De Minuut (gemeenteraad januari 2019)

Tag: sam voeten

De Minuut (gemeenteraad januari 2019)

De Minuut (gemeenteraad januari 2019)

In De Minuut zal ik trachten om elke maand het werk dat ik verricht in de gemeenteraad voor jullie samen te vatten. Deze vergaderingen duren vaak drie uur of meer, dus vergeef me dat sommige onderwerpen het halen en andere sneuvelen!

De grote thema’s die ik opvolg zijn mobiliteit, stadsontwikkeling en werk.

Commissies van start

Commissies van start

Na de eerste (installatie)gemeenteraad in januari, zijn deze week ook de commissies van start gegaan. De commissies vinden telkens plaats in de derde week van de maand. Het zijn er 9 – voor elke schepen van het stadsbestuur één – verspreid over maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Zelf volg ik (1) mobiliteit en decentralisatie (Koen Kennis van N-VA op maandag), (2) haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening (Annick De Ridder van N-VA op dinsdag) en (3) werk, economie, innovatie en openbaar domein (Claude Marinower van Open Vld eveneens op dinsdag).

In de commissies wordt het beleidswerk inhoudelijk voorbereid. Raadsleden kunnen technische vragen over dossiers stellen. Het politieke debat vindt de week erop in de gemeenteraad plaats, waar (in principe) iedereen aanwezig is. Op het einde van elke commissie is er het zogenaamde ‘initiatiefrecht’. Daarin kunnen de 55 raadsleden vragen stellen over tal van zaken die te maken hebben met de bevoegdheden van de schepenen. Als deel van de oppositie heb ik de taak om het stadsbestuur van N-VA, sp.a en Open Vld te controleren. Komen ze hun beloftes na? Wordt alles uit het bestuursakkoord wel uitgevoerd? Welke zaken wil men verborgen houden? Welke visie heb ik zelf op het beleid en zou ik het anders doen?

Mijn gezond enthousiasme leidde deze week reeds tot vier vragen, waarvan het leeuwendeel aan mobiliteitsschepen Kennis. Eén daarvan ging over de elektrische deelsteps. Zo wilde ik weten hoeveel steps reeds in de stad aanwezig zijn en hoe we omgaan met de ruimte die ze innemen. Want ze worden niet toevallig wel eens ‘struikelsteps’ genoemd omdat gebruikers ze in het midden van een voetpad achterlaten.

Op dit moment zijn er 350 geplaatste steps actief, maar er komt op korte termijn een uitbreiding naar 1.400. Dat is een verviervoudiging. Van die 1.400 zijn er 1.000 voor Bird, de firma die reeds actief is in onze stad. Ook Poppy en Troty mogen er elks 200 plaatsen. Om het draagvlak bij élke weggebruiker voor deze steps te behouden, heb ik de schepen gevraagd om er maximaal op toe te zien dat deze bedrijven zich houden aan de globale limiet van 500 steps in het stadscentrum. Verder drong ik er ook op aan om na te denken op welke manier we onze verkeersinfrastructuur zo kunnen aanpassen opdat steps op drukke punten in afgebakende afzetzones kunnen gedropt worden. De Velo’s plaatsen we toch ook in de daartoe voorziene rails? Hoe dan ook is de publieke ruimte in Antwerpen beperkt. Het nieuwe mobiliteitsevenwicht heeft er alle baat bij dat het draagvlak zo groot mogelijk is. Nieuwe technologie doet ons daarbij creatief nadenken over hoe we omgaan met plaats. Namens CD&V zal ik dat vanaf nu ook beleidsmatig trachten te doen.

Als jullie een vraag hebben over het beleid in de stad, twijfel niet om mij te contacteren! Mijn deur staat open voor iedereen. Laten we samen ‘t Stad nog een pakske zaliger maken 😉 ! 

