Steun de handelaars in je buurt!

Tag: merksem

Steun de handelaars in je buurt!

Steun de handelaars in je buurt!

Vorige week vrijdag (26 januari 2018) deden we onze inkopen bij bakkerij Jos, apotheek Grime, bloemenzaak Flower-point en Anna en Decoratie Lyssens. We willen zo de handelaars van de Lambrechtshoekenlaan en De Vlasschaardstraat steunen bij de aanhoudende wegenwerken, die nu al bijna een jaar duren. Nochtans was er aangekondigd dat deze werken reeds in maart 2017 beëindigd zouden zijn. De onduidelijkheid wordt nog extra versterkt door een gebrekkige communicatie naar de handelaars zelf toe. Transparante communicatie is essentieel wanneer er werken plaatsvinden met een aanzienlijke impact. Openbare werken en werven zijn nooit leuk. Niet voor inwoners. Niet voor handelaars. Het leidt tot ongemak en vaak ook omzetverlies. Daarom een zeer warme oproep aan alle Merksemnaren: winkel lokaal en steek zo de handelaars in je buurt een hart onder de riem!

CD&V Merksem verjongt drastisch en wil bouwen aan positief Merksem

CD&V Merksem verjongt drastisch en wil bouwen aan positief Merksem

Op zondag 14 januari klonk CD&V Merksem samen met haar leden en sympathisanten op het nieuwe jaar. Het was verzamelen geblazen in het Gildenhuis, waar lijsttrekker voor CD&V Merksem Sonja De Meyer en Antwerps CD&V-lijsttrekker en vicepremier Kris Peeters met passie en gedrevenheid het vuur bij de aanwezigen voor het belangrijke verkiezingsjaar 2018 aanwakkerden. CD&V Merksem trekt alvast met een nieuwe, jonge ploeg en frisse voorstellen naar de kiezer.

Het Laatste Nieuws schreef ook over onze nieuwjaarsreceptie, waarvoor dank!

Traditie van positief besturen
Sonja De Meyer, huidig districtsraadslid en de nieuwe lijsttrekker voor CD&V Merksem, wond er geen doekjes om. “CD&V kent een lange bestuurstraditie van positief bouwen aan Merksem en daar willen we opnieuw mee aanknopen.”, klonk het. Ze bracht enkele CD&V-realisaties in herinnering, zoals het Groen Hart, dat onlangs nog een knappe prijs ontving. Verder wees De Meyer ook op de onlogische coalitie in Merksem. “Wie twee tegenpolen zoals N-VA en Groen samen in een bestuur zet, moet niet verschieten dat men niet tot één sterke visie voor Merksem komt en voortdurend ruzie maakt. De fietsveiligheidscommissie draaide uit op een flop omdat de coalitiepartners het niet eens geraakten. Er zijn betere samenwerkingen denkbaar.”.

Brugfunctie
Er gebeurt heel wat in Merksem dat vaak niet tot de bevoegdheden van ons district behoort. “Maar we mogen ook onze brugfunctie niet vergeten.”, vindt De Meyer. “Al te vaak trekt het huidige districtsbestuur haar paraplu open. Kijk maar naar de tijdelijke, maar extreem onveilige fietsbrug. Of de afstemming van de werken in Merksem. We lijken echt op een eiland, overal staan we stil. En ook het schrappen van lijn 650 doorheen de Nieuwdreef kon niet tegengehouden worden. De beloofde oplossing kwam er eveneens niet. De werken in de Lambrechtshoekenlaan en de Vlasschaardstraat zijn het een voorbeeld van slechte communicatie over vertraagde werken, met alle gevolgen van doen voor onze handelaars.”, klinkt het kritisch.

