Antwerpen. Veilige thuishaven voor élke inwoner.

Tag: CD&V Antwerpen

Antwerpen. Veilige thuishaven voor élke inwoner.

Antwerpen. Veilige thuishaven voor élke inwoner.

Antwerpen is een superdiverse stad. Met meer dan 520.000 inwoners en meer dan 170 nationaliteiten moet onze stad op vlak van diversiteit enkel New York laten voorbij gaan. Omdat we hier met zoveel mensen samenleven, kennen we ook de typische grootstedelijke uitdagingen, waarvan criminaliteit één van de exponenten is. De Antwerpenaar moet zich echter op elk moment veilig kunnen voelen en dat ook zijn.

– Het afbouwen van wijkkantoren was een vergissing. Rijdende combi’s kunnen niet alles opvangen. Volgens ons heeft de wijkagent een belangrijke en onderschatte rol. Hij of zij kent de buurt en is het eerste aanspreekpunt bij problemen. Daarom stellen we voor om de wijkwerking opnieuw te versterken. Het is een antwoord op de ‘kleinere overlast’, zoals het dealen op pleintjes, lawaaihinder maar ook sluikstort. Antwerpenaren moeten ook een kantoor op aanvaardbare afstand hebben, 24/7. Districten lijden onder de centralisatie van politie in het centrum. We gaan voor een AA-aanpak: alert voor criminelen, attent voor de slachtoffers.

Seksuele intimidatie hoort niet thuis in onze stad. Vrouwen, de LGBT-gemeenschap, je behandelt iedereen met respect. In Brussel bestaat er een applicatie om gevallen van seksuele intimidatie te melden. Omstaanders kunnen dan komen helpen. De politie krijgt op deze manier een beter zicht op de probleemwijken. We moedigen slachtoffers aan om aangifte te doen en deze ook met de nodige sérieux te behandelen.

– We krijgen het sluikstortprobleem maar moeilijk onder controle. Als burgerzin ontbreekt, moet de handhaving strenger. We stellen voor om betrapte sluikstorters mee te sturen op een verplichte veegdienst. Onmiddellijk. Dat kan vandaag de dag nog niet. Mobiele camera’s worden slim ingezet om deze hardnekkige gewoontes uit te roeien.

– De strijd tegen huisjesmelkerij wordt verdergezet. We maken anoniem melden mogelijk.

– Er komen praktijktesten tegen discriminatie op de arbeids- en huurmarkt. Een vreemde naam mag jouw kansen in je verdere leven niet verkleinen.

Nultolerantie voor snelheidsduivels. We controleren gerichter in zones 30.

Antwerpen. Thuishaven voor gezinnen.

Antwerpen. Thuishaven voor gezinnen.

Antwerpen, een stad die haar gezinnen koestert. Eén op vijf gezinnen met jonge kinderen keert onze stad de rug toe. Dat tij moeten we keren.

– Tijd voor een eerlijk inschrijfsysteem voor scholen. De keuze van de ouders moet altijd het belangrijkste criterium zijn.

– Antwerpen gaat op zoek naar een nieuw mobiliteitsevenwicht. De auto blijft partner van vele gezinnen, dus die pesten we niet weg. We proberen wel zoveel mogelijk Antwerpenaren te overtuigen om de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Daarom werken we aan de veiligheid van onze fietspaden en de stiptheid en betrouwbaarheid van bussen en trams.

– Ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer blijft een pijnpunt. Vele bus- en tramstations zijn niet rolstoel- en buggyvriendelijk. Daar brengen we verandering in. We zorgen ervoor dat er in alle premetrostations liften zijn. Uitgerekend halte Groenplaats heeft dat bijvoorbeeld niet. De brede Albatrostrams maken overal hun opwachting.

– We onderzoeken of we bepaalde wijken gezinsvriendelijker kunnen maken door gerichte belastingverlagingen. De focus gaat nu te vaak naar té kleine en té dure nieuwbouw.

– Ouders krijgen een stedelijke geboortepremie van € 40. Dat bedrag wordt echter niet zomaar op de rekening geschreven. Ze kunnen dan kiezen tussen vuilniszakken, pampers of cadeaubonnen om te spenderen bij lokale handelaars. Zo gebruikt men de premie echt voor de noden van het kind.

