Antwerpen. Thuishaven voor mama’s.

Tag: voeten op 4

Antwerpen. Thuishaven voor mama’s.

Antwerpen. Thuishaven voor mama’s.

Antwerpen, een stad die haar mama’s koestert. Ze zetten tenslotte wél nieuwe Sinjoortjes op de wereld hé… ?

– Ouders krijgen een stedelijke geboortepremie van € 40. Dat bedrag wordt echter niet zomaar op de rekening geschreven. Ze kunnen dan kiezen tussen vuilniszakken, pampers of cadeaubonnen om te spenderen bij lokale handelaars. Zo gebruikt men de premie echt voor de noden van het kind.

– Wijken moeten kindvriendelijk en veilig zijn. Zones 30 handhaven we, geen snelheidsduivels meer in onze straten. Vlakke en voldoende brede voetpaden zijn de nieuwe norm.

– Ons openbaar vervoer is niet buggyvriendelijk. Daar brengen we verandering in. We zorgen ervoor dat er in alle premetrostations liften zijn. Uitgerekend halte Groenplaats heeft dat bijvoorbeeld niet. De brede Albatrostrams maken overal hun opwachting.

Fietsen in deze stad is niet overal even veilig. Nochtans moeten we de fiets (nog meer) stimuleren. Wie vroeg start met fietsen, trekt dat later door. Het is bovendien gezond. Wist je dat je minder fijn stof op de fiets binnenkrijgt dan in de wagen? We werken zwarte punten zo snel mogelijk weg.

– In schoolomgevingen – waar het past – leggen we schoolstraten in. Die zijn bij schoolaanvang en -afloop even afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en hulpdiensten kunnen natuurlijk door.

– Voor veel inwoners zijn de parkjes en pleintjes in Antwerpen een beetje ‘hun’ tuin. Die moeten er dus proper bij liggen als (groot)moeders met hun kinderen er willen spelen. Nultolerantie voor zwerfvuil. We verhogen het toezicht en de boetes en sturen betrapte sluikstorters meteen mee op verplichte veegdienst. Dat kan vandaag niet.

– We ontharden 15 % van onze stad. Meer groen koelt onze stad af en zuivert onze lucht. We willen een groenperk op 300 meter van elke woning.

– Voor kleuterscholen en lager onderwijs blijft afstand de belangrijkste factor in de schoolkeuze. Hoe dan ook, de keuze van de ouders moet opnieuw doorslaggevend zijn.

– We helpen alleenstaande ouders bij de kinderopvangfactuur en de naschoolse opvang indien nodig.

– De stedelijke groendienst vormt speelplaatsen van scholen om tot groene parken en speeloases en zorgt voor het onderhoud.

– Zowel in de zelfstandige kinderopvang als bij onthaalouders krijgt elk gezin een tarief op maat van het inkomen.

– We breiden occasionele kinderopvang uit. Het helpt ouders uit de nood. Werkzoekende ouders kunnen dankzij deze occasionele kinderopvang makkelijker gaan solliciteren, een opleiding volgen of starten met een nieuwe job.

Bus 650 komt terug door de Nieuwdreef als bus 651

Bus 650 komt terug door de Nieuwdreef als bus 651

Deze week raakte bekend dat bus 650 vanaf oktober opnieuw door de Nieuwdreef zal rijden. Correcter: er komt een nieuwe buslijn 651 die tussen de begraafplaats en het Burgemeester Nolfplein rijdt, waar er diverse overstappen zijn. Dat is schitterend nieuws! We hebben hier als CD&V Merksem – vanuit de oppositie! – écht voor gezwoegd, samen met vele anderen, niet in het minst de Seniorenraad. Een Kerststalactie met de jongeren van CD&V, het eigenhandig tegenhouden van de verwijdering van een bushokje, petities helpen verspreiden… Ik maakte er zelf een filmpje met de bomma over dat meer dan 20.000 keer werd bekeken en 124 keer werd gedeeld. Het leefde écht.