Frisse en ambitieuze voorstellen
Maar CD&V Merksem blijft zoals steeds een constructieve partij en zal met een fris en ambitieus partijprogramma naar de kiezer trekken. Na de districtsraadsverkiezingen in oktober, verandert op vlak van bevoegdheden heel wat. Zo krijgen de districten alle persoonsgebonden bevoegdheden zoals jeugd, sport en cultuur toegewezen. “Dit moet gepaard gaan met de nodige middelen en meer mensen.”, vertelt De Meyer. CD&V Merksem hamert verder ook op het belang van een open, participatief bestuur. “We merken dat het bestuur geslotener werd, soms zelfs autoritair en weinig communicatief. Met ons ‘Junior Team-voorstel’ willen we de jeugd, ook de jongsten en onze pubers, betrekken en hen daadwerkelijk inspraak geven in het beleid.”, licht De Meyer toe.

Nieuwe kopvrouw aan hoofd van jonge ploeg
Nadien ging het woord naar Thomas Ven, kersvers CD&V-voorzitter in Merksem. “Het doet goed om te zien dat hier zoveel jonge mensen aanwezig zijn.”, stak hij van wal. Hij bedankte Sonja De Meyer voor het engagement dat ze opnieuw opnam. Zij werd in november 2017 unaniem aangeduid als lijsttrekker. Koen De Cock, met wie ze al 17 jaar goed samenwerkt, zal de lijst duwen en focust zich voortaan volop op de provincie. Ven: “Met een gezonde mix van ervaring en jong talent kan CD&V in Merksem het verschil maken. Daarom zetten we een jongere in de top 3 en streven we naar 40 % jongeren in onze top 10. Ik kan al verraden dat we hiervoor volledig op schema zitten”. Eén van die nieuwe jongeren is Pieter De Cock: een echte Stroboer, doorwinterde Chiro-fanaat en gespecialiseerd in fietsbeleid. Sam Voeten zal een belangrijke rol op stadsniveau spelen. Kris Peeters knikte instemmend en sloot af met een bevlogen speech.

Hieronder een overzicht van onze recente acties: we bouwen vanuit de oppositie toch mee aan een beter, veiliger en leefbaarder Merksem.

Bus 650 in de Nieuwdreef

Hoe zit het met de fietsveiligheid in Merksem?

Fietsbrug Merksem; goede bedoeling, onveilige uitwerking

Sfeerbeelden en persartikelen

Nieuwjaarsreceptie CD&V Merksem, Sonja De Meyer en haar jonge ploeg, geflankeerd door Kris Peeters
Nieuwjaarsreceptie CD&V Merksem, Sonja De Meyer en haar jonge ploeg, geflankeerd door Kris Peeters.
De nieuwe, jonge ploeg van CD&V Merksem onder leiding van lijsttrekker Sonja De Meyer
De nieuwe, jonge ploeg van CD&V Merksem onder leiding van lijsttrekker Sonja De Meyer
Kerststalactie - breng bus 650 terug naar de Nieuwdreef in Merksem
Kerststalactie – breng bus 650 terug naar de Nieuwdreef in Merksem
Veiligheid bruggen Merksem laat te wensen over
Veiligheid bruggen Merksem laat te wensen over
Thomas Ven nieuwe CD&V-voorzitter in Merksem (Gazet Van Antwerpen)
Thomas Ven nieuwe CD&V-voorzitter in Merksem (Gazet Van Antwerpen)
Commissie Fietsveiligheid in Gazet Van Antwerpen 21 oktober 2017
Commissie Fietsveiligheid in Gazet Van Antwerpen 21 oktober 2017
Bushokje Nieuwdreef omgebouwd tot Kerststal. Breng bus 650 terug!

Bushokje Nieuwdreef omgebouwd tot Kerststal. Breng bus 650 terug!

Update! Bushokje weggehaald. Jong CD&V eist een onmiddellijke stopzetting van de verdere verwijdering van bushokjes. Eerst overleg en onderzoek naar de behoefte van de bewoners! Lees hier meer. 

De Gazet Van Antwerpen pikte onze actie op, waarvoor dank. Ondertussen is het dossier in volle beweging.

