekend halte Groenplaats heeft dat bijvoorbeeld niet. De brede Albatrostrams maken overal hun opwachting. We bekijken of het remsysteem kan aangepast worden.

– We moedigen levensloopbestendige gebouwen aan. Bewoners moeten de kans hebben om langer onder hun vertrouwde dak te blijven. Dat doen we met woonadvies, het behoud van de premies voor aanpassingen aan de woning en ondersteuning bij het vinden van een geschikte aannemer.

– De wijkagent zorgt voor meer preventieve controles tijdens gemelde afwezigheid van bewoners. Doordat hij beschikt over voldoende tijd en middelen, kent hij elke voordeur en kan hij bewoners proactief wijzen op veiligheidsgebreken aan de woning. Een sterke preventie van woninginbraken en snelle opsporing van daders zijn voor ons prioriteiten.

– We ondernemen actie voor een betaalbare gezondheidszorg en een betere informatieverstrekking over tegemoetkomingen en de derdebetalersregeling, toegankelijke wijkgezondheidscentra en laagdrempelige en betaalbare ziekenhuizen. We promoten de samenwerking tussen de eerstelijnsactoren (huisarts, wijkgezondheidscentrum, apotheker, thuisverpleging …).

– Het ‘Huis van de Senior’ bouwen we uit als een nieuwe plaats voor vragen én antwoorden over mobiliteit, gezondheid, vrije tijd…

– We verhogen het aantal zitbanken in de stad én musea. Ze nodigen uit om elkaar te ontmoeten, ze bieden (oudere) Antwerpenaren op weg in de stad en musea een rustpunt.

– We zorgen voor vlakke, bereikbare voetpaden met voldoende zacht hellende boordstenen. Goed voor jong en oud, en al wie zich rollend verplaatst.

– We investeren in voldoende ontmoetingsplekken in alle districten voor senioren en seniorenverenigingen.

– We breiden de mantelzorgpremie uit naar elk district van de stad. Elke mantelzorger, in elk district verdient een zelfde premie.

– We realiseren een ruim aanbod serviceflats, zorgverblijven en aanleunwoningen voor ouderen samen met private ondernemers en het zorgbedrijf. Daarnaast breiden we het aanbod van dienstencentra uit, in aantal en in vorm.

– We blijven een breed vrijetijdsaanbod voor senioren actief ondersteunen en faciliteren: taallessen, computerlessen (internet, Facebook,…), sport, lezingen, concerten,… in elke buurt. Levenslang leren versterkt ouderen in hun persoonlijke ontplooiing en brengt hen samen.

– We moedigen de ontmoeting tussen generaties aan: sociale projecten van studenten bij ouderen, scholen die les krijgen in een ouderenvoorziening, crèches naast of bij rusthuizen, jeugdverenigingen die zich toeleggen op contacten met de ouderen,… verdienen meer ondersteuning.

Jeugdverenigingen, buurtcomités en familiefeesten vinden ook een plaats in diensten- en zorgcentra. Zo worden deze ruimtes optimaal gebruikt, en brengen we het Antwerpse leven meer binnen bij onze ouderen. Altijd in het beste overleg met de bewoners, dat spreekt voor zich.