– Wijken moeten kindvriendelijk en veilig zijn. Zones 30 handhaven we, geen snelheidsduivels meer in onze straten. Vlakke en voldoende brede voetpaden zijn de nieuwe norm.

– Fietsen in deze stad is niet overal even veilig. Nochtans moeten we de fiets (nog meer) stimuleren. Wie vroeg start met fietsen, trekt dat later door. Het is bovendien gezond. Wist je dat je minder fijn stof op de fiets binnenkrijgt dan in de wagen? We werken zwarte punten zo snel mogelijk weg.

– In schoolomgevingen – waar het past – leggen we schoolstraten in. Die zijn bij schoolaanvang en -afloop even afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en hulpdiensten kunnen natuurlijk door.

– Voor veel inwoners zijn de parkjes en pleintjes in Antwerpen een beetje ‘hun’ tuin. Die moeten er dus proper bij liggen als (groot)moeders met hun kinderen er willen spelen. Nultolerantie voor zwerfvuil. We verhogen het toezicht en de boetes en sturen betrapte sluikstorters meteen mee op verplichte veegdienst. Dat kan vandaag niet.

– We ontharden 15 % van onze stad. Meer groen koelt onze stad af en zuivert onze lucht. We willen een groenperk op 300 meter van elke woning.

– We helpen alleenstaande ouders bij de kinderopvangfactuur en de naschoolse opvang indien nodig.

– De stedelijke groendienst vormt speelplaatsen van scholen om tot groene parken en speeloases en zorgt voor het onderhoud.

– Zowel in de zelfstandige kinderopvang als bij onthaalouders krijgt elk gezin een tarief op maat van het inkomen.

– We breiden occasionele kinderopvang uit. Het helpt ouders uit de nood. Werkzoekende ouders kunnen dankzij deze occasionele kinderopvang makkelijker gaan solliciteren, een opleiding volgen of starten met een nieuwe job.

#VoetenOp4: dit deden we al!

#VoetenOp4: dit deden we al!

Antwerpen. Thuishaven voor mama’s.

Antwerpen. Thuishaven voor mama’s.

Antwerpen, een stad die haar mama’s koestert. Ze zetten tenslotte wél nieuwe Sinjoortjes op de wereld hé… ?

– Ouders krijgen een stedelijke geboortepremie van € 40. Dat bedrag wordt echter niet zomaar op de rekening geschreven. Ze kunnen dan kiezen tussen vuilniszakken, pampers of cadeaubonnen om te spenderen bij lokale handelaars. Zo gebruikt men de premie echt voor de noden van het kind.

– Wijken moeten kindvriendelijk en veilig zijn. Zones 30 handhaven we, geen snelheidsduivels meer in onze straten. Vlakke en voldoende brede voetpaden zijn de nieuwe norm.

– Ons openbaar vervoer is niet buggyvriendelijk. Daar brengen we verandering in. We zorgen ervoor dat er in alle premetrostations liften zijn. Uitgerekend halte Groenplaats heeft dat bijvoorbeeld niet. De brede Albatrostrams maken overal hun opwachting.

Fietsen in deze stad is niet overal even veilig. Nochtans moeten we de fiets (nog meer) stimuleren. Wie vroeg start met fietsen, trekt dat later door. Het is bovendien gezond. Wist je dat je minder fijn stof op de fiets binnenkrijgt dan in de wagen? We werken zwarte punten zo snel mogelijk weg.

– In schoolomgevingen – waar het past – leggen we schoolstraten in. Die zijn bij schoolaanvang en -afloop even afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en hulpdiensten kunnen natuurlijk door.

– Voor veel inwoners zijn de parkjes en pleintjes in Antwerpen een beetje ‘hun’ tuin. Die moeten er dus proper bij liggen als (groot)moeders met hun kinderen er willen spelen. Nultolerantie voor zwerfvuil. We verhogen het toezicht en de boetes en sturen betrapte sluikstorters meteen mee op verplichte veegdienst. Dat kan vandaag niet.

– We ontharden 15 % van onze stad. Meer groen koelt onze stad af en zuivert onze lucht. We willen een groenperk op 300 meter van elke woning.