In een brief aan De Lijn, waarin ik onder andere alle reacties op mijn Facebookpagina had verzameld, kreeg ik in augustus nog een antwoord dat er geen aanpassing kwam. Wij zijn echter blijven duwen en nu komt er dan toch schot in de zaak. Een overwinning heeft altijd vele vaders, maar hier maakten we verschil. Een fijne realisatie.

Dit is dan ook wat ik graag wil doen. Voor de Antwerpenaar en natuurlijk de Merksemnaar in het bijzonder zaken in gang zetten die vast zitten. De koe bij de horens vatten. Dat wil zeggen: een probleem dat opduikt op zoveel mogelijk manieren aan de kaak stellen. Graag op het niveau van de stad, want daar liggen volgens mij heel wat belangrijke sleutels met een rechtstreekse impact op de leef- en woonkwaliteit van de Antwerpenaar. Dat bleek opnieuw met de thematiek van bus 650. En mag ik nog even iets onderstrepen: ik wil ook onmiddellijk (!) gaan voor die verandering. Bus 650 sluimert al een jaar. Ze begint opnieuw te bollen veertien dagen voor de verkiezingen. Ik ga beleefd blijven: dat is rammelen met de voeten van de mensen. Ze staan al een jaar in de kou.

Laten we nu positief blijven. Ze komt terug. Ik zal er zijn tijdens die eerste rit! WE DID IT!

(met Pieter De Cock Jasper Delanoy Wietse Janssens Sonja De Meyer Merksem Koen De Cock)

Antwerpen. Thuishaven voor ondernemers.

Antwerpen. Thuishaven voor ondernemers.

Antwerpen, stad om te ondernemen

– Bij wegenwerken in de stad zetten we op de eerste plaats in op een zo efficiënt mogelijk verloop van de werken. We wegen af of ploegenarbeid een oplossing kan zijn. We organiseren maximaal overleg -ook vooraf- met de buurt en lokale ondernemers en voorzien een flexibele regelgeving voor terrassen.

– Dat geldt ook voor stadsontwikkeling in de brede zin van het woord: dat doe je zo goed als kan in samenspraak met de buurt. Ongebreidelde nieuwbouw is niet altijd het antwoord voor te verkavelen gronden. Groene zones die vrij van zwerfvuil worden gehouden zijn aangenaam voor de buurt en dus ook voor mensen die gaan winkelen.

– Antwerpen moet kunnen bruisen, ook ’s nachts. Een nachtburgemeester vormt de brug tussen de buurt, het nacht- en studentenleven en het stadsbestuur. Goede afspraken maken goede vrienden.

– Antwerpen is een student-ondernemersstad. We mikken op een verdubbeling van student-ondernemers. Innovatieve ondernemingen zijn cruciaal voor onze economie, daarom geven we jongeren alle kansen om hun ideeën te ontwikkelen en hun weg te vinden naar het ondernemerschap, met initiatieven zoals TAKEOFFANTWERP of BAAS.

– Antwerpen moet dé startup-stad van Vlaanderen blijven. We verhogen het aantal startende bedrijven en ondersteunen hen door nauw samen te werken met het Antwerpse ecosysteem van bedrijven, universiteiten… We brengen deze partners, kennis en expertise samen en geven ze een fysieke werkplek in Antwerpen zodat jonge ondernemers kunnen leren en groeien. We kopen hun producten en diensten en schrijven innovatie-opdrachten uit.

– We vieren en boosten onze bloeiende creatieve economie met Us by Night, wat moet uitgroeien tot hét stadsfestival voor de creatieve sector. Een op de zes bedrijven in Antwerpen is gelinkt aan de creatieve economie. Designers, architecten, reclamemakers, schrijvers, productontwikkelaars, acteurs, dansers, muzikanten, producers, kunstenaars… ze vinden hun inspiratie én plek in de stad.

– Wij willen Antwerpen op de kaart zetten als economisch kenniscentrum, we moeten dan ook sterker inzetten op expats die zich hier thuis voelen. Daarom openen we een online expatcenter, een stedelijke webpagina waar expats informatie kunnen vinden over werk, kinderopvang, huisvesting, belastingen en meer.