CD&V Antwerpen gaat voor een constructieve oppositie

CD&V Antwerpen gaat voor een constructieve oppositie

Een oppositie die kritisch is, maar ook constructief. Zo zal CD&V Antwerpen zich de komende zes jaar opstellen. “Het Antwerps bestuursakkoord bevat op verschillende domeinen maatregelen die we zelf ook zouden nemen.”, zegt CD&V-fractievoorzitter Nahima Lanjri. “Een aantal andere zaken doen ons de wenkbrauwen fronsen.”, klinkt het. Omdat CD&V Antwerpen de nieuwe bestuursploeg het voordeel van de twijfel gunt, onthield ze zich bij de stemming. Een korte toelichting

CD&V heeft op veiligheidsvlak altijd ingezet op een AA-bestuur: alert voor criminelen, attent voor slachtoffers. “Preventie en repressie gaan hand in hand.”, zegt Lanjri. CD&V Antwerpen is dan ook tevreden dat de meerderheid de belangrijke functie van de wijkagenten en – teams erkent. Ze hebben een vitale rol in hun buurt en spelen in op overlast, vaak preventief. “Dat de zichtbaarheid van de wijkagent gepromoot moet worden, daar gaan wij volledig mee akkoord.”, aldus Lanjri. Ze gaat verder: “Maar dat zij ‘voldoende in aantal’ zouden zijn, daar zijn wij het niet mee eens. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger. Wij pleiten voor herkenbare én versterkte wijkteams.”.

Ook neemt de meerderheid zich voor om kinderarmoede aan te pakken. “Een voornemen dat we toejuichen.”, aldus Lanjri. Verderop staat er echter te lezen dat ouders die hun kleuters niet voldoende naar school sturen, riskeren om hun leefloon te verliezen. “94 % van de Antwerpse kleuters gaat nu naar school. De overige 6 % moet uiteraard zo snel mogelijk in de klas zitten, maar vaak gaat het hier net om de meest kwetsbare Antwerpenaren. Zij komen verschillende drempels tegen die de stap bemoeilijken. Informeren en stimuleren zijn hier de oplossing, niet sanctioneren. Zo creëer je enkel nog meer armoede.”, aldus de fractievoorzitter.

Caroline Bastiaens deelt de ambitie van het stadsbestuur om voor elke Antwerpenaar een betaalbare woning te garanderen. “Het is goed dat het stadsbestuur wil onderzoeken hoe het bescheiden huurwoningen kan aanbieden aan mensen die net uit de boot vallen voor een sociale woning.  Wij kunnen daarbij misschien zelfs helpen. Wij hebben voorgesteld om dat te doen via Stedelijke Verhuurkantoren, die zich naast sociaal wonen ook richten op betaalbaar wonen voor die groep Antwerpenaren.”.

Sam Voeten wil vanuit de oppositie constructief nadenken om van Antwerpen de meest leefbare stad te maken. “Maar we missen toch wat ambitie.”, vertelt Voeten. “De aandacht voor Park&Rides is goed, maar dan moet de huidige capaciteit en toegankelijkheid van onze bussen en trams uitbreiden, ook ‘s nachts. Veel gezinnen kiezen nog steeds de wagen om tot in het centrum te rijden.”, zegt de Merksemnaar. CD&V Antwerpen zal er ook nauwlettend op toezien dat de fiets een volwaardige plaats krijgt in de mobiliteitskeuzes die men zal maken. Voeten: “Door de werken zullen de alternatieven voor de auto alleen maar populairder worden.”.

CD&V Antwerpen steunt de goede voornemens van de nieuwe meerderheid. Elk voorstel dat bijdraagt tot een betere stad, willen we ook steunen. “Ook vanuit de oppositie kan je mee bouwen aan een leefbare stad. Wij zullen de plannen van het stadsbestuur op haar merites beoordelen. Zomaar tegen zijn is te gemakkelijk en niet verantwoordelijk.”, vertelt Lanjri. CD&V Antwerpen besluit: “In dit bestuursakkoord zitten rode, groene, oranje, blauwe en gele elementen. Het lijkt daarmee op een kameleon. Dat hoeft niet slecht te zijn. Afhankelijk van het probleem moet je de juiste aanpak hebben. De ene keer wat socialer, de andere keer wat harder. Het valt nu te bezien welke kleur de kameleon zich zal aanmeten. We gunnen het stadsbestuur het voordeel van de twijfel.”