– Voor kleuterscholen en lager onderwijs blijft afstand de belangrijkste factor in de schoolkeuze. Hoe dan ook, de keuze van de ouders moet opnieuw doorslaggevend zijn.

– We helpen alleenstaande ouders bij de kinderopvangfactuur en de naschoolse opvang indien nodig.

– De stedelijke groendienst vormt speelplaatsen van scholen om tot groene parken en speeloases en zorgt voor het onderhoud.

– Zowel in de zelfstandige kinderopvang als bij onthaalouders krijgt elk gezin een tarief op maat van het inkomen.

– We breiden occasionele kinderopvang uit. Het helpt ouders uit de nood. Werkzoekende ouders kunnen dankzij deze occasionele kinderopvang makkelijker gaan solliciteren, een opleiding volgen of starten met een nieuwe job.

Antwerpen. Thuishaven voor ondernemers.

Antwerpen. Thuishaven voor ondernemers.

Antwerpen, stad om te ondernemen

– Bij wegenwerken in de stad zetten we op de eerste plaats in op een zo efficiënt mogelijk verloop van de werken. We wegen af of ploegenarbeid een oplossing kan zijn. We organiseren maximaal overleg -ook vooraf- met de buurt en lokale ondernemers en voorzien een flexibele regelgeving voor terrassen.

– Dat geldt ook voor stadsontwikkeling in de brede zin van het woord: dat doe je zo goed als kan in samenspraak met de buurt. Ongebreidelde nieuwbouw is niet altijd het antwoord voor te verkavelen gronden. Groene zones die vrij van zwerfvuil worden gehouden zijn aangenaam voor de buurt en dus ook voor mensen die gaan winkelen.

– Antwerpen moet kunnen bruisen, ook ’s nachts. Een nachtburgemeester vormt de brug tussen de buurt, het nacht- en studentenleven en het stadsbestuur. Goede afspraken maken goede vrienden.

– Antwerpen is een student-ondernemersstad. We mikken op een verdubbeling van student-ondernemers. Innovatieve ondernemingen zijn cruciaal voor onze economie, daarom geven we jongeren alle kansen om hun ideeën te ontwikkelen en hun weg te vinden naar het ondernemerschap, met initiatieven zoals TAKEOFFANTWERP of BAAS.

– Antwerpen moet dé startup-stad van Vlaanderen blijven. We verhogen het aantal startende bedrijven en ondersteunen hen door nauw samen te werken met het Antwerpse ecosysteem van bedrijven, universiteiten… We brengen deze partners, kennis en expertise samen en geven ze een fysieke werkplek in Antwerpen zodat jonge ondernemers kunnen leren en groeien. We kopen hun producten en diensten en schrijven innovatie-opdrachten uit.

– We vieren en boosten onze bloeiende creatieve economie met Us by Night, wat moet uitgroeien tot hét stadsfestival voor de creatieve sector. Een op de zes bedrijven in Antwerpen is gelinkt aan de creatieve economie. Designers, architecten, reclamemakers, schrijvers, productontwikkelaars, acteurs, dansers, muzikanten, producers, kunstenaars… ze vinden hun inspiratie én plek in de stad.

– Wij willen Antwerpen op de kaart zetten als economisch kenniscentrum, we moeten dan ook sterker inzetten op expats die zich hier thuis voelen. Daarom openen we een online expatcenter, een stedelijke webpagina waar expats informatie kunnen vinden over werk, kinderopvang, huisvesting, belastingen en meer.

– We geven de innovatieve maakindustrie een plek in Antwerpen. We gaan voor innovatiecentra en een Makerspace, waar ondernemers, onderzoekers en studenten samen werken aan de producten van morgen, in en rond een centraal gedeeld atelier.

– Antwerpen krijgt haar 5G-netwerk. Zo kan Antwerpen verder uitgroeien tot een smart city, op maat van zijn burgers en zijn bedrijven. Daarom investeren we in onze digitale infrastructuur  zodat onze ondernemers nog beter als eerste nieuwe producten kunnen ontwikkelen en testen.

– We maken er werk van om Antwerpen toeristisch verder te profileren, bijvoorbeeld als bestemming voor jongeren. We realiseren dit via doelgroepgerichte events en citymarketing.