’t Stad ligt aan onze Voeten

Tag: voeten op 4

Stem bewust, stem jong!

Stem bewust, stem jong!

Tijdens een druilerige dag in ’t Stad heb ik de politieke kennis van onze jeugd getest. Laten we zeggen dat het politiek vlammetje nog wat aangewakkerd moet worden!

CD&V zorgde voor een unicum en vulde haar lijst met maar liefst 40 % jongeren. In de top 10 is dat zelfs de helft. Stem bewust, stem jong!

 

Antwerpen. Thuishaven voor senioren.

Antwerpen. Thuishaven voor senioren.

Antwerpen, een stad die haar senioren koestert. Er zijn geen twee senioren hetzelfde, daar kan je vanop aan. Maar onze stad kan weldegelijk een verschil proberen te maken voor een betere levenskwaliteit. Wat we in petto hebben:

– Het afbouwen van wijkkantoren was een vergissing. Rijdende combi’s kunnen niet alles opvangen. Volgens ons heeft de wijkagent een belangrijke en onderschatte rol. Hij of zij kent de buurt en is het eerste aanspreekpunt bij problemen. Daarom stellen we voor om de wijkwerking opnieuw te versterken. Het is een antwoord op de ‘kleinere overlast’, zoals het dealen op pleintjes, lawaaihinder maar ook sluikstort. Antwerpenaren moeten ook een kantoor op aanvaardbare afstand hebben, 24/7. Districten lijden onder de centralisatie van politie in het centrum. We gaan voor een AA-aanpak: alert voor criminelen, attent voor de slachtoffers.

– We breiden de ‘Stap op/stap af-bussen’ uit naar alle districten van de stad. De ‘Stap op/stap af-bussen’ vervoeren passagiers via verschillende stopplaatsen naar de plaatselijke markt en ontmoetingscentra. Het maakt mensen mobieler, het laat Antwerpenaren elkaar ontmoeten.

– Ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer blijft een pijnpunt. Vele bus- en tramstations zijn niet rolstoel- en buggyvriendelijk. Daar brengen we verandering in. We zorgen ervoor dat er in alle premetrostations liften zijn. Uitgerekend halte Groenplaats heeft dat bijvoorbeeld niet. De brede Albatrostrams maken overal hun opwachting. We bekijken of het remsysteem kan aangepast worden.

– We moedigen levensloopbestendige gebouwen aan. Bewoners moeten de kans hebben om langer onder hun vertrouwde dak te blijven. Dat doen we met woonadvies, het behoud van de premies voor aanpassingen aan de woning en ondersteuning bij het vinden van een geschikte aannemer.

– De wijkagent zorgt voor meer preventieve controles tijdens gemelde afwezigheid van bewoners. Doordat hij beschikt over voldoende tijd en middelen, kent hij elke voordeur en kan hij bewoners proactief wijzen op veiligheidsgebreken aan de woning. Een sterke preventie van woninginbraken en snelle opsporing van daders zijn voor ons prioriteiten.

– We ondernemen actie voor een betaalbare gezondheidszorg en een betere informatieverstrekking over tegemoetkomingen en de derdebetalersregeling, toegankelijke wijkgezondheidscentra en laagdrempelige en betaalbare ziekenhuizen. We promoten de samenwerking tussen de eerstelijnsactoren (huisarts, wijkgezondheidscentrum, apotheker, thuisverpleging …).

– Het ‘Huis van de Senior’ bouwen we uit als een nieuwe plaats voor vragen én antwoorden over mobiliteit, gezondheid, vrije tijd…

– We verhogen het aantal zitbanken in de stad én musea. Ze nodigen uit om elkaar te ontmoeten, ze bieden (oudere) Antwerpenaren op weg in de stad en musea een rustpunt.

– We zorgen voor vlakke, bereikbare voetpaden met voldoende zacht hellende boordstenen. Goed voor jong en oud, en al wie zich rollend verplaatst.

– We investeren in voldoende ontmoetingsplekken in alle districten voor senioren en seniorenverenigingen.

– We breiden de mantelzorgpremie uit naar elk district van de stad. Elke mantelzorger, in elk district verdient een zelfde premie.

– We realiseren een ruim aanbod serviceflats, zorgverblijven en aanleunwoningen voor ouderen samen met private ondernemers en het zorgbedrijf. Daarnaast breiden we het aanbod van dienstencentra uit, in aantal en in vorm.

– We blijven een breed vrijetijdsaanbod voor senioren actief ondersteunen en faciliteren: taallessen, computerlessen (internet, Facebook,…), sport, lezingen, concerten,… in elke buurt. Levenslang leren versterkt ouderen in hun persoonlijke ontplooiing en brengt hen samen.

– We moedigen de ontmoeting tussen generaties aan: sociale projecten van studenten bij ouderen, scholen die les krijgen in een ouderenvoorziening, crèches naast of bij rusthuizen, jeugdverenigingen die zich toeleggen op contacten met de ouderen,… verdienen meer ondersteuning.

Jeugdverenigingen, buurtcomités en familiefeesten vinden ook een plaats in diensten- en zorgcentra. Zo worden deze ruimtes optimaal gebruikt, en brengen we het Antwerpse leven meer binnen bij onze ouderen. Altijd in het beste overleg met de bewoners, dat spreekt voor zich.

 

Antwerpen. Veilige thuishaven voor élke inwoner.

Antwerpen. Veilige thuishaven voor élke inwoner.

Antwerpen is een superdiverse stad. Met meer dan 520.000 inwoners en meer dan 170 nationaliteiten moet onze stad op vlak van diversiteit enkel New York laten voorbij gaan. Omdat we hier met zoveel mensen samenleven, kennen we ook de typische grootstedelijke uitdagingen, waarvan criminaliteit één van de exponenten is. De Antwerpenaar moet zich echter op elk moment veilig kunnen voelen en dat ook zijn.