– We geven de innovatieve maakindustrie een plek in Antwerpen. We gaan voor innovatiecentra en een Makerspace, waar ondernemers, onderzoekers en studenten samen werken aan de producten van morgen, in en rond een centraal gedeeld atelier.

– Antwerpen krijgt haar 5G-netwerk. Zo kan Antwerpen verder uitgroeien tot een smart city, op maat van zijn burgers en zijn bedrijven. Daarom investeren we in onze digitale infrastructuur  zodat onze ondernemers nog beter als eerste nieuwe producten kunnen ontwikkelen en testen.

– We maken er werk van om Antwerpen toeristisch verder te profileren, bijvoorbeeld als bestemming voor jongeren. We realiseren dit via doelgroepgerichte events en citymarketing.

Antwerpen. Thuishaven voor jongeren.

Antwerpen. Thuishaven voor jongeren.

Antwerpen, een plek om groot(s) te worden

Antwerpen is een jonge stad. 203.590 Antwerpenaren zijn jonger dan 30 jaar. Elke dag zitten meer dan 100.000 kinderen op de schoolbanken. Een tijd om te koesteren én te benutten. Vanaf de geboorte tot het moment dat een jongere een diploma op zak heeft, moeten we als stad alle kansen grijpen om onze jongeren te vormen en te motiveren. De stad groeit uit tot een kinderen- en jongerenhoofdstad. We gaan voor eersteklasonderwijs. Lees onder het filmpje wat we  nog in petto hebben.

CD&V stelt jongerenkandidaten voor.

– Wij willen Koning Fiets de ruimte geven die hij verdient. Daarom gaan we resoluut voor een fietsvriendelijke stad met ons fietscomfortplan. Vooral jongeren fietsen door de stad terwijl ze naar school of hun werk gaan. We kiezen daarom voor brede fietspaden, meer fietsenstallingen en het vermijden van fietsfiles. De fietsinfrastructuur evolueert mee met het aantal fietsers.

– De nachtbussen komen terug. Zo moeten jonge mensen hun centen niet spenderen aan taxi’s.

– De Veloritten worden verlengd tot 45 minuten in plaats van een half uur. Zo zijn de lange trajecten vanuit bijvoorbeeld Wilrijk zonder extra kosten.

Betaalbaar wonen voor iedereen. De stad maakt ‘hamsterkopen‘ mogelijk. Na een poosje te huren kan je de woning kopen aan het resterende bedrag. ideaal voor mensen met weinig startkapitaal. Verder worden woningen en gronden verkocht met een korting op voorwaarde dat er binnen tien jaar niet opnieuw verkocht wordt.

– We gebruiken de bouwwerven in Antwerpen om leerlingen op de werf een job te leren. Ook in andere sectoren combineren we leren op de schoolbank en leren op de werkplek. Deze positieve leerervaringen voorkomen schoolverlaters zonder diploma.

– We verhogen de slaagkansen van eerstejaars hogeschool- en universiteitsstudenten door coaches en peterschappen in te voeren in alle hogere onderwijsinstellingen. We werken hiervoor samen met organisaties die hierin de nodige expertise hebben, zoals de tutoraatprojecten.

’t Stad blokt samen. Tijdens blokperiodes kunnen studenten reeds stille ruimtes gebruiken op tal van plekken in de stad. We willen onderzoeken of deze ruimtes ook hun deuren kunnen openen voor studenten tijdens het academiejaar.

– We sluiten in de stad een pakt met hogescholen, de universiteit, scholen en bedrijven voor een betere doorstroming van studenten en innovatie naar het hoger onderwijs en bedrijven. We versterken deze kruisbestuiving met nieuwe projecten en initiatieven zoals Makerspaces,… We zetten ook in het hoger onderwijs in op leren op de werkplek.

– We mikken op een verdubbeling van het aantal student-ondernemers. Dat kan door nog meer in te zetten op initiatieven zoals TAKEOFFANTWERP of BAAS.

Nultolerantie voor discriminatie op basis van leeftijd, geslacht en afkomst. Praktijktesten kunnen op de huur- en arbeidsmarkt een verschil maken en deze ongelijke behandelingen de wereld uit helpen.

– We laten jongeren actief kennismaken met verschillende jobs en de bijhorende werkattitude. Zo helpen we hen naar een juiste studie- en jobkeuze.

– We moedigen jongeren aan om mee vorm te geven aan de stad. We betrekken jongeren actief,  bijvoorbeeld bij de herinrichting van pleinen en parken. De stad moet op zoek naar nieuwe methodes om hen te bereiken, zoals sociale media.

– We strijden tegen lege brooddozen in scholen. De school heeft een signaalfunctie. De sociale diensten van de Stad moeten hiermee aan de slag om een eventueel onderliggend probleem aan te pakken. Elk kind telt!

– Er komt extra aandacht voor pesten op school, een onderschat fenomeen.

– Organisaties die kinderen in armoede opvangen, verdienen een betere omkadering. We maken partnerschappen tussen scholen en verenigingen uit de buurt die huiswerkbegeleiding aanbieden.

– We promoten de bloeiende street art in de stad in binnen- en buitenland met toeristische wandelingen en festivals. Met eenvoudige vergunningen stimuleren we Antwerpenaren om ook hun eigen private muur te laten inkleuren door street art artiesten.  ‘Smart cities are art cities!’

– Sport brengt de Antwerpenaren bij elkaar. We ondersteunen jeugdploegen in de begeleiding van jonge sporters met hun schoolwerk. We verlagen het lidgeld van sportclubs tot één euro voor kinderen van ouders die het moeilijk hebben. Nieuwkomers wijzen we de weg naar sport als middel voor een snelle, sterke integratie.

’t Stad krijgt vorm. Jongeren blijven niet stilzitten, gelukkig maar. We nodigen jongeren van diverse achtergronden uit om tijdens een maandelijkse hackathon creatieve oplossingen te vinden voor stedelijke uitdagingen. Belangrijk voor ons is om ook partners als buurtorganisaties, de politie, de stedelijke diensten en scholen hier mee aan tafel uit te nodigen.

Lees meer over de lancering van onze jongerenkandidaten. CD&V geeft kansen aan jongeren. Zo is 40 % van de gemeenteraadslijst jonger dan 35 jaar. In de top 10 is dat zelfs de helft!

 

 

Ruimte om jong te zijn. CD&V stelt stedelijke jongerenkandidaten voor

Ruimte om jong te zijn. CD&V stelt stedelijke jongerenkandidaten voor

De toekomst van onze stad ligt in de handen van jongeren. Daarom investeren we in deze nieuwe generatie met opmerkelijk veel jonge, enthousiaste kandidaten op de lijst. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen strikt CD&V Antwerpen 22 jonge mannen en vrouwen van 35 jaar of jonger. Met veertig procent jonge kandidaten heeft CD&V Antwerpen een uitzonderlijk verfrissende lijst. In de top 10 van de gemeenteraadslijst staan er zelfs voor de helft (!) jongeren.

Dat ontsnapte ook de aandacht van de Gazet Van Antwerpen niet.

De laatste tien jaar is het aandeel jongeren in Antwerpen ten opzichte van de volledige stadsbevolking gestegen met bijna 20%. Antwerpen mag zich gerust de snelst verjongende grootstad van Vlaanderen noemen. Jongeren hebben de sleutel in handen om de toekomst van de stad uit te werken. Daarom moeten ze de ruimte krijgen om jong te zijn.

CD&V Antwerpen bundelt enkele voorstellen:

  1. ’t Stad leeft ook na middernacht. CD&V Antwerpen pleit voor voldoende ruimte in elk district waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en samen ontspannen. Op een plek waar de omgeving het toelaat en bewoners geen hinder ondervinden, moeten jongeren ruimte vinden om een fuif te organiseren. In een stedelijke omgeving verdwijnen plekken voor jongeren om ruimte te maken voor nieuwe woningen of bedrijven. In dialoog met buurt en jongeren willen we zoeken naar geschikte alternatieve locaties of nieuwe synergieën creëren tussen bestaande infrastructuren.
  1. ’t Stad is bereikbaar. We moeten jongeren vrijheid geven en er tegelijk voor zorgen dat ze hun ontdekkingstocht van het leven op een veilige manier kunnen doen. Daarom stellen wij voor dat er nachttrams- en bussen komen zodat onze concert- en feestzalen bereikbaar blijven; zodat jonge mensen na een feest veilig thuis geraken.
  1. ’t Stad blokt samen. Tijdens blokperiodes kunnen studenten reeds stille ruimtes gebruiken op tal van plekken in de stad. We willen onderzoeken of deze ruimtes ook hun deuren kunnen openen voor studenten tijdens het academiejaar.
  1. ’t Stad speelt. We wisselen ervaringen en goede voorbeelden uit tussen jongerenorganisaties. Dankzij de kruisbestuivingen kunnen organisaties elkaars ideeën gebruiken om een aanpak op maat uit te tekenen voor jongeren van ‘’t Stad’.
  1. ’t Stad krijgt vorm. Jongeren blijven niet stilzitten, gelukkig maar. We nodigen jongeren van diverse achtergronden uit om tijdens een maandelijkse hackathon creatieve oplossingen te vinden voor stedelijke uitdagingen. Belangrijk voor ons is om ook partners als buurtorganisaties, de politie, de stedelijke diensten en scholen hier mee aan tafel uit te nodigen.

Kris Peeters: “Ondanks de investeringen voor jonge Antwerpenaren afgelopen jaren, moeten jongeren meer kansen krijgen. Dat doen we in de eerste plaats zelf met een duidelijk jonge lijst. We verwelkomen 22 geëngageerde jonge kandidaten met visie en ambitie voor Antwerpen. Na hun jarenlange ervaring bij verschillende organisaties kiezen ze voor politiek engagement. Een duidelijke keuze voor CD&V Antwerpen, voor een wereldstad op mensenmaat.”

Orry Van de Wauwer (30): “Ik ben blij dat we met een jong team naar de kiezer gaan, zelfs met de jongste kandidaat van Antwerpen. Als jonge lijstduwer ben ik zelf het bewijs dat CD&V écht kiest voor jongeren.”

Ismail Boulahfati is de jongste CD&V kandidaat, op 1 september blaast hij 18 kaarsjes uit. Ook enkele jongeren met een sterk engagement voor jongeren kiezen voor CD&V.

Tom Herremans (30), voormalig voorzitter bij Chirojeugd Vlaanderen: “Verenigingen kampen vaak met dezelfde problemen zoals een tekort aan leiding, leden of speelterreinen. We willen een structureel overleg organiseren tussen alle organisaties die met jongeren werken in Antwerpen. Deze kruisbestuiving is nodig om jeugdwerkorganisaties te doen groeien en een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod te kunnen blijven aanbieden.”

Wietse Janssens (22), voorzitter Antwerps Studentenoverleg (ASO): “Sinds 2006 is het aantal studenten in Antwerpen bijna verdubbeld. Een sterke groei voor Antwerpen die ook gepaard gaat met groeipijnen. Toch geloven we in dialoog om tot oplossingen te komen. Een hackaton waarin jongeren samen creatieve out-of-the-box oplossingen uitwerken voor de stad kan een mooi instrument zijn. Ambitieus als we zijn, willen we ook andere partners hiervoor uitnodigen. Hoe meer Antwerpenaren, hoe meer slaagkansen om van Antwerpen een wereldstad op mensenmaat te maken.”

Onze jonge kandidaten voor CD&V Antwerpen, gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Sam Voeten – 4

Zola Dorjbayar – 6

Soufiane Amrani – 7

Patrick Janssen- 9

Helena Caluwé – 10

Stéphanie Broosus – 12

Fetih Coskunsu – 14

Herman Quintelier – 15

Rezi Friedman – 16

Sahadi Daria – 17

Ellina Bachmadova – 24

Ismail Boulahfati – 25

Olivier Elias 29

Ani Navoyan – 30

Pieter De Cock – 32

Wietse Janssens – 34

Thijs Van den Brande – 39

Jan Braeckmans – 47

Annelies Thoelen – 48

Naweed Ahmadzay – 51

Tom Herremans – 52

Orry Van de Wauwer – lijstduwer