Maak groene ambities concreet

Maak groene ambities concreet

Op maandag 28 januari 2019 vond de eerste volwaardige gemeenteraad plaats. Ik kwam twee keer tussen, onder andere over een eventuele klimaatbegroting. CD&V Antwerpen zal er vanuit de oppositie op toezien dat de passages in het bestuursakkoord die de leefbaarheid van de stad en de levenskwaliteit van de Antwerpenaar ten goede komen voldoende concreet worden gemaakt. We hielpen de nieuwe bestuursploeg alvast met twee heldere targets.

[TUSSENKOMST]

Elke verandering begint bij onszelf, zeker wanneer het over het klimaat gaat. Doemdenken hoeft inderdaad niet, maar laten we van dit momentum ook gebruik maken om te tonen dat onze stad op dit vlak een echte pionier kan zijn.

CD&V Antwerpen is hier al langer mee bezig. Een klimaattoets bij budgettaire beslissingen is eigenlijk een evidentie. Maar waar het voor ons om draait, is dat de passages in het bestuursakkoord ook omgezet worden in concrete targets. Wij zullen jullie in het bijzonder op twee vlakken controleren en steunen.

Ontharding
Ten eerste waren wij verheugd om in het bestuursakkoord te lezen dat u gaat ontharden. Zo gaat u bijvoorbeeld speelplaatsen ontharden en groendaken aanleggen. Het spreekt voor zich dat wij zo’n onthardingsplan zullen steunen, want het komt letterlijk uit ons programma. Maar maak het concreet, toon ambitie. Onthard minstens 15 % van onze stad. We hebben al zoveel stenen. Da’s niet alleen beter voor de knieën van onze kinderen, maar ook voor de waterhuishouding, de temperatuur in onze stad en betere luchtkwaliteit. Creëer hier in Antwerpen een innovatief klimaat en maak de Antwerpenaar permanent curieus. Gebruik de muren van zijn woning om te meten en zuiveren.

Statiegeld
Target 2: 40 % minder zwerfvuil. De stad proper houden is een titanenwerk, daar weten wij alles van. Stel u nu eens voor dat we van al het zwerfvuil iets minder dan de helft wegkrijgen. En onze veegdiensten hoeven daar niets voor te doen. Dat kan, met statiegeld. 40 % van het zwerfvuil zijn drankverpakkingen. Maar ik heb het bestuursakkoord nu al drie keer gelezen en heb er helaas niets over terug gevonden. Een zeer geruisloze njet voor de collega’s van sp.a. Het zou de stad maar liefst 25 miljoen euro besparen. Da’s logisch. Het gemakkelijkste blikje om op te ruimen is eentje dat nooit werd weggesmeten. Besteed dat geld aan maatregelen ten voordele van ons klimaat. Wij rekenen op het voortschrijdend inzicht van het bestuur om als grootste stad van het land hierin echt het voortouw te nemen.

Misschien kan een klimaatbegroting alles op scherp stellen. Wij zullen alleszins op alle niveaus helpen om te gaan voor een klimaatvriendelijkere stad.

Hallucinant sluikstort in Merksem

Hallucinant sluikstort in Merksem

Hallucinante beelden in het Merksems Gysselsstraatje. Een werf van AG Vespa wordt sinds kort als stortplaats gebruikt. Blikjes, vuilniszakken, maar ook fitnesstoestellen vind je er terug. Sommige mensen zijn écht niet opgevoed. De kleuters aan de overkant krijgen alvast het goede voorbeeld.

Het is vreemd hoe dit is kunnen escaleren. Zwerfvuil wordt normaal binnen de 24 uur opgehaald. Daar werken de diensten keihard voor, alle respect daarvoor. Maar het gaat hier om een afgesloten werf die eigendom is van de stad. Dat kan een verklaring zijn, maar zou niet mogen. Want wat me wel frustreert, is dat men op de hoogte was van dit probleem en het reeds aan de politie doorseinde. Daarom dat ik er in de Gazet Van Antwerpen ook een punt van maak. Dit komt er niet van één dag op de andere. Een verantwoordelijke moet dit komen controleren en dan in actie schieten? Zoiets los je direct op, want vuil trekt vuil aan. Anders krijgen we onze stad nooit proper. Omdat dit een (tijdelijke) hotspot is, kunnen mobiele camera’s hier een oplossing zijn. Hopelijk bekijkt men wat er fout liep.

Check het artikel van GVA en de omvang van de ravage.

Zwerfvuil en sluikstort in Merksem.