– Het afbouwen van wijkkantoren was een vergissing. Rijdende combi’s kunnen niet alles opvangen. Volgens ons heeft de wijkagent een belangrijke en onderschatte rol. Hij of zij kent de buurt en is het eerste aanspreekpunt bij problemen. Daarom stellen we voor om de wijkwerking opnieuw te versterken. Het is een antwoord op de ‘kleinere overlast’, zoals het dealen op pleintjes, lawaaihinder maar ook sluikstort. Antwerpenaren moeten ook een kantoor op aanvaardbare afstand hebben, 24/7. Districten lijden onder de centralisatie van politie in het centrum. We gaan voor een AA-aanpak: alert voor criminelen, attent voor de slachtoffers.

Seksuele intimidatie hoort niet thuis in onze stad. Vrouwen, de LGBT-gemeenschap, je behandelt iedereen met respect. In Brussel bestaat er een applicatie om gevallen van seksuele intimidatie te melden. Omstaanders kunnen dan komen helpen. De politie krijgt op deze manier een beter zicht op de probleemwijken. We moedigen slachtoffers aan om aangifte te doen en deze ook met de nodige sérieux te behandelen.

– We krijgen het sluikstortprobleem maar moeilijk onder controle. Als burgerzin ontbreekt, moet de handhaving strenger. We stellen voor om betrapte sluikstorters mee te sturen op een verplichte veegdienst. Onmiddellijk. Dat kan vandaag de dag nog niet. Mobiele camera’s worden slim ingezet om deze hardnekkige gewoontes uit te roeien.

– De strijd tegen huisjesmelkerij wordt verdergezet. We maken anoniem melden mogelijk.

– Er komen praktijktesten tegen discriminatie op de arbeids- en huurmarkt. Een vreemde naam mag jouw kansen in je verdere leven niet verkleinen.

Nultolerantie voor snelheidsduivels. We controleren gerichter in zones 30.

Antwerpen. Thuishaven voor gezinnen.

Antwerpen. Thuishaven voor gezinnen.

Antwerpen, een stad die haar gezinnen koestert. Eén op vijf gezinnen met jonge kinderen keert onze stad de rug toe. Dat tij moeten we keren.

– Tijd voor een eerlijk inschrijfsysteem voor scholen. De keuze van de ouders moet altijd het belangrijkste criterium zijn.

– Antwerpen gaat op zoek naar een nieuw mobiliteitsevenwicht. De auto blijft partner van vele gezinnen, dus die pesten we niet weg. We proberen wel zoveel mogelijk Antwerpenaren te overtuigen om de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Daarom werken we aan de veiligheid van onze fietspaden en de stiptheid en betrouwbaarheid van bussen en trams.

– Ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer blijft een pijnpunt. Vele bus- en tramstations zijn niet rolstoel- en buggyvriendelijk. Daar brengen we verandering in. We zorgen ervoor dat er in alle premetrostations liften zijn. Uitgerekend halte Groenplaats heeft dat bijvoorbeeld niet. De brede Albatrostrams maken overal hun opwachting.

– We onderzoeken of we bepaalde wijken gezinsvriendelijker kunnen maken door gerichte belastingverlagingen. De focus gaat nu te vaak naar té kleine en té dure nieuwbouw.

– Ouders krijgen een stedelijke geboortepremie van € 40. Dat bedrag wordt echter niet zomaar op de rekening geschreven. Ze kunnen dan kiezen tussen vuilniszakken, pampers of cadeaubonnen om te spenderen bij lokale handelaars. Zo gebruikt men de premie echt voor de noden van het kind.

– Wijken moeten kindvriendelijk en veilig zijn. Zones 30 handhaven we, geen snelheidsduivels meer in onze straten. Vlakke en voldoende brede voetpaden zijn de nieuwe norm.

– Fietsen in deze stad is niet overal even veilig. Nochtans moeten we de fiets (nog meer) stimuleren. Wie vroeg start met fietsen, trekt dat later door. Het is bovendien gezond. Wist je dat je minder fijn stof op de fiets binnenkrijgt dan in de wagen? We werken zwarte punten zo snel mogelijk weg.

– In schoolomgevingen – waar het past – leggen we schoolstraten in. Die zijn bij schoolaanvang en -afloop even afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en hulpdiensten kunnen natuurlijk door.

– Voor veel inwoners zijn de parkjes en pleintjes in Antwerpen een beetje ‘hun’ tuin. Die moeten er dus proper bij liggen als (groot)moeders met hun kinderen er willen spelen. Nultolerantie voor zwerfvuil. We verhogen het toezicht en de boetes en sturen betrapte sluikstorters meteen mee op verplichte veegdienst. Dat kan vandaag niet.

– We ontharden 15 % van onze stad. Meer groen koelt onze stad af en zuivert onze lucht. We willen een groenperk op 300 meter van elke woning.

– We helpen alleenstaande ouders bij de kinderopvangfactuur en de naschoolse opvang indien nodig.

– De stedelijke groendienst vormt speelplaatsen van scholen om tot groene parken en speeloases en zorgt voor het onderhoud.

– Zowel in de zelfstandige kinderopvang als bij onthaalouders krijgt elk gezin een tarief op maat van het inkomen.

– We breiden occasionele kinderopvang uit. Het helpt ouders uit de nood. Werkzoekende ouders kunnen dankzij deze occasionele kinderopvang makkelijker gaan solliciteren, een opleiding volgen of starten met een nieuwe job.