Op donderdag 28 december 2017 konden voorbijgangers in één van de wachthokjes van bus 650 in de Nieuwdreef in Merksem een levensgrote kerststal vinden. Met deze ludieke actie – zo hebben de bushokjes voorlopig toch onderdak geboden – wil JONGCD&V Merksem opnieuw aandacht vragen voor het verdwijnen van buslijn 650 (Kapellen-Merksem-Luchtbal) doorheen de Nieuwdreef. De Lijn besliste eerder dit jaar en zonder enige inspraak om de bus niet meer langs deze straat te laten rijden, een belangrijke en centrale as voor het openbaar vervoer. Hierdoor verdwijnen er drie haltes en verliezen heel wat inwoners een vlotte en noodzakelijke aansluiting met het centrum van Merksem, het ziekenhuis en de Koekenstad.

JONGCD&V Merksem: “Terwijl het districtsbestuur en de Lijn het dossier hebben begraven willen wij dit opnieuw ludiek onder de aandacht brengen. De Kerststal staat symbool om onderdak te bieden aan zij die op reis zijn. En ook de Drie Wijzen wilden op tijd bij de Kerststal raken. Maar met deze beslissing blijven mensen in deze tijd van het jaar letterlijk in de kou staan.”. Verder is het ook zo dat heel wat senioren bewust kopen of huren in de blokken van de Nieuwdreef (en omgeving) door de  aanwezigheid van het openbaar vervoer vlakbij. Ook figuurlijk laat de overheid hen dus in de kou staan.

Breder probleem
Voor de jonge tsjeven staat dit dossier symbool voor een groter probleem. Terwijl de mobiliteitschaos rond Merksem niet groter kan zijn, verdient Merksem een beter openbaar vervoer. Het district heeft met tram 2 en 3 één van de belangrijkste vervoersassen in Antwerpen. En toch blinkt deze niet uit in kwaliteit. Bij storingen ontbreekt noodzakelijke communicatie vanuit de Lijn. Evenementen in het Sportpaleis zetten nog steeds grote druk op het tramaanbod, met wachttijden die oplopen tot 30 minuten. Borden die aangeven wanneer een tram aankomt, werken vaak gewoon niet. (Het is zelfs zo dat iemand die graag aanwezig was op de actie te laat kwam door… een tram die niet opdaagde)

JONGCD&V Merksem: “Doe een rondvraag bij inwoners van Merksem en je krijgt al zeer snel zicht op de omvang van het probleem. Haltes worden geschrapt zonder inspraak en alternatieven blijven uit. Door het gebrek aan buschauffeurs werden afgelopen jaar zelfs busverbindingen versoberd. Het districts- en stadsbestuur zetten onvoldoende druk op de Lijn. We willen blijvend aandacht vragen voor voldoende aanbod en een kwaliteitsvol openbaar vervoer, ook in de rand van Antwerpen. Ons district verdient beter.”.

In maart zou er een nieuw evaluatiemoment zijn. Wij blijven de zaak opvolgen.

In de media
De Gazet Van Antwerpen pikte onze actie op, waarvoor dank!

Kerststalactie - breng bus 650 terug naar de Nieuwdreef in Merksem
Kerststalactie – breng bus 650 terug naar de Nieuwdreef in Merksem

Fietsbrug Merksem: goede bedoeling, onveilige uitwerking

Fietsbrug Merksem: goede bedoeling, onveilige uitwerking

De fietsbrug aan de Ijzerlaan over het Albertkanaal gaat haar laatste fase in. Tegen eind november zou de definitieve aanloophelling (eindelijk) klaar moeten zijn. Merksem zit al een poosje opgescheept met deze tijdelijke oplossing die toch wel op een aantal vlakken tekortschiet. JongCD&V Merksem voerde al twee maal actie om dit aan te kaarten, mét een alternatieve oplossing. Enkel klagen is natuurlijk makkelijk.

Ondertussen werd de definitieve brug – toch sneller dan verwacht 😉 – opgeleverd, met een minder steile helling. (